V roce 2019 alespoň jednou týdně a nejméně 10 minut v kuse sportovala třetina české populace starší 15 let. Na kole za účelem přepravy jezdil každý čtvrtý Čech, posilování se pak věnoval každý pátý. O něco méně často sportovaly ženy. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu [ČSÚ].

Nejvíce sportovně aktivní byli mladí lidé ve věku 15 až 24 let, mezi kterými se sportu pravidelně věnovalo 63 procent osob. Před dosažením 45 let se sportu věnovala necelá polovina populace. Zapojení do sportovních aktivit s přibývajícím věkem dále klesalo. Nejméně aktivní byli starší lidé ve věku nad 65 let. Zde ve věkové kategorii 65–74 let sportovalo jen 17 procent a v kategorii starších 75 let pouhých šest procent populace.

Podíl aktivně sportující populace podle věkových kategorií

  [Zdroj: ČSÚ]

Přibližně 89 % obyvatel sleduje sport jako divák a 41 procent populace navštíví alespoň jednou za rok nějakou sportovní akci naživo.

Česká populace v průměru sportuje dvě hodiny týdně

Čas strávený sportem dosahoval u těch, kteří sportovali, v průměru 3 hodin a 13 minut. Celkem 55 procent lidí, kteří alespoň jednou týdně sportovali, strávilo aktivním pohybem maximálně dvě hodiny týdně.

„Průměrný čas strávený sportováním byl v posledním roce před vypuknutím pandemie koronaviru delší než tři hodiny. Tuto průměrnou délku zvyšovali ti, kteří se sportu věnovali mnoho hodin týdně. Medián, tedy prostřední hodnota celkového času stráveného sportem, se v roce 2019 pohyboval okolo dvou hodin,“ říká Milan Dedera z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Ženy přitom sportovaly o něco méně často než muži. Dvě třetiny žen, které se věnovaly sportu, provozovaly sportovní aktivity jednou nebo dvakrát týdně. U sportujících mužů byl pak vyšší podíl těch, kteří se sportu věnovali více dní v týdnu. 45 procent mužů cvičilo třikrát týdně a častěji.

Nejoblíbenější je fotbal a atletika

Soudě podle velikosti členské základny sportovních svazů byly v Česku nejoblíbenějšími sporty fotbal a atletika. Přičemž oba tyto sporty byly převážně mužská doména. Ženy se pak častěji než muži v rámci organizovaných sportovních aktivit věnovaly například volejbalu či jezdectví. Více informací: Statistika sportu: základní ukazatele – 2019.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here