Vláda včera schválila další postup při rozvolňování protiepidemických opatření. Nově se bude řídit především počtem výskytu nových případu covidu na sto tisíc obyvatel za sedm dní dle krajů. Nová pravidla bude vyhlašovat vždy v pondělí. Ve čtvrtek je pak buď potvrdí, nebo nepotvrdí. Postup již teď vyvolává kritiku.

Vicepremiér Karel Havlíček [za ANO] včera upřesnil, že průměrný počet záchytů covid pozitivních lidí na sto tisíc obyvatel je 177. Jak bude nový vládní princip, který nahrazuje systém PES, fungovat v praxi si ukažme na příkladu sportovních činností, které chce vláda [stejně jako ostatní činnosti] uvolňovat v šesti takzvaných balíčcích.

Pro aktivizaci každého z balíčků bude rozhodující počet nakažených za posledních sedm dní na 100 000 obyvatel. Sportování venku ve skupinách nejvýše 20 lidí a sport uvnitř v režimu jeden na jednoho s negativním testem je obsaženo v balíčku čtyři. Vláda k němu tedy přistoupí, až pokud v daném kraji bude méně než 75 nakažených na 100 000 obyvatel.

Balíček jedna už běží, tvrdí vláda

Podle zástupců vlády první fáze rozvolňování už byla spuštěna uvolněním části maloobchodu a služeb či částečným otevřením základních a mateřských škol a bude pokračovat od pondělí 26. dubna. Tehdy se v krajích s nejnižším výskytem nově nakažených v populaci zcela otevřou mateřské školy a dětské skupiny. K původně avizovanému Karlovarskému a Královéhradeckému kraji přibude ještě kraj Plzeňský. Což vláda včera odsouhlasila. Pro děti MŠ Plzeňského kraje budou platit stejná pravidla ohledně výjimky z nošení roušek a povinnosti testování.

Další rozvolnění Ministerstvo zdravotnictví plánuje v případě příznivého vývoje epidemie na pondělí 3. května. To by se mohly v takzvaném režimu jeden na jednoho otevřít za přísných hygienických podmínek služby péče o tělo a péče o zvířata. Vláda uvedla, že jejich provoz umožní bez ohledu na počet nakažených. Podmínka bude negativní výsledek antigenního testu, jímž se zákazník prokáže přímo v zařízení.

V regionech, kde výskyt nových případů nepřekročí 100 na 100 000 obyvatel týdně, by se mohli do škol vrátit v rotační výuce žáci 2. stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií a osmiletých konzervatoří [viz balíčky pro školy níže, pozn. red.]

Dále by se mohly otevřít galerie, muzea, památky bez skupinových prohlídek a také venkovní amatérský sport dětí do 20 osob. A pokud se podaří stlačit počty nově nakažených pod hranici 100 nakažených na sto tisíc v celostátním průměru, tvrdí vláda, bude za stanovených pravidel otevřen i veškerý dosud zavřený maloobchod a zbývající sortiment venkovních trhů a tržišť.

Lázně zůstaly opět na ocet

Z hlediska zdravotnictví má vládní rozvolňování stále mnoho nedostatků. Hlasitě se ozvali například zástupci lázní, které od března nesmějí do péče přijímat samoplátce. Zákaz byl prodloužen i na období po skončení nouzového stavu.

„Toto období nemá zákaz ani oporu v zákoně. Takzvaný pandemický zákon totiž neumožňuje zakazovat zdravotní péči podle způsobu úhrady. Proti tomuto opatření lze tedy očekávat žaloby na stát,“ uvedli zástupci lázní ve svém prohlášení.

Lázně znovu poukazují na chaos ve vládních opatřeních

Vláda se zrušením zákazu přitom nepočítá ani v nadcházející třetí vlně rozvolnění, která by měla přijít 3. května. Do lázní plánuje umožnit vstup samoplátcům jen za podmínky, že prodělali onemocnění covid-19.

„S rozhodnutím ministerstva zdravotnictví zásadně nesouhlasíme. Žádná jiná zdravotní péče není omezena, natož podle způsobu úhrady. Dokonce i zbytné nebo rozsahem nesrovnatelně významnější činnosti jsou podmiňovány jen antigenním testem, a často ani tím ne,“ tvrdí prezident Svazu léčebných lázní ČR [SLL ČR] Eduard Bláha.

Dodává, že zástupci lázní nechápou, že u podniků stačí testování zaměstnanců, ale pro léčbu či zlepšení zdraví v lázních není pravidelné testování pacientů a zaměstnanců lázní dostatečné.

Argumenty ministerstva jsou liché

Zástupci lázní jako liché označili obavy Ministerstva zdravotnictví ČR ze zvýšené mobility lidí. Poukazují na to, že reálně by šlo o přesun maximálně jednoho až dvou tisíc testovaných týdně v celé ČR. Což dle jejich argumentů nedosahuje ani počtu denně se přesouvajících zaměstnanců na směnu velké výrobní společnosti.

„Důvodem pro umožnění léčby není ani zdravotní indikace pacienta. Přitom pojišťovny chronickým pacientům léčení hradí jen jednou za dva roky, proto si lázeňskou léčbu v mezidobí hradí z vlastních prostředků. To teď ale již dva měsíce nemohou,“ doplňuje viceprezident SLL ČR Martin Plachý.

Zákaz přímé úhrady tak podle něj fakticky některým lidem odepírá přístup ke zdravotní péči a diskriminuje je.

„Léčení pacientům po covidu-19 samozřejmě přejeme, potřebují jej, ale toto částečné uvolnění prohlubuje diskriminaci ostatních. […] Proto věříme, že o uvolnění lázeňské léčby pro ostatní samoplátecké pacienty vláda rozhodne na nejbližším možném jednání,“ volí smířlivější tón Bláha.

Co se vláda chystá dovolit

Je otázka, zda se lázně i další obory rozvolnění opatření dočkají. Podle vlády další kroky v uvolnění budou podle MZ ČR možné za situace, kdy se epidemická situace setrvale dostane pod hranici 100 záchytů na 100 000 obyvatel týdně. Teprve pak se snad otevřou všechny ostatní služby za přísných hygienických podmínek a povolena bude praktická výuka na všech vysokých školách. Vždy za podmínky testování a ochrany dýchacích cest.

Další fáze rozvolnění by pak mohla nastat, až incidence klesne pod 75 případů na 100 000 obyvatel týdně, k čemuž může podle optimistických scénářů MZ ČR dojít ve druhé polovině května. Toto rozvolnění má být větší, zahrnovat má i venkovní divadla a koncerty, hrady a zámky, zahrádky restaurací, otevření čtvrtiny kapacity hotelů a penzionů, venkovní sport pro 20 osob, omezený vstup diváků na sportovní utkání či navýšení počtu osob na svatbách a pohřbech na 30 uvnitř s testem a 50 osob venku bez testu s ochranou dýchacích cest.

Například interiéry restaurací, bazény a wellness, kina či budovy divadel plánuje ministerstvo otevřít až v další fázi. Jakmile počty nově nakažených klesnou pod 50 osob na 100 000 obyvatel týdně. Což by se mohlo stát ještě letos v červnu či červenci.

Na závěr dodejme, kde vláda učinila vstřícný krok: Schválila dílčí změnu protiepidemických opatření, která do výjimek z povolených služeb doplňuje také získávání a zdokonalování odborné způsobilosti u vnitrozemské a námořní plavby. A pak také výjimku pro autoškoly.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here