ZP Škoda se stala Zdravotní pojišťovnou roku 2021

0
1057
Skoda
Foto: ZP Škoda

Vítězem soutěže Zdravotní pojišťovna roku 2021 se stala Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Hned za ní se umístila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Na třetím místě skončila Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.

Obecně prospěšná společnost HealthCare Institute vyhlásila vítěze sedmého ročníku celostátního projektu „Zdravotní pojišťovna roku 2021“. Ten hodnotí sedm tuzemských zdravotních pojišťoven z mnoha úhlů pohledu. A pojišťovny hodnotí jak nezávislí odborníci a pojištěnci, tak třeba i ředitelé nemocnic.

Součástí hodnocení je i průzkum v terénu. V něm proškolení tazatelé například navštěvovali pobočky zdravotních pojišťoven za účelem nezávislého a objektivního hodnocení kvality služeb. Zároveň volali do call center pojišťoven a kontaktovali zdravotní pojišťovny prostřednictvím e-mailů a dopisů zaslaných poštou.

V rámci této etapy byla provedena i průzkumná sonda mezi hospitalizovanými pacienty [cca 32 tis. kontaktů], ambulantními pacienty [cca 40 tis. kontaktů] a zaměstnanci nemocnic [cca 4 tis. kontaktů], u nichž zjišťovali spokojenost se zdravotními pojišťovnami.

„Rozdíly mezi všemi hodnocenými zdravotními pojišťovnami nebyly příliš velké. Ba naopak byly velmi těsné [v řádech desetin až setin bodů],“ uvedli zástupci HealthCare Institute.

ZP Škoda uspěla i ve dvou specializovaných kategoriích

Projekt Zdravotní pojišťovna roku pojišťovny dále vyhodnocuje podle toho, které skupiny je hodnotí. Zde u pojištěnců a ambulantních specialistů obsadila první místo Zaměstnanecká pojišťovna Škoda [ZPŠ]. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR] zase uspěla u ředitelů nemocnic. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR [ZPMV ČR] vyhrála kategorii největších zaměstnavatelů.

Hodnocení projektu se ale zaměřuje i na jednotlivé oblasti služeb pojišťoven. V Kategorii Finanční zdraví pojišťoven první místo obsadila ZPMV ČR. V kategorii Preventivní programy pro děti a mládež zvítězila VZP ČR. Kategorie Online komunikace připadla ostravské RB zdravotní pojišťovně [RB].

Dodejme, že absolutního vítězství dle organizátora projektu dosahuje zdravotní pojišťovna tehdy, pokud je úspěšná ve třech klíčových oblastech hodnocení. A to z pohledu pojištěnců [váha 40 %], ředitelů nemocnic [váha 20 %] a finanční kondice [váha 40 %].

Poděkování patří všem pojišťovnám, říká Daniel Vavřina

Zakladatel HealthCare Institute Daniel Vavřina letos stejně jako v předchozích ročnících poděkoval všem zdravotním pojišťovnám za jejich perfektní spolupráci při práci na projektu. Zároveň ale upozornil na rozdílnost vnímání kvality nabídky preventivních programů mezi pojištěnci a odborníky, kteří se podíleli na hodnocení pojišťoven.

„Je zřejmé, že tyto dvě strany se ve své názorovosti potkají minimálně. A pojišťovny tak musí balancovat mezi těmito názorovými skupinami. Na jedné straně snaha vyhovět požadavkům pojištěnců, aby si pojišťovny udržely jejich přízeň, na druhé straně snaha o užitečnou prevenci pro budoucí snížení finanční zátěže případného onemocnění,“ řekl.

Taktéž vyzdvihl sílící význam komunikace pojišťoven s pojištěnci: „Tento rok nám ukázal, že online komunikace nemocnic a zdravotních pojišťoven je čím dál důležitější.“

Podle něj v době, kdy většinu informací lidé čerpají z internetu, je zásadní, aby byly pojišťovny schopny s pacienty komunikovat moderně. Zároveň ale vstřícně a jednoduše. Což podle něj ocení hlavně lidé v pokročilém věku.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here