I děti z babyboxů jsou zdravotně pojištěny. Avšak kým?

0
812
babyboxu
Ilustrační foto: Pixabay.com

I za děti nalezené v babyboxech hradí veřejné zdravotní pojištění stát. Výběr konkrétní zdravotní pojišťovny pak záleží na daném orgánu sociálně právní ochrany dětí [OSPOD]. V Česku nyní funguje 81 babyboxů.

abV pořadí 230. dítě odložila v pátek 10. prosince jeho matka do babyboxu umístěného v nymburské nemocnici. Chlapec se jménem Lukáš byl podle prvního odhadu tamního pediatra Milana Válka asi čtyři až pět měsíců starý a na první pohled zdravý.

„Klučík odložený v pátek 10. prosince v 18:32 měl s sebou dopis od nešťastné maminky. Omlouvá se svému synkovi a píše, že se o něj nedokáže starat, taky prý je nemocná,“ uvedl ve své zprávě zakladatel babyboxů v České republice Ludvík Hess.

O tři dny dříve v úterý 7. prosince se rozsvítila kontrolní světla v babyboxu ve Slezské nemocnici v Opavě, kde zdravotníci do péče přijali odloženou holčičku.

„Ošetřující lékařka mi řekla, že děťátko je staré několik měsíců a na první pohled v pořádku. Holčičku jsem pojmenoval Olinka,“ uvedl Ludvík Hess.

I děti z babyboxů jsou zdravotně pojištěny

I děti nalezené v babyboxech, které u sebe většinou nemají žádné dokumenty, patří do skupiny zdravotních pojištěnců. Dnem nalezení se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění. A jelikož jde o nezaopatřené děti, hradí za ně měsíční zdravotní pojistné stejně jako za ostatní děti stát. Nabízí se ovšem otázka, která ze zdravotních pojišťoven se dětí z babyboxů ujme.

„Tyto děti jsou ze zákona přihlášeny k veřejnému zdravotnímu pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Realizuje to příslušné oddělení FN Olomouc ve spolupráci s OSPOD a naším sociálním oddělením dle platné legislativy,“ uvádí Adam Fritscher, mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc, kde se v pořadí třetí babybox v Česku otevřel 5. prosince 2006.

Podle zjištění ZdraveZpravy.cz fakt je, že rozhodnutí o výběru pojišťovny náleží oprávněné osobě. Což je pracovník z oddělení orgánu sociálně právní ochrany dětí [OSPOD]. Ten nalezené děťátko nejen oznamuje, ale i přihlašuje ke konkrétní zdravotní pojišťovně. Což ale neznamená, že se děti odložené do babyboxů musí vždy automaticky přihlašovat k Všeobecné zdravotní pojišťovně [VZP ČR]. Jakkoli ta u nás obhospodařuje zhruba 60% podíl trhu s veřejným zdravotním pojištěním. K VZP ČR se tyto děti automaticky přihlašují pouze tehdy, pokud není oprávněnou osobou zvolena žádná jiná zdravotní pojišťovna.

„Potom se bude aplikovat ustanovení zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně [§ 2 odst. 1], kde je uvedeno, že VZP provádí veřejné zdravotní pojištění, pokud toto pojištění neprovádějí resortní, oborové a podnikové zdravotní pojišťovny,“ vysvětlují zástupci tiskového oddělení VZP ČR.

Dnem nalezení získává miminko i trvalý pobyt v ČR

Jak již bylo řečeno, vůbec první administrativní kroky k nalezenému miminku vyřizuje sociální pracovník zařízení, v němž je babybox umístěný. Spolupracuje hlavně se zástupci OSPOD. Ti už se následně postarají i o zápis dítěte do knihy narození na matričním úřadu, kde mu vydají také rodný list. Což potvrzuje i mluvčí Penta Hospitals CZ Vladislav Podracký.

„Naši zaměstnanci se starají o novorozence po medicínské stránce. Poskytují mu veškerou zdravotní péčí. Administrativní záležitosti pak zajišťuje příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí [OSPOD],“ vysvětluje s odkazem na zkušenosti z Nemocnice Sokolov, která patří do skupiny Penta Hospitals CZ, a je v ní umístěný jeden z 81 tuzemských babyboxů.

Avšak zpátky k zdravotnímu pojištění dětských nalezenců. Ještě před jejich samotným přihlášením ke zdravotnímu pojištění je třeba, aby již měli vyřízený trvalý pobyt na území ČR. Což je opět záležitostí v kompetenci pracovníků OSPOD. Místo trvalého pobytu dětí nalezených v babyboxech je přitom sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se nachází babybox, do kterého byly tyto děti odloženy.

Prakticky to znamená, že k přihlášení dítěte odloženého do babyboxu do českého systému veřejného zdravotního pojištění je nejprve třeba zajistit doklady o jménu a příjmení dítěte. Dále i datu jeho nalezení a předpokládaném datu narození a o místu trvalého pobytu. Tedy zmiňovaná adresa sídla příslušné ohlašovny [obecní, městský úřad].

81 babyboxů po celé České republice

Aktuálně v Česku funguje 81 babyboxů. Od doby otevření prvního z nich 1. června 2005 na Hloubětínském zámečku v sídle tamní soukromé gynekologické kliniky do nich bylo odloženo 230 dětí [viz výše graf / zdroj: www.babybox.cz].

Babyboxy míří do Žďáru nad Sázavou, Loun a Tachova

Babybox je vlastně podobný novorozeneckému inkubátoru. Ve chvíli vložení dítěte se automaticky zapne vyhřívání a ventilace. Po několika minutách i alarm, který upozorní zdravotnický personál. Avšak i babyboxy mají své kritiky a odpůrce. Ti argumentují hlavně tím, že systém babyboxů odporuje Úmluvě o právech dítěte. Konkrétně pak právu dítěte na jméno, právu znát svou totožnost, státní příslušnost stejně jako právu znát své rodiče.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here