HIV loni screening zachytil u šesti dárců krve a plazmy

0
1858
loni
Ilustrační foto: Pixabay.com

Loni se v Česku nákaza virem HIV nově potvrdila u 233 osob. To je o 18 případů méně než v roce 2020. Nejvíce nových případů připadá na muže majících sex s muži. Šest případů infekce zachytil povinný screening dárců krve a plazmy.

Z celkem 233 nově potvrzených nákaz virem HIV je 201 mužů a 32 žen. Mezi novými případy je 42 osob, které již o své HIV pozitivitě věděly. Nákazu u nich totiž potvrdily instituce v zahraničí. Data o loňských nákazách virem HIV a onemocnění AIDS zveřejnil Státní zdravotní ústav [SZÚ].

„V roce 2021 bylo v ČR zachyceno 233 nových případů infekce HIV. V relativním vyjádření činí tento výskyt 2,18 případu na 100 000 obyvatel,“ potvrzuje ve své zprávě SZÚ.

Při srovnání s jinými evropskými zeměmi i ostatními státy světa patří podle SZÚ Česko k zemím s relativně nízkou úrovní potvrzených nákaz virem HIV a onemocnění AIDS.

WHO: Kvůli covidu klesly počty provedených HIV testů

Šíření nákazy se u nás sleduje od října roku 1985. Od té doby se u nás zachytilo celkem 4 074 případů HIV pozitivity [k 31.12.2021], z toho 2 960 u českých občanů a 1 114 u rezidentů. V téměř 86 procentech případů [3 495] se HIV nákaza potvrdila u mužů. Z celkem 4 074 nakažených jich 537 [13,2 %] zemřelo. Přičemž 353 úmrtí bylo ve stadiu onemocnění AIDS. 184 zemřelo z jiné příčiny.

V Česku dominuje sexuální přenos viru HIV

Průměrný věk nově potvrzených nakažených byl u mužů 38,8 roku, u žen 41,3 roku. V porovnání s předchozími lety dále pokračuje trend zvyšování věku osob s nově potvrzenou nákazou HIV. Věkový rozptyl byl od 17 do 72 let u mužů, od 20 do 58 let u žen.

Podle dat SZÚ se HIV v Česku stále přenáší především sexuální cestou [88,4 % případů v roce 2021]. Přičemž 140 [60,1 %] nových případů zdravotníci zachytili u mužů majících sex s muži. Tři z nich rovněž injekčně užívali drogy, sexuální přenos se u nich ale jeví jako pravděpodobnější.

Infekci HIV vymýtit nedokážeme, říká David Jilich z NNB

„Přenos mezi muži majícími sex s muži je dlouhodobě dominantním rysem výskytu HIV infekce v ČR,“ uvádí SZÚ s tím, že v posledních pěti letech se jejich počet mírně snižuje.

Heterosexuálním stykem se loni nakazilo 66 osob, 38 mužů a 28 žen. Při injekčním užívání drog se infikovalo šest osob. U dvaceti infikovaných se na způsob přenosu nákazy nepřišlo.

Screening dárců krve a plazmy odhalil šest HIV+ osob

Z loňských 233 případů nových nákaz došlo k jednomu přenosu viru HIV při krevní transfuzi. Šlo o cizince s dlouhodobým pobytem v Česku. K nákaze u něj ale došlo v zahraničí, mimo Českou republiku.

Gayové ve Francii budou darovat krev bez omezení

HIV pozitivitu loni zdravotníci zachytili v Česku u šesti osob při povinném screeningu dárců krve a plazmy. Plošné testování těhotných loni odhalilo čtyři HIV pozitivní ženy, tři z nich byly rezidentky. HIV pozitivním matkám se v roce 2021 narodilo devět dětí. Pět z nich přitom o své pozitivitě věděly již při otěhotnění. U čtyř žen na HIV pozitivitu ukázal až těhotenský screening.

148 z nově nakažených nemělo příznaky nemoci

Při loňském zjištění infekce HIV netrpělo 148 [64 %] z nakažených žádným z příznaků onemocnění. Ve stadiu akutní infekce bylo 31 [13 %] osob, v pozdní fázi onemocnění pak 16 [7 %] nemocných. Onemocnění AIDS se podle dat SZÚ potvrdilo u 38 [16,3 %] nově zachycených osob.

Stejně jako v předchozích letech uváděli nově nakažení jako svá bydliště velká města. Nejčastěji pak Prahu [45 %], s větším odstupem pak Středočeských kraj [12 %] a Jihomoravský kraj [12 %].

Nový lék na HIV: Pacienti žijí déle a nejsou infekční

Na počtech nově potvrzených nákaz se dlouhodobě výrazně podílejí cizinci. Z loňských 233 případů jich připadá 102 na rezidenty [44 %]. Především pak z Ukrajiny [38], ze Slovenska [13], Ruska [6] a Rumunska [5].

„Podíl HIV pozitivních rezidentů z celkového počtu cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR je násobně vyšší než podíl HIV pozitivních mezi občany ČR. Rezidenti proto představují skupinu s výrazným rizikem,“ upozornil SZÚ.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here