Pro těhotné neexistuje bezpečné množství alkoholu

0
1070
alkoholu
Ilustrační foto: Pixabay.com

Pro těhotné a kojící ženy neexistuje bezpečné množství alkoholu. Nenarozené dítě přijímá alkohol placentou z krve matky, navíc ho vylučuje dvakrát pomaleji. Alkohol vážně poškozuje zdravý vývoj plodu, a to i v minimálním množství.

Většina žen dnes dobře ví, že pití alkoholu k těhotenství a kojení nepatří. A to ani nápoje s jeho nižším obsahem, jako jsou vína nebo ovocná piva. Přesto se v Česku ročně narodí 300 dětí, u kterých lékaři diagnostikují Fetální alkoholový syndrom [FAS]. Právě s ním se rodí děti, jejichž matky v době těhotenství pily alkohol. Syndrom může mít podle odborníků na svědomí poruchy chování, vznik neurologických a psychických poruch nebo mentální retardaci. U dětí s FAS se objevuje zvýšená impulzivita a agresivita a mívají problémy s učením a porozuměním v sociálních situacích.

„Z fyzických obtíží se u dětí matek, které konzumují v těhotenství alkohol, může vyskytnout nízká porodní váha a poruchy růstu, abnormality v oblasti hlavy a mozku, srdeční a cévní vady nebo poruchy týkající se motorických dovedností a koordinace pohybů”, vyjmenovává lékařka Veronika Vaisová z Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] a 1. LF UK v Praze, která se dopadům konzumace alkoholu v těhotenství dlouhodobě věnuje.

Nejčastější důvody, proč těhotné ženy pijí alkohol
  • Nevědí, že jsou těhotné.
  • Nemají informace o tom, jak může být pití alkoholu v těhotenství nebezpečné.
  • Domnívají se, že pijí bezpečně.
  • Podceňují riziko, které může alkohol jejich dítěti způsobit, protože ve svém okolí znají ženy, které během těhotenství pily. A jejich děti vypadají zdravě.
  • Pití alkoholu je v jejich okolí běžné. Abstinence by je přiváděla do nepříjemných situací.
  • Pijí alkohol proto, že mají těžký život a řeší jím své těžkosti.
  • Jsou na alkoholu závislé a nedaří se jim ani přes těhotenství s pitím přestat.

A další tři tisíce novorozenců u nás přichází na svět s takzvanou Poruchou fetálního alkoholického spektra [FASD]. Onemocnění způsobené tím, že žena v těhotenství pila alkohol, se u dětí projevuje sníženým intelektem a odchylkami od normálního vývoje v době porodu. Často i srdečními defekty, zrakovými a sluchovými problémy, anomáliemi ve vývoji kloubů či sníženou pozorností. FASD se projevuje také poruchou chování a u pacientů se častěji rozvine obsedantně-kompulzivní porucha.

Když těhotenství, tak jedině bez alkoholu

Nulový příjem alkoholu v době těhotenství a nejlépe i v době, kdy jej žena plánuje, stejně jako při kojení novorozence považují za samozřejmost i odborníci. Současně varují před přesvědčováním ženy často jejím okolím, že malé množství alkoholu nikomu neublíží.

„Existuje mnoho studií, které jasně prokázaly poškození vývoje plodu při chronickém užívání alkoholu. U nižších dávek [1-4 sklenice/ týden] se sice výsledky výzkumů různí, zároveň však existují takové studie, které tvrdí, že i malé dávky alkoholu mohou mít negativní vliv na vývoj dítěte,“ hovoří jasně přednosta Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK profesor Michal Miovský.

Užívání alkoholu v těhotenství poškodí dítě na celý život

Adiktologové podle něj rozhodně doporučují těhotným ženám úplnou abstinence. A stejná slova by dle nich měla směrem k těhotným a kojícím ženám směřovat od ambulantních gynekologů, kteří jsou s těhotnými ženami v úzkém kontaktu.

U těhotných žen totiž, jak připomíná prof. Miovský, neexistuje žádné bezpečné množství alkoholu. A nic na tom nemění ani druh alkoholu. Stejně škodlivý je veškerý alkohol, včetně vína nebo piva, dodává.

Nenarozené dítě nemá vyvinuté jaterní enzymy

Nenarozené dítě, plod nebo nitroděložně uložené dítě totiž podle odborníků na perinatologii přijímá alkohol z krve matky prostřednictvím placenty, a to velmi rychle.

„Je prokázáno, že alkohol v krvi plodu dosahuje stejné nebo o něco nižší koncentrace, než je hladina alkoholu v krvi matky. Současně mu ale trvá dvakrát pomaleji, než jej ze svého organismu vyloučí,“ vysvětluje vedoucí perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze profesor Antonín Pařízek.

Odbourání alkoholu totiž umožňují v těle jaterní enzymy, které ale dítě v době prenatálního vývoje ještě nemá.

„Dítě je nejvíce citlivé na příjem alkoholu v prvním trimestru těhotenství. Ani po této době nemá ale ještě své orgány [játra a ledviny] vyvinuty natolik, aby se dokázalo bezpečně vyrovnat s přítomností alkoholu v těle“, říká prof. Pařízek.

Upozornit na rizika a následky užívání alkoholu v době těhotenství a kojení má osvětová kampaň připravená odborníky z Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK a Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze a Státního zdravotního ústavu. Podporu akce získala i ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR.

Studenti 2. LF UK ukazují na rizika alkoholu v těhotenství

Cílem kampaně je upozornit na rizika spojená s konzumací alkoholických nápojů ženami během těhotenství a kojení. A to nenásilnou a neodsuzující formou.

Na internetu a sociálních sítích jsme postupně zveřejnili video, bannery a několik příspěvků a článků. Příspěvky o užívání alkoholu v těhotenství patří mezi hojně komentované, diskuse pod nimi byla hodně živá,“ uvedla k akci její spoluautorka Anna Jarmarová z KAD VFN a 1. LF UK.

Kampaň cílí hlavně na ženy a maminky. Nevynechává ale ani muže a tatínky. Právě ti by totiž dle ní měli své partnerky v těhotenství a mateřství v neužívání alkoholu podporovat.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here