Klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem se po více než dvou měsících dostanou mimo zařízení. Od středy 16. prosince smí opět vyjít mimo areál nebo i strávit několik dní u své rodiny. Po návratu z vycházky však musí do odděleného pokoje a podrobit se dvěma testům na covid-19.

Separace seniorů a nemocných lidí trvá v Česku už od 9. října, kdy se zcela uzavřela pobytová zařízení sociální péče před veřejností, tedy i rodinami. Až na několik výjimek [návštěva umírajících, nezletilé osoby, aj.] se do sociálních zařízení mimo personál nikdo nedostal. Klienti se tak museli smířit s online kontaktem nebo jen telefonním hovorem.

Zmírnění zákazu fyzického kontaktu pro obyvatele sociálních zařízení přichází ve středu 16. prosince. Částečně končí zákaz vycházek v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem [Alzheimercentra]. Po více než dvou měsících se mohou jejich klienti vydat mimo areál zařízení a navštívit svou rodinu nebo známé. A to i na několik dní. Přitom však musí počítat s určitými omezeními a preventivními opatřeními, které jsou povinni po návratu z vycházky a jiného pobytu mimo zařízení podstoupit.

Pravidla po návratu z vycházky nebo pobytu

  • Pokud netrvala vycházka nebo pobyt déle než šest hodin, bude personál zařízení u daného klienta sledovat jeho zdravotní stav. Především příznaky typické pro covid-19.
  • U vycházek delších šesti hodin, tedy i po několikadenním pobytu stráveném v jiném prostředí, se musí klient zařízení po návratu odebrat do oddělené místnosti.
  • Do 72 hodin mu pak zdravotníci provedou test na covid-19 a opakovat jej mají za další tři až čtyři dny. Sledují případné příznaky nemoci. Pobyt v oddělených prostorách smí personál ukončit až po negativních výsledcích obou testů.
  • Po celou dobu pobytu mimo zařízení sociálních služeb se má klient chránit respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95.

Návštěvy v zařízeních pokračují i ve 4. stupni PES

Izolaci obyvatel sociálních zařízení částečně zmírnilo uvolnění platné od soboty 5. prosince, kdy se do zařízení mohou vydat návštěvy. Prokázat se před tím musí vždy negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu ne starším 48 hodin, s výjimkou osob v postinfekční imunitě [90 dní po prodělání covidu-19]. Po celou dobu návštěvy se musí chránit respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95, dbát rozestupů a dezinfikovat si ruce. Antigenní testy včetně provedení odběru z nosohltanu zůstávají v sociálních zařízeních i nadále v plné úhradě z dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV].

Testování návštěv v sociálních zařízeních je zdarma

Návštěvy v zařízeních sociální péče pokračují za stávajících podmínek i ve 4. stupni protiepidemického systému PES. Do něj celé Česko přechází v pátek 18. prosince. V pětidenních intervalech pokračuje i antigenní testování personálu v nich.

Návštěva v sociálním zařízení má pevně daná pravidla

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here