Dospělí v Česku zapomínají na přeočkování proti tetanu

0
5232
tetanu
Foto: Pixabay.com

Poslední dávku očkování proti tetanu dostávají děti obvykle v 11 letech. Od té doby se proti tetanu přeočkovává každých 15 let. Lidé starší 60 let dostávají vakcínu po 10 letech. Termíny si dospělí hlídají sami. A to je problém…

Lékaři přitom upozorňují, že tetanus ze světa nezmizel, a platí to i pro Českou republiku. Byť k závažným onemocněním a úmrtním v současné době dochází převážně v rozvojových zemích, kde není běžně dostupná zdravotní péče a hygiena. V evropském regionu se tetanus objeví v posledních letech spíše vzácně. A to především díky vysoké proočkovanosti populace proti tomuto onemocnění.

„Přestože zavedení očkování pomohlo minimalizovat výskyt těchto onemocnění u nás, v posledních letech se znovu začínají objevovat. Posilující vakcinace proti těmto nemocem v dospělosti tak má mnoho opodstatnění a netýká se dnes už pouze cestovatelů do exotických zemí,“ vysvětluje pražský praktický lékař pro dospělé Michal Lazák.

TBC a spalničky nejsou jediné infekční riziko z Ukrajiny

Nemoc dle něj ale není namístě podceňovat. Proto se proti tetanu v Česku očkuje více než 60 let. Podle dat Státního zdravotního ústavu [SZÚ] u nás laboratoře potvrdily jeden případ tetanu naposledy v roce 2019. Předtím v roce 2015 a 2016. Nemoc se ale může kdykoli vrátit. A už první příznaky nákazy, které přicházejí po třech až 21 dnech, jsou nepříjemné. V prvních dnech se nákaza projevuje neklidem, zvýšeným pocením a bolestí svalů.

Očkovací schéma proti tetanu u dětí a dospělých

První dávku vakcíny proti tetanu podávají dětem zdravotníci ve dvou měsících věku. Poté dostanou ještě další tři dávky v odstupu několika měsíců. Ty jsou součástí povinné hexavakcíny [kombinovaná očkovací látka proti šesti nemocem: dětské obrně, tetanu, záškrtu, černému kašli, žloutence typu B a onemocněním vyvolaným bakterií Haemophillus influenzae, pozn. red.]. Pátá dávka se pak podává mezi pátým a šestým rokem a šestá mezi desátým a jedenáctým rokem.

„U dospělých do 60 let věku je doporučený interval pro posilovací dávky každých 15 let a po 60. roce věku každých deset let,“ upozorňuje Lazák.

Odmítání očkování patří dle WHO k největším hrozbám

První přeočkování tak dospělé čeká přibližně v 25 letech. Pak následuje posilovací dávka ve 40 letech a 55 letech. Lidé starší 60 let se proti tetanu podle lékařů přeočkovávají ideálně v intervalu deseti let. S přibývajícím věkem totiž dle Lazáka klesá přirozená obranyschopnost organismu. Častěji se objevují chronická onemocnění a tělo se hůře vyrovnává s infekcemi. Kromě toho mívají některé nemoci, proti kterým se očkuje v dětství, v dospělosti závažnější průběh.

Přeočkování v dospělosti provádí zdravotníci i kombinovanou vakcínou, která současně chrání proti černému kašli [pertusi] a záškrtu [diftérii]. Zažádat o ni je možné u praktických lékařů nebo v očkovacích centrech.

Projevy tetanu u dětí a dospělých nejsou mírné

Tetanus je závažné infekční onemocnění vyvolané bakterií Clostridium tetani. Ta se běžně vyskytuje ve střevech lidí nebo hospodářských zvířat. Více pak u koní a hovězího dobytka. Spory neboli bakteriální buňky se tak s exkrementy dostávají do půdy a prachu, kde přežívají několik let.

K infekci u člověka dochází při poraněních, která pronikla kůží hlouběji do podkoží, případně do svalové tkáně. Přenos je pravděpodobnější u velkých, hlubokých ran nebo popálenin. Dochází k němu ale i při operaci zažívacího traktu nebo u pacientů s otevřenými ranami. Ve zvýšeném riziku nákazy tetanem jsou injekční uživatelé drog. V hluboké ráně bez přístupu kyslíku mají spory příznivé podmínky a mění se v aktivní formu bakterie, která produkuje velmi nebezpečný neurotoxin. Tedy jed napadající nervový systém.

„Následně se objevují křeče, typicky nejprve postihující obličejové nebo žvýkací svaly. Postupně přicházejí křeče zádového svalstva způsobující prohnutí celého těla do oblouku,“ popisuje Lazák.

Podle něj křeče zesilují a mnohdy vyústí až do zlomenin obratlů či natržení svalů.

„Popsané projevy onemocnění probíhají za plného vědomí a jsou velmi bolestivé,“ dodává lékař s tím, že tetanus končí i úmrtním, nejčastěji v důsledku udušení nebo srdečního selhání. A to i při intenzivní léčbě.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here