Riziko karcinomu vaječníku určí i genetické vyšetření

0
1433
vysetreni
Ilustrační foto: Pixabay.com

Karcinom vaječníku lékaři u pacientek objeví často pozdě v neléčitelném stadiu. Vaječníky totiž leží hluboko v těle a jejich preventivní vyšetření je složité. Nadějí na včasnou diagnostiku a léčbu přináší genetika a cílená léčba.

Pozdní odhalení zhoubného nádoru vaječníku významně zhoršuje prognózu pacientek na úzdravu. A důvody, proč právě karcinom ovaria neboli vaječníku u nás patří dlouhodobě k onemocněním s omezenou šancí na úzdravu, vysvětluje vedoucí Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze profesor David Cibula.

„Vaječníky jsou totiž uloženy hluboko v těle a nemůžeme je vyšetřit tak jednoduše jako prsa, děložní čípek, kůži nebo varlata. Navíc mají okolo sebe v pánvi dostatek prostoru. Když se vaječník zvětšuje nádorem, nezpůsobuje dlouho žádné obtíže,“ říká.

Celé věci pak nepřidává ani skutečnost, že nejčastějším typem ovariálního karcinomu je křehký nádor, který se již v počátku rychle šíří do okolních orgánů. Už při jeho malé velikosti se z něj podle Cibuly mohou uvolňovat nádorové buňky do tekutiny, která cirkuluje v dutině břišní. Nádor se tak rychle šíří na povrch břišních orgánů ve formě metastáz.

Naděje na vyléčení nádoru vaječníku má podmínky

Zkušenost s tímto typem nádoru má šedesátiletá Ivana Neuvirthová. Té se zhruba před třemi lety rakovina vaječníku projevila masivním krvácením.

Při bližším vyšetření lékaři zjistili, že je zhoubným bujením zasažena i celá břišní dutina, včetně dělohy. Zhoubné bujení navíc zasáhlo i lymfatické uzliny v hrudníku a tříslech,“ popisuje onemocnění pacientka.

Pojišťovny zaplatí onkopacientkám zmrazení vajíček

Po četných vyšetřeních ji onkolog sdělil, že nález je na úrovni 4. stupně, to znamená neoperovatelný. Teprve po léčbě chemoterapií v kombinaci s biologickou léčbou mohli lékaři přistoupit k samotné operaci. A dnes, zhruba tři roky od diagnózy, se paní Ivana dle svých slov cítí velmi dobře a bez jakýchkoli příznaků nemoci.

Všem ženám, které onemocní, bych chtěla vzkázat, aby se nevzdávaly a podstoupily léčbu, která jim může zachránit život.“

Vědci u žen zkoumají genetické predispozice

V současné době vědci zkoumají nejrůznější metody, jak zachytit karcinom ovaria v jeho počátečním stadiu, kdy je šance na úzdravu vysoká. Vědecké týmy testují například metodu detekce nádorových buněk v krvi nebo v sekretu z děložního hrdla. A pracují i s variantou odhalení nádorových buněk z výplachu dutiny děložní.

Také však zkoumají možnosti genetického vyšetření, které odhalí kumulaci genetických poruch nashromážděných během života, s vysokou pravděpodobností vedoucí ke vzniku nádoru,“ vysvětluje David Cibula.

Žena s takovou predispozicí by dle něj měla být pečlivěji sledována. A další možností pro ni je preventivní chirurgické odstranění orgánů tak, aby nádor vůbec nevznikl.

Podle Cibuly přineslo velký posun v léčbě a diagnostice objevení dědičného předpokladu u nosičů mutace v genech BRCA 1 nebo BRCA 2. Nositelkám těchto mutací, které jsou ve významně vyšším riziku vzniku onemocnění, odborníci dnes nabízí preventivní operace. Při nich se chirurgicky odstraní vaječníky, vejcovody a prsní žlázy. Podle Cibuly je ale zcela zásadní na přítomnost zmiňovaných mutací otestovat všechny pacientky s nově potvrzeným nádorem vaječníku.

Což potvrzuje i Jana Soukupová z Laboratoře onkogenetiky Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN v Praze.

„Genetické vyšetření má pro pacientku prognostický a prediktivní význam. Nosičky mutací v BRCA1/2 lépe odpovídají na léčbu platinovými deriváty a PARP inhibitory,“ říká.

Genetické vyšetření zárodečných mutací podle ní navíc umožní genetické poradenství v rodině pacientky. To znamená, že blíže určí riziko vzniku nádorových onemocnění u pacientky a jejích příbuzných. Zároveň u nich pomůže nastavit preventivní opatření.

Zhoubný nádor prsu ohrožuje i mladé ženy

Nedobrá zpráva ale je, že pacientek s karcinomem ovaria testovaných na tyto mutace v Česku příliš nepřibývá. Například loni u nás lékaři zhoubný nádor vaječníku nově odhalili u zhruba 980 pacientek. Geneticky ale vyšetřili přibližně polovinu z nich.

Výsledky genetického vyšetření stanoví i léčbu

Od roku 2021 je pro české pacientky s karcinomem vaječníku dostupná nová cílená léčba. Jde o preparáty ze skupiny takzvaných PARP inhibitorů, které významně prodlužují dobu přežití. Dle profesora Cibuly je i možné, že u některých žen tato terapie vede k vyléčení.

„To ale potvrdí až delší doba sledování. Aktuálně je tato léčba dostupná ženám s mutací v genech BRCA1/2. A očekáváme, že v roce 2022 dojde k rozšíření dostupnosti i pro většinu žen bez této genetické predispozice,“ říká lékař.

Lékaři nabádají k očkování chlapců proti HPV

Naději na účinnější léčbu přináší i slibné výsledky klinických studií preparátů, které ovlivňují imunitní systém v nádoru. Probíhá také vývoj léků složených z protilátek s navázanou toxickou složkou, kdy protilátka v organismu vyhledá nádorové buňky. Pouze v jejich přítomnosti pak uvolní svoji toxickou část, která nádorové buňky zahubí. Tím se zvýší cílené působení léku přímo v nádoru a současně se snižuje riziko nežádoucích účinků po podání léku. V závěrečných fázích testování ale nejsou pouze léky.

„Dobrý efekt na ovariální karcinom prokázaly také elektrické proudy aplikované na povrch břicha, nebo malé dávky radioterapie,“ dodává závěrem profesor Cibula.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here