Opakovaná nákaza covidem byla u bezmála 2 tisíc osob

0
822
opakovana_nakaza
Foto: Pixabay.com

Opakovaná nákaza koronavirem se u nás za celou dobu pandemie potvrdila u 1 982 osob. V průměru se lidé opětovně nakazili po 132 dnech od první pozitivity. Doposud se u nás nákaza potvrdila u více než 1,67 milionu osob.

Opakovaná nákaza neboli reinfekce se v České republice v období od 1. března 2020 do 31. května 2021 potvrdila u 1 204 žen a 778 mužů. Věkové rozpětí u osob, které prodělaly reinfekci onemocnění covid-19 je 0 až 100 let, medián pak 40 let. Interval mezi první a druhou nákazou se pohyboval v rozmezí 61 až 401 dní.

„Vzhledem k poklesu počtu nových případů nemoci se i počet reinfekcí zvyšuje jen mírně a relativní výskyt opakovaných infekcí zůstává nadále nízký,“ uvedli k opakovaným infekcím zástupci SZÚ.

Data potvrdil Jan Kynčl z oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu [SZÚ]. Dodal, že u dalších 959 případů laboratoře stále ještě validují získaná data z odebraných vzorků biologického materiálu.

Opakovaná nákaza po 60 dnech od první pozitivity

O opakované reinfekci koronavirem odborníci mluví při opětovné nákaze s příznaky onemocnění covid-19, kdy mezi prvním a druhým onemocněním uběhlo alespoň 60 dnů. V prvních měsících pandemie covidu-19 se reinfekce uznávala až po devadesáti dnech, evropská legislativa později přešla k redukci této doby.

Zkrácení intervalu z původně používaných 90 dnů na současných 60 dnů souvisí s rozšířením variant viru,“ vysvětluje SZÚ.

Upozorňuje však, že přesto k většině opakovaných onemocnění došlo s odstupem podstatně delším. Medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 132 dní.

Kromě zmíněných 1 982 potvrzených reinfekcí a 959 validací laboratoře potvrdily ještě 3 070 případů možných reinfekcí covidem-19, u nichž však minimálně jedna z nákaz onemocnění proběhla bezpříznakově.

Frekvence výskytu reinfekcí nemoci covid-19 u nás podle SZÚ zůstává nadále velmi nízká. Výše uvedené případy totiž představují méně než 0,5 % ze všech osob v riziku. Jinak řečeno osob, které onemocněly v období více než 60 dní od prvního potvrzení nákazy koronavirem.

Očkování po prodělaném covidu-19

K očkování po prodělání nemoci covid-19 se zájemci rezervují již od ukončené dvoutýdenní izolace. Nikoli po třech měsících, jak tomu bylo dříve. Získané protilátky po infekci už tak nejsou kontraindikací očkování proti covidu-19.

Očkování po covidu-19 dovoluje již ukončená izolace

Dřívější vakcinace po potvrzené infekci má podle odborné společnosti i ministerstva zdravotnictví zabránit rychlému šíření obávané delta mutaci. Ta má být ve srovnání s původní alfa mutací [britská mutace, pozn. red.] až o 80 procent nakažlivější. Průběh onemocnění má být ale u delta mutace mírnější, než tomu je u alfa varianty.

„Z odborného pohledu nic nebrání tomu, aby se lidé, kteří prodělali covid-19, mohli očkovat ihned, jakmile jim skončí izolace a jejich zdravotní stav jim to umožní,“ uvedla náměstkyně pro zdravotní péči a vedoucí Klinické skupiny na MZ ČR Martina Vašáková.

I přesto dodala, že ministerstvo doporučuje ještě před samotnou aplikací vakcíny konzultovat aktuální zdravotní stav se svým ošetřujícím lékařem.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here