FN Olomouc zmodernizovala kardiologii za 110 mil. Kč

0
637
Olomouc
Zmodernizovaná kardiologická klinika FN Olomouc / Foto: FN Olomouc

Kardiologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc pořídila nové angiografické linky k zobrazení cév pacientů a další příslušenství za 80 milionů korun. Za dalších 30 milionů stavebně modernizovala katetrizační sály.

Zmodernizované a nově vybavené sály I. interní kliniky – kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc [FNO] se lékařům a pacientům otevřely v úterý 24. května. Podle tamních lékařů se nyní klinika řadí k těm nejmodernějším sálovým komplexům v oboru kardiologie.

„Olomoucká kardiologie patří k těm nejlepším pracovištím v rámci svého oboru nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Je to především zásluhou zdejšího odborného zdravotnického personálu, který si na oplátku zaslouží to nejlepší vybavení,“ uvedl při otevření nového komplexu ředitel FNO prof. Roman Havlík.

Stavební práce v rekonstruovaných katetrizačních sálech dle něj začaly loni v listopadu. Rekonstruovalo se v prvním podzemním podlaží budovy D1, kde stavaři vytvořili odpovídající moderní zázemí pro instalaci dvou nových angiografických přístrojů pro intervenční kardiologii a elektrofyziologii. Současně došlo na výměnu všech povrchů a obnovu rozvodů technických a technologických zařízení.

„Nové sály jsou díky nejmodernějším technologiím garancí bezpečnosti a efektivity prováděných výkonů. Rovněž se zásadně snižuje radiační dávka pro pacienta a personál,“ vyzdvihl přednosta I. interní kliniky – kardiologické FN Olomouc prof. Miloš Táborský.

Kardiologie fungovala i v době stavebních úprav

Samotné stavební práce probíhaly za nepřetržitého provozu operačního sálu. Čímž nedošlo k omezení zdravotních výkonů a prodloužení doby čekání na plánovanou operativu. Součástí dlouho plánované modernizace kardiologické kliniky FNO bylo i pořízení špičkového přístrojového vybavení.

„Nejen generální rekonstrukce prostor, ale i řádně vysoutěžené inovativní technologie pro katetrizační ablace, nekoronární intervence a telemedicínu jsou garancí stability a progresivního vnímání oboru kardiologie realizovaného v rámci naší nemocnice,“ uvedl obchodní náměstek FNO Čeněk Merta.

FN Olomouc se chlubí moderní hematoonkologií

Tím však modernizace olomoucké kardiologie nekončí. Podle prof. Táborského tamní lékaři od září plánují pracovat na koncepci vzniku Výzkumného kardiovaskulárního centra.

Dodejme, že angiografické systémy včetně stavebních úprav FN Olomouc financovala z dotačního projektu Rozvoj diagnostických pracovišť spadajícího do Integrovaného regionálního operačního programu [IROP] v rámci 98. výzvy, prioritní osy 6 REACT-EU. Projekt Rozvoj diagnostických pracovišť je spolufinancován Evropskou unií v rámci její reakce na pandemii covidu-19.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here