Úmrtnost v Česku za pandemie vzrostla o více než pětinu

0
1633
umrti
Ilustrační foto: Pixabay.com

Loni v Česku zemřelo o 23 procent více lidí než v posledních letech před pandemií covidu. Úmrtnost v letech 2020 a 2021 výrazně rostla u 55 až 74letých, v průměru o 16 procent. V součtu u nás loni zemřelo 139,6 tisíce osob.

Loňských 139,6 tisíce zemřelých obyvatel České republiky je podle dat Českého statistického úřadu [ČSÚ] vůbec nejvyšší číslo od konce druhé světové války. V Česku tak loni zemřelo zhruba o deset tisíc lidí více než v prvním roce pandemie covidu [2020].

Smrt není prohra, říká sekretář ČBK Stanislav Přibyl

„Po patnáctiprocentním nárůstu počtu zemřelých v roce 2020 se v roce 2021 počet zemřelých meziročně zvýšil o dalších osm procent. Celkem během posledního kalendářního roku zemřelo 139,6 tisíce obyvatel Česka. Což je nejvíce od konce druhé světové války,“ potvrzuje předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Nejvíce lidí loni v Česku zemřelo 15. března, 619 osob

Data ČSÚ ukazují, že nejvyšší přírůstky zemřelých u nás vykazují první měsíce roku 2021. Měsíční počty zemřelých vrcholily v březnu 2021 [16,8 tisíce úmrtí]. Druhým měsícem s nejvyšším počtem úmrtí byl leden s 16,2 tisíci zemřelých. A třetí pak únor, kdy u nás zemřelo 13,8 tisíce osob [viz graf níže].

„V těchto měsících zemřelo o 39 až 63 procent obyvatel více než v průměru posledních pěti let před propuknutím pandemie onemocnění covid-19,“ dodává ČSÚ ve své zprávě s odkazem na roky 2015–2019.

Úmrtnost lidí 40 až 59 let v březnu vzrostla o polovinu

Následující měsíce se v počtech úmrtí přibližovaly trendům z předchozích let, byť data za duben a první polovinu května vykazují stále ještě nadúmrtnost. Ke zvratu dochází v posledních dvou měsících roku 2021, kdy v Česku opět rychle přibývaly počty zemřelých, v meziročním srovnání o 43 a 42 procent. Podle ČSÚ u nás v listopadu roku 2021 zemřelo 12,7 tisíce lidí, v prosinci pak celkem 13,7 tisíce.

Dostupná data za loňský roce potvrzují i další neblahý trend ve vývoji počtu zemřelých. Období vysoké úmrtnosti u nás loni totiž trvalo výrazně delší dobu než v roce 2020. Což jasně ukazují denní počty zemřelých. Zatímco v roce 2020 statistici evidují celkem 89 dnů s počtem zemřelých minimálně o čtvrtinu vyšším oproti průměrnému počtu z let 2015 až 2019, tak v roce 2021 bylo takových dnů 168.

Dnem s nejvyšším počtem zemřelých osob v roce 2021 připadá na 15. března, kdy u nás zemřelo 619 osob. Vlna zvýšené úmrtnosti v závěru roku byla sice o něco nižší. Přesto ve svém vrcholu překonávala až 500 zemřelých za den. Nejvíce úmrtí v loňské podzimní vlně koronaviru lékaři potvrdili 1. prosince. Zemřelo 535 osob.

V roce 2021 v Česku umírali více muži než ženy

Stejně jako v prvním roce pandemie se i v roce 2021 nepříznivá epidemická situace projevila více u mužů. Počet úmrtí u nich v meziročním srovnání vzrostl o deset procent, zatímco u žen o šest procent. To ovlivnilo i rozdíly v očekávané průměrné délky života u žen a mužů.

„První odhad naděje dožití při narození pro rok 2021 ukazuje na její další nemalý pokles. U mužů o 1,1 roku a u žen o 0,8 roku, tedy ještě o něco větší než v roce 2020. Předběžné hodnoty naděje dožití 74,2 roku pro muže a 80,6 pro ženy odpovídají situaci z období let 2009 a 2010,“ říká vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová.

Loňské propady akutní a preventivní péče jsou alarmující

Dodává, že mezi zemřelými meziročně přibylo nejvíce sedmdesátníků. Přesně pak o více než 5,8 tisíce, v procentním vyjádření pak o 16 procent. K této věkové skupině se však řadí početné generace narozených ve 40. letech 20. století, dodává Štyglerová.

Pandemie zvýšila úmrtnost nejvíce u 55 až 74letých

Obecně se pak podle dat ČSÚ úmrtnost v Česku mezi roky 2020 a 2021 zhoršila nejvýrazněji u 55–74letých. V procentuálním vyjádření je to nárůst o 16 procent.

Oproti roku 2019 byla jejich úmrtnost vyšší o čtvrtinuNejstarších seniorů nad 80 let zemřelo vloni stejně jako v roce 2020. Obdobná byla i jejich míra úmrtnosti. Což však znamená, že zůstala nadále o 15 % vyšší než před pandemií,“ upozorňuje Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Při porovnání nárůstu úmrtnosti podle krajů, pak nejhůře dopadl Královéhradecký kraj. V něm loni zemřelo meziročně v průměru o 14 procent více lidí. A obdobné navýšení vykazuje Karlovarský kraj, který vůbec nejsilněji z celého Česka zasáhla jarní vlna šíření koronaviru.

Počty úmrtí v Karlovarském kraji vzrostly o 168 %. Proč?

V Karlovarském kraji loni zemřelo o 13 procent více lidí než v roce 2020. Naopak nejmírnější byl meziroční nárůst počtu zemřelých ve Zlínském kraji [+2 %] a v Kraji Vysočina, kde počty zemřelých meziročně stagnovaly.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here