Proticovidová opatření mírní nákazu černým kašlem

0
635
cernym_kaslem
Foto: Pixabay.com

Černým kašlem v Česku loni onemocnělo 696 osob. To je o polovinu méně než v roce 2019, kdy se pertuse potvrdily u 1 347 pacientů. Nejčastěji onemocněly děti do jednoho roku života.

Podle dat Státního zdravotního ústavu [SZÚ] u nás loni černým kašlem [pertuse, zádušní kašel, dávivý kašel] onemocnělo o polovinu méně lidí než v roce 2019. Důvodem jsou dle ústavu proticovidová opatření, která se začala zavádět od jara 2020.

„Onemocnění byla hlášena ve všech věkových skupinách, ale ve významně nižších počtech než v předchozích letech. Nejvyšší věkově specifická nemocnost byla registrována ve věkové skupině dětí do jednoho roku života,“ uvádí SZÚ.

Před černým kašlem ochrání kojence mateřské protilátky

Podle něj u nás nárůsty a poklesy výskytu černého kašle mají pravidelný trend, který se opakuje v 2 až 5letém cyklu. Obdobně je to mu i v dalších zemích.

Po maximu v roce 2014 a poklesu nemocnosti v roce 2015 docházelo k postupnému nárůstu nemocnosti v následujících 4 letech, tj. 2016–2019, a k opětovnému poklesu v roce 2020,“ vysvětluje ústav.

Černý kašel vážně ohrožuje děti do jednoho roku

Podle SZÚ je černý kašel nebezpečný hlavně pro děti do jednoho roku života, které ještě nemají dokončené očkování proti této nemoci. O závažnosti onemocnění u těch nejmenších svědčí data z roku 1956. Nemocnost u nich tehdy v celém někdejším Československu dosahovala 3 804. Což je devět případů na 100 tisíc obyvatel. Černý kašel byl přitom potvrzen u 6 115 dětí už v jejich prvním roce života.

„Díky zavedení chloramfenikolu do terapie pertuse v padesátých letech a zahájení celoplošného očkování v roce 1958 úmrtnost a nemocnost ve skupině nejmenších dětí rychle klesala,“ uvádí SZÚ.

V letech 1974 až 1999 se hlášená nemocnost udržovala pod 10 případů na 100 tisíc obyvatel. Od roku 1993 je ale u nejmladší skupiny dětí zřejmý trvalý nárůst nemocnosti. Trend onemocnění u nejmenších dětí jasně odráží vývoj onemocnění v celé populaci. Což potvrzuje názor, že hlavní a nejčastější zdroj onemocnění pro nejmenší děti jsou dospívající a dospělá populace.

Data z posledních let ukazují, že většina dětí černým kašlem onemocní ještě před dokončenou vakcinací. Skutečností pak je, že tyto děti se černým kašlem ve většině případech nakazí od nejbližšího příbuzného. SZÚ proto připomíná, že i dospělí se mohou nechat proti pertusi naočkovat. Například společně při očkování proti tetanu. Těhotné ženy mají zase možnost očkování v těhotenství, a ochránit tak dítě pasivně přenesenými mateřský protilátkami v období, kdy dítě kvůli věku nemůže být očkováno.

Úmrtí na černý kašel v dětském věku

Poslední úmrtí na komplikace vyvolané onemocněním černého kašle u nás lékaři potvrdili v roce 2016. Šlo o dvouměsíční dívenku. Ta zemřela na kardiální selhání v důsledku plicní hypertenze. V roce 2020, stejně jako v letech 2017 až 2019 k žádnému úmrtí nedošlo.

Výsledkem vysoké proočkovanosti proti černému kašli u nás na jeho následky nebylo hlášeno žádné úmrtí ani v letech 1984 až 2004. V letech 2005, 2007, 2008 a 2009 u nás ale na pertusi zemřely čtyři dosud neočkované děti z věkové skupiny do jednoho roku. Chlapec ve věku 1 měsíce a tři dívky ve věku čtyř měsíců, čtyř týdnů a dvou měsíců.

„Očkování nebylo ve třech případech provedeno z důvodů nízkého věku a v jednom případě bylo zahájení očkování odloženo pro nachlazení, které však již patřilo k prvním příznakům fatálního onemocnění pertusí,“ vysvětluje SZÚ.

Černý kašel se vrací. Případů onemocnění přibývá

Podle údajů ČSÚ byly od roku 1919 na území bývalého Československa každý rok hlášeny desítky až stovky případů úmrtí v souvislosti s pertusí. Nejvíce ne onemocnění umíraly právě děti do jednoho roku života. Ale i starší děti do devíti let života. Spíše jen výjimečně pak starší lidé.

Od roku 1945 do roku 1959 zemřelo podle ČSÚ v souvislosti s černým kašlem 2 638 osob. Nejvíce úmrtí v tomto období úřady registrovaly v roce 1949, kdy zemřely 504 osoby, z toho 397 dětí do jednoho roku života, 102 dětí ve věku 1 až 4 roky. A čtyři děti ve věku 5 až 14 let a 1 osoba ve věku 15 až 24 let.

Trvalá ochrana před černým kašlem je očkování

Původci černého kašle jsou bakterie rodu Bordetella [Bordetella pertusis, Bordetella parapertussis]. Černý kašel neboli pertuse je vysoce infekční onemocnění respiračního ústrojí. Jedním z jeho typických příznaků je dávivý kašel. Záchvaty kašle u nemocného přetrvávají týdny a úzdrava trvá i měsíce. Onemocnění pertusí je nejrizikovější pro neočkované nebo neúplně očkované malé děti. To kvůli možnému rozvoji závažných komplikací i úmrtí. Proti černému kašli se u nás očkuje. Vakcína však stejně jako prožité onemocnění nechrání po celý život.

„Za určitou dobu po očkování nebo onemocnění dochází k poklesu imunity. Jedinec se stává opět vnímavým a může být infikován, a to i několikrát za život,“ uvádí SZÚ.

I proto doporučuje alespoň jednou v dospělosti podat posilující dávku proti pertusi. Ideálně jako součást kombinované vakcíny proti diftérii, tetanu a pertusi lidem do 65 let.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here