Na cesty k lékaři letos pojišťovny přispívají 6,93 Kč/km

1
16098
cesty
Foto: Pixabay.com

Na předepsané cesty soukromým dopravním prostředkem do zdravotnického zařízení letos pojišťovny přispívají 6,93 Kč na 1 km. Proplácejí jen počet kilometrů za nejkratší cestu do místa určení. Pacienti si mohou vzít i taxi.

Výši úhrady cestovních nákladů stanoví každoročně aktualizovaný cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Přičemž zdravotní pojišťovna pacientovi proplatí přesný počet ujetých kilometrů za nejkratší cestu z místa výjezdu do místa určení. A to vždy jen jízdy s pacientem.

Pro jízdy uskutečněné od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 je určena úhrada ve výši 6,93 Kč za 1 km. Podmínky pro indikaci zdravotního transportu jsou stanoveny zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění,“ upozorňuje na výši cenového předpisu pro letošní rok Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR].

Pacient s indikovanou cestou do zdravotnického zařízení soukromým vozidlem kvůli jeho zdravotnímu stavu může k dopravě využít i taxislužbu. Obecná podmínka pro úhradu cestovních nákladů na takovou dopravu vždy je, že řidič vozidla nesmí být samotný pacient. Což podle VZP ČR pacient splní i při využití zmíněné taxislužby. Další možností je objednání si sanitního vozu. Zde pacient neřeší formality s proplácením nákladů na nákup pohonných hmot.

Dopravu soukromým vozidlem předepisuje vždy lékař

O nároku na úhradu cestovních nákladů soukromým vozidlem, tedy případně i taxislužbou, rozhoduje vždy ošetřující lékař pacienta. Obvykle tedy praktický lékař nebo specialista. Jedině ten totiž posoudí zdravotní stav pacienta a vyhodnotí jeho schopnost se do zdravotnického zařízení dopravit jiným, méně nákladným prostředkem.

„V praxi to znamená, že lékař může pojištěnci předepsat dopravu soukromým vozidlem v případě, že pacientův aktuální zdravotní stav neumožňuje přepravu do zdravotnického zařízení běžným způsobem,“ upřesňuje největší tuzemská zdravotní pojišťovna.

Nárok na úhradu nákladů na zdravotní transport nebo dopravu soukromým vozidlem tak nevzniká, pokud zdravotní stav pacienta nevyžaduje přepravu do nebo ze zdravotnického zařízení za použití zdravotnické dopravní služby. Důvodem proplacení nemůže být ani větší vzdálenost nebo špatná dopravní dostupnost.

Bez administrativy se úhrada cesty zkrátka neobejde

Pro proplacení cestovních nákladů do zařízení i zpět tak musí pojištěnci jeho ošetřující lékař cestu soukromým vozidlem předem schválit. Vystaví mu k tomu speciální tiskopis zvaný „Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“. Formulář platí pro cestu tam i zpátky. Případně na opakované cesty k jednomu poskytovateli zdravotních služeb. Maximálně však na deset jízd.

„Vždy musí být vyplněna kolonka „Důvod k transportu“ a také zdravotní zdůvodnění pro úhradu přepravy, vyjádření typu „vyšetření“ není považováno za zdůvodnění,“ připomíná Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Druhá strana dokumentu pak slouží k evidenci návštěv pacienta na odborném vyšetření. Lékař, ke kterému pacient dojíždí, tak potvrdí při každém ošetření datum návštěvy pacienta. V případě, že již není důvod pro soukromou cestu zpět, doplňuje do místa razítka jednoduše „ZPĚT NE“.

Pokud se pacient kvůli svému zdravotnímu stavu vrací ze zdravotnického zařízení, do kterého se dopravil soukromým vozidlem, domů sanitkou, pak lékař v dokumentu doplňuje „ZPĚT SANITA“.

VRN

1 komentář

  1. Dobrý den, na koho se mohu obrátit, když mi pojišťovna odmítá tyto náklady proplatit? Několikrát jsem zasílala dotaz kdy bude proplaceno a do dnes se mnou nikdo nekomunikuje. Jde o cestovní náklady za rok 2022. Děkuji za odpověď.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here