OSVČ: Přehled zdravotní pojišťovně nejpozději do srpna

0
342
OSVC
Foto: Pixabay.com

Termín podání přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu se letos všem osobám samostatně výdělečně činným [OSVČ] posunul na 2. srpna 2021. Případný nedoplatek musí OSVČ vyrovnat do osmi dnů od jeho podání, nikoli plošně po 2. srpnu.

Všechny OSVČ mohou letos přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 podat bez sankce nejpozději do 2. srpna 2021. Nový termín upravuje novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Avšak termín pro úhradu případného rozdílu mezi zaplacenými zálohami a částkou pojistného zůstává nezměněný. Nedoplatek musí živnostník zdravotní pojišťovně vyrovnat vždy nejdéle do osmi dnů od podání přehledu.

„Podnikatel musí i letos vycházet z termínu, kdy přehled o příjmech a výdajích pojišťovně skutečně podal. Od data odevzdání mu začíná běžet osmidenní lhůta pro vyrovnání vzniklého nedoplatku,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Pokud přehled za loňský rok podá kupříkladu 10. června a má na pojistném nedoplatek, pak musí pojišťovna dostat peníze na svůj účet nejpozději 18. června. Vyjde-li poslední den splatnosti na dny svátků nebo sobotu a neděli, pak se termín automaticky posouvá na první následující pracovní den.

U OSVČ si penále pojišťovna účtuje po osmi dnech

Živnostníci, kteří nedoplatek pojišťovně v osmi dnech od podání přehledu nevyrovnají, zapomenou na něj, anebo se mylně domnívají, že mají čas ještě do 10. srpna [osm dnů od 2. srpna, pozn. red.] přijde je jejich liknavost docela draho. Již 9. den od odevzdání přehledu totiž začne nabíhat penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

Prodloužený termín pro podání přehledu v praxi často způsobí, že na jeho podání živnostníci zapomenou úplně. I za takovou chybu se ale platí.

„Za nepředložení přehledu v termínu hrozí živnostníkům podle zdravotních pojišťoven sankce ve výši až 50 tisíc korun,“ upozorňuje finanční poradce.

Paušalisté ještě letos odevzdají přehledy za rok 2020

Na své nejenom daňové povinnosti, ale i závazky pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení nesmí ještě letos zapomenout ani živnostníci přihlášení k paušální dani. Jednotnou měsíční platbu sice začali odvádět od ledna 2021, zálohy na paušální daň jsou však zálohami pro rok 2021. Veškeré platby odvedené v loňském roce se proto musí zúčtovat a případně dorovnat v letošním roce.

„Paušalisté se často mylně domnívají, že už jsou letos od svých povinností zproštěni, ale není tomu tak. Ještě musí odevzdat poslední přehledy o příjmech a výdajích, stejně jako podávají daňová přiznání za rok 2020,“ upozorňuje David Kučera.

Připomíná dále, že penále za zpožděnou platbu pro zdravotní pojišťovnu může nečekaně navýšit i loňské odpuštění minimálních záloh. Kvůli pandemii covidu-19 a vládním omezením nemuseli OSVČ od března do srpna 2020 platit zálohy na zdravotní [i sociální] pojištění. Odpuštěny jim byly ale pouze v jejich minimální výši, která byla loni 2 352 korun. Pokud ale měli měsíční zálohy vyšší než minimální, budou muset vzniklý rozdíl doplatit v aktuálním přehledu za rok 2020.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here