Odměna pro pěstouny má narůstat s minimální mzdou

0
568
odmena_pro_pestouny
Foto: Pixabay.com

Snížit počty dětí v ústavní péči v Česku má vyšší odměna pro pěstouny. Podle novely zákona o sociálně právní ochraně dětí by se odvíjela od aktuální výše minimální mzdy. Normu minulý pátek schválila Sněmovna, nyní ji projedná Senát.

V ústavním zařízení u nás pobývá více než osm tisíc dětí. V péči pěstouna jich podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV] z konce loňského roku žije dvanáct tisíc. Podle MPSV brání vyššímu zájmu o pěstounství, a tedy i snižování počtu dětí v ústavní péči nízká odměna především v oblasti přechodné pěstounské péče. Jsou to totiž počty přechodných pěstounů, které v Česku na rozdíl od těch dlouhodobých klesají.

„Zatímco na konci roku 2017 poskytovalo přechodnou pěstounskou péči 651 rodin, předloni to bylo 631 rodin a na konci roku 2020 to bylo již jen 593 rodin. Noví přechodní pěstouni se téměř nehlásí,“ uvádí ve své zprávě MPSV.

Upozorňuje, že právě jedním z důvodů, proč přechodných pěstounů v Česku ubývá a noví se nehlásí, jsou nízké odměny. Přechodní pěstouni mají totiž podle úřadu za stávajících podmínek výrazné problémy pokrýt náklady na péči o děti.

Odměna pro pěstouny podle výše minimální mzdy

Zvrátit neblahý trend má v Parlamentu aktuálně projednávaná novela zákona o sociálně právní ochraně dětí [zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 47]. Podle ní se mají odměny za pěstounskou péči výrazně navýšit a nejenom pro přechodné pěstouny, ale i ty dlouhodobé. Nyní novelu čeká projednání v Senátu a následný podpis prezidenta republiky.

Projde-li změna zákona, pěstoun by nově za zprostředkovanou pěstounskou péči dostal násobek minimální mzdy. Aktuálně tedy 15 200 korun. Zatímco za současných podmínek mu náleží odměna 12 tisíc korun. Za dvě děti by pak nově dostal 1,5násobek minimální mzdy [22 800 Kč]. Dnes dostává 18 tisíc korun. Za tři děti pak dvojnásobek minimální mzdy, tedy 30 400 korun. Za současných podmínek mu měsíčně úřad vyplatí 30 tisíc korun.

Co se týče přechodných pěstounů, ti by dle nové legislativní úpravy dostávali měsíční odměnu ve výši 1,8násobku minimální mzdy. Což odpovídá 27 360 korunám. Nyní přitom dostávají 20 tisíc korun za měsíc. Novela navíc navyšuje i odměnu pro pěstouna podle stupně závislosti dítěte [podrobněji tabulka MPSV níže].

Přehled stávajících a navrhovaných odměn pěstouna [v Kč]pest

[Zdroj: MPSV]

Návrh zvyšuje i příspěvek zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ten byl doposud 22 800 korun za obsazené lůžko. Nově by se měl zvýšit na 36 tisíc korun měsíčně.

„Kapacita zařízení tohoto typu by přitom neměla být větší než 20 dětí,“ uvádí MPSV.

Tím ale novinky nekončí. Nová legislativa do praxe zavádí i příspěvek pro mladé dospělé bez vlastního rodinného zázemí. Po odchodu z pěstounské péče, z dětského domova či jiného ústavního zařízení by tak dostávali 15 tisíc korun měsíčně. Podmínka je, že budou pokračovat ve studiu. Toto současná legislativa prozatím vůbec nezná.

Přechodná vs. dlouhodobá pěstounská péče

Pěstounská péče na přechodnou dobu trvá zpravidla nejdéle jeden rok. Pouze ve výjimečných případech [je-li zřejmé, že dítě půjde do dlouhodobé péče, pozn. red.] lze dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu svěřit opětovně. I u přechodné pěstounské péče trvá vyživovací povinnost biologických rodičů ke svému dítěti. Přičemž jim soud uloží, aby výživné platili příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tedy krajské pobočce úřadu práce. Ta totiž vyplácí pěstounovi příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Oproti tomu u dlouhodobé pěstounské péče soud vychází z toho, že doba, kterou nezletilé dítě stráví mimo svou biologickou rodinu, bude delší než jeden rok.

Pěstounská péče vzniká vždy rozhodnutím soudu a končí nejpozději zletilostí dítěte. O konci pěstounské péče rozhoduje soud, který jí může zrušit jen z opodstatněných důvodů. O její ukončení může požádat i sám pěstoun.

Aktuální dávky pěstounské péče

Dávky pěstounské péče i okruh osob, které mají na tyto dávky nárok, upravuje zákon o sociálně právní ochraně dětí, jde o tyto dávky:

Odměna pěstouna

Příspěvek dostává pravidelně každý měsíčně pěstoun, který je v evidenci pečujících osob. A to i v době, kdy v pěstounské péči dítě nemá. Nejde však o pěstouny na přechodnou dobu.

  • Odměna 12 000 Kč za péči o jedno dítě,
  • odměna 18 000 Kč za péči o dvě děti,
  • odměna 30 000 Kč za péči alespoň o 3 děti + je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV.

Měsíční odměnu ve výši 20 000 Kč pak dostávají i osoby v evidenci, které momentálně nepečují o žádné dítě.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Jde o měsíční příspěvek na zajištění potřeb dítěte v pěstounské péči.

  • do 6 let: 4 950 Kč,
  • od 6 do 12 let: 6105 Kč,
  • od 12 do 18 let: 6 985 Kč,
  • od 18 do 26 let: 7 260 Kč.

Pozn.: Děti se zdravotním hendikepem dostávají vyšší příspěvek na úhradu svých potřeb.

Příspěvek při převzetí dítěte

Jde o jednorázový příspěvek určený pouze pro pěstouny, kteří přebírají dítě do dlouhodobé pěstounské péče. Výše příspěvku se navyšuje podle věku dítěte.

  • Do 6 let věku: 8 000 Kč,
  • od 6 do 12 let věku: 9 000 Kč,
  • od 12 do 18 let věku: 10 000 Kč.
Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Jednorázový příspěvek ve výši 25 tisíc korun dostane ve zletilosti každá osoba v pěstounské péči. Vyplácí se po ukončení nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Příspěvek až do výše 70 procent pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy [nejvýše 100 tisíc korun] dostávají pěstouni, kteří mají do péče svěřeny tři děti. Anebo při nároku na odměnu pěstouna z důvodu péče o tři děti.

Dodejme, že odměna pěstouna je považována za příjem ze závislé činnosti. To znamená, že podléhá zdanění a pojistným odvodům.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here