Dnes je Mezinárodní den Fetálního alkoholového syndromu [FAS]. Jde o vážné a nevratné zdravotní potíže u dětí způsobené tím, že jejich matky v těhotenství konzumovaly alkohol. Na rizika užívání alkoholu v těhotenství dnes upozorňují studenti 2. LF UK v Obchodním centru Quadrio v Praze.

Informační akce k Mezinárodnímu dni FAS odstartovala dnes 9. září 2020 v 9:00. Její součástí je univerzitní stánek 2. lékařské fakulty UK. Ten se nachází v Obchodním centru Quadrio v Praze na Národní třídě. Studenti v něm veřejnost seznamují se zdravotními dopady pití alkoholu na dosud nenarozené děti.

Další informace jsou dostupné na stránce www.ceskoajakdal.cz. Na ní si mohou lidé otestovat, co vše vědí a nevědí o alkoholu, seznámit se s aktuálními fakty a také se zapojit do znalostní soutěže. Téma je komunikováno i na sociálních sítích Univerzity Karlovy.

Stop alkoholu v těhotenství

Informační kampaň se koná s podporou všech lékařských fakult veřejných vysokých škol v ČR. Ty se do ní zapojují různě. Uspořádávají třeba informační den ve svém fakultním městě, přednášku pro veřejnost, sdílejí informace na komunikačních kanálech univerzity.

Užívání alkoholu v těhotenství poškodí dítě na celý život

Co je FAS?

Fetální alkoholový syndrom zkráceně FAS se rozvíjí u dětí, jejichž matka v těhotenství konzumovala nadměrné dávky alkoholu. Dítě se pak rodí se specifickými tělesnými a psychickými následky, které jej poškodí na celý život. Jde o poruchy růstu, deformity v obličeji, postižení centrální nervové soustavy. FAS není léčitelný a znamená pro jedince celoživotní postižení a omezení v mnoha oblastech života.

Co je FASD?

Jde o poruchy fetálního alkoholového spektra [Fetal Alcohol Syndrome Disorders, zkráceně FASD]. Ty se projevují sníženým intelektem, odchylkami od normálního vývoje v době porodu. Často i srdečními defekty, zrakovými a sluchovými problémy, anomáliemi ve vývoji kloubů či sníženou pozorností. FASD se projevuje také poruchou chování, obsedantně-kompulzivní poruchou.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here