Úmrtnost v Česku letos v březnu vzrostla oproti pětiletému průměru [2015 až 2019] o 61 procent. Zemřelo 16,6 tisíc osob. To je o 6,3 tisíce více než ve srovnávaném období. Změnil se i věk zemřelých. Zřejmě díky očkování klesla úmrtnost u nejstarší populace. Naopak ale vzrostla u mladších ročníků.

Úmrtnost v Česku byla podle předběžných údajů Českého statistického úřadu [ČSÚ] v březnu 2021 v měsíčním srovnání vůbec nejvyšší od roku 1947. Ve třetím měsíci roku 2021 u nás zemřelo oproti pětiletému průměru z let 2015 až 2019 o 6,3 tisíc lidí více. To je nárůst o 61 procent při porovnání s průměrem zmiňovaného srovnávacího období.

„Na každých 100 tisíc obyvatel u nás v měsíci březnu připadlo 155 úmrtní. Ve sledovaném průměru let 2015 až 2019 to bylo v průměru 97 úmrtí,“ upozornil ČSÚ.

Přednostní očkování seniorů u nich snížilo úmrtnost

Nadúmrtnost v březnu se podle dat ČSÚ dost liší ve věkové struktuře zemřelých. V důsledku epidemie covidu-19 se od průměru za zmiňované pětileté období odchýlila úmrtnost lidí ve věku 60 až 79 let. V této skupině narostly počty zemřelých o 71 až 77 procent. Další nedobrá čísla dokládají, že covid-19 zasáhl i mladší ročníky. O více než 50 procent narostl počet zemřelých ve věkovém rozpětí 40 až 59 let.

Na druhou stranu očkování proti covidu-19, se kterým se u nás začalo koncem prosince 2020, významně zpomalilo růst počtu zemřelých v nejstarší věkové skupině nad 85 let. Ve srovnání s loňským podzimem se u nich březnová nadúmrtnost výrazně snížila.

„Zatímco v listopadu byla v porovnání s průměrným listopadem let 2015–2019 jejich úmrtnost vyšší o 80 %, v březnu již jen o 23 %,“ říká Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Nadúmrtnost podle věku oproti průměru 2015 až 2019

CSU_2  [Zdroj: ČSÚ]

Stejně jako v předchozích měsících i v březnu umírali více muži než ženy. Ve srovnání s podzimem loňského roku se ale rozdíl mezi pohlavími o něco prohloubil. V březnu počet všech zemřelých mužů ze 100 tisíc stoupl oproti průměrné březnové hodnotě z let 2015 až 2019 o 74 procent, zatímco u žen to bylo o 45 procent. V listopadu se úmrtnost mužů zhoršila o 77 procent, žen o 74 procent.

Březen 2021 je v počtu zemřelých horší než leden 2021

Data o počtech úmrtí v letošním lednu, která byla vůbec nejvyšší a překonala i listopadová čísla, se zdála být na svých maximech. Dnešní údaje ČSÚ bohužel svědčí o opaku. Letos v lednu u nás zemřelo 15,9 tisíce obyvatel, oproti pětiletému průměru let 2015 až 2019 šlo o 50% nárůst. V absolutních hodnotách v Česku zemřelo v prvním měsíci roku o 5,3 tisíce osob více než je průměr posledních pěti let.

Znamená to, že dosavadní maximum z letošního ledna bylo v březnu překročeno o 530 osob. V porovnání s loňským listopadem, kdy u nás vrcholila podzimní vlna covidu-19, zemřelo o 802 osob více.

Počty úmrtí letos v lednu překonaly v ČR všechny rekordy

Maxima v počtech zemřelých v sedmi českých krajích

Procentní nárůst počtu úmrtí oproti pětiletému průměru pro daný měsíc z období let 2015 až 2019 však byl nejvýraznější loni v listopadu, a to o 77 procent. Letos v březnu dosáhl 61 procent a v lednu 52 procent.

„Stejně jako v úhrnu za celou republiku se březen stal v počtu úmrtí nejtragičtějším měsícem hned v sedmi krajích. A to ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Ústeckém, Libereckém, Pardubickém a v Praze,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Úmrtnost v ČR od ledna do března 2021

CSU_1

[Zdroj: ČSÚ]

V Karlovarském kraji bylo nejvíce zemřelých v měsíci únoru, v Královéhradeckém a Moravskoslezském během letošního ledna. V krajích Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a na Vysočině byla situace nejhorší již v listopadu 2020. Shodně se v čase vyvíjela i úroveň úmrtnosti čili počet zemřelých v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.

Počty úmrtí v Karlovarském kraji vzrostly o 168 %. Proč?

Úmrtnost v Česku: Nejvíce lidí zemřelo v Ústeckém kraji

V měsíci březnu připadlo na každých 100 tisíc obyvatel Česka v průměru 155 úmrtí, zatímco v průměrném březnu let 2015–2019 to bylo 97 úmrtí. Nejvyšší úmrtnost byla letos v březnu v Ústeckém kraji, kde připadalo 194 úmrtí na 100 tisíc obyvatel. Smutná čísla vykázal také Plzeňský, Liberecký a Pardubický kraj, kde se úmrtnost pohybovala v rozpětí mezi 187 až 177 úmrtí na 100 tisíc obyvatel.

Naopak v přepočtu na 100 tisíc obyvatel zemřelo v březnu nejméně lidí v Praze, kde připadlo 129 úmrtí na 100 tisíc osob. Ve Zlínském a Olomouckém čísla dokládají zhruba 140 úmrtí na stejný počet obyvatel.

„I v těchto třech krajích však byla minimálně 37 % nad pětiletým průměrem pro měsíc březen,“ upozorňuje ČSÚ.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here