Mozkový glioblastom v ČR ročně postihne 300 pacientů

0
10485
mozkovy_glioblastom
Foto: Pixabay.com

Mozkový glioblastom v Česku lékaři diagnostikují zhruba 300 pacientům ročně. Bez léčby přežívají několik měsíců, s léčbou jich 40 až 60 procent přežívají jeden rok. Dlouhodobé přežití pacientů s mozkovým glioblastomem je velmi vzácné.

Mozkový glioblastom považují lékaři za ten nejzhoubnější primární nádor. Obvykle přichází z plného zdraví. Pacient si téměř ze dne na den začne stěžovat na silné bolesti hlavy. Většina pacientů trpí poruchami řeči a hybností dolních končetin. U některých pacientů se onemocnění projeví epileptickými záchvaty a celkovým psychickým zpomalením.

„To vše záleží na tom, kde je ten nádor lokalizován,“ dodal k příznakům mozkového glioblastomu primář RDG oddělení Nemocnice Na Homolce profesor Josef Vymazal na přednášce „Optune – Tumor treating fields – nová naděje v léčbě zhoubného nádoru mozku glioblastomu“.

Mozkový glioblastom v Česku lékaři diagnostikují přibližně třem pacientům na 100 tisíc obyvatel, což odpovídá 300 novým případům za rok. Podle Vymazala se mezi odborníky vedou diskuze, jestli počty pacientů s tímto nádorem stoupají, nebo jej lékaři dokáží dříve a lépe diagnostikovat.

„Je jasné, že jeho incidence stoupá s věkem, ale máme i pacienty ve velmi mladém věku, okolo 20 let věku,“ říká profesor.

Dodává, že nádor se vyskytuje u všech věkových kategorií. Byť u dětské populace je mozkový glioblastom extrémně vzácný.

Mozkový glioblastom patří k nejzhoubnějším nádorům

Bez léčby přežívají pacienti s glioblastomem podle Josefa Vymazala jen několik měsíců. Jde totiž o neohraničený nádor, jež nerespektuje žádné hranice a nádorové buňky se v mozku velmi rychle dělí. A tím nádor rychle roste.

Odborníci dnes dokáží glioblastom na mozku rozpoznat s pomocí magnetické rezonance.

„I v tomto případě se vždy doplňuje histologická verifikace nádoru,“ dodává lékař.

Současná léčba dle něj spočívá v maximálně možné neurochirurgické resekci nádoru. Ne vždy jej lékaři ale mohou odstranit celý. Při zákroku zohledňují i riziko poškození důležitých neurologických center tak, aby nedošlo k vážném poškození hybnosti, řečové ústrojí a dalších center.

Po resekci nádoru následuje léčba chemoterapií, většinou s temolozomidem. Jednoleté přežití pacientů při takové léčbě je dle profesora Vymazala v rozmezí 40 až 60 procent.

„Pětileté přežití bývá v celosvětových statistikách uváděno pouze okolo pěti procent. […] Ač se snažíme, jak se snažíme, tak přežití dlouhodobé s tímto nádorem je bohužel velmi vzácné,“ shrnuje profesor.

Nadějí pro pacienty s glioblastomem je metoda TTF

V léčbě mozkového glioblastomu se ukázala jako velmi účinná terapie pomocí elektrických polí TTF [Tumor treating fields, neboli pole, která léčí nádory, pozn. red.].

Metoda TTF při léčbě zhoubných nádorů využívá střídavá elektrická pole. S jejich využitím a při přesně nastavené intenzitě poškozuje metoda nádorové buňky a braní jim v dělení. Zdravé buňky, laicky řečeno, elektrické proudy obtékají, a tedy je nijak nepoškozují. V současné době se v USA i EU uznávanou terapií léčí pacienti s mozkovým glioblastomem. Jako vhodná se metoda TTF ukazuje i pro léčbu jiných zhoubných nádorů, například nádoru pohrudnice [USA ji již schválily]. Klinické studie ukazují na účinky TTF i v léčbě nádorů slinivky břišní.

TTF léčí i ty nejzhoubnější nádory. Pojišťovny ji neplatí

O účincích TTF techniky v léčbě mozkového glioblastomu není pochyb. Potvrzují to výsledky mnoha klinických studií a skutečnost, že v roce 2011 metodu TTF pro léčbu opakovaných nádorů mozkového glioblastomu schválil americký regulátor FDA [Food and Drug Administration] i evropský lékový regulátor EMA [European Medicines Agency].

A o čtyři roky později v roce 2015 ji regulátoři uznali i pro léčbu primárního mozkového glioblastomu. V témže roce metodu TTF americká onkologická společnost zařadila do 1. kategorie léčby glioblastomu.

„Čímž ji dala opravdu plnou legitimitu,“ dodává prof. Vymazal.

Dodejme, že díky tomu, že se léčba technikou TTF [vyvinutá v Izraeli, pozn. red.] jako první odzkoušela v České republice v Nemocnici Na Homolce a právě odsud se rozvinula do celého světa, tak firma, která k ní vlastní práva, poskytuje českým pacientům sponzorský program, ze kterého jim terapii zatím hradí. Minimálně do té doby, než ji uhradí tuzemské zdravotní pojišťovny. Pokud ji tedy někdy českým pacientům zaplatí.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here