Ministr Vlastimil Válek ocenil přední české vědce

0
5514
ministr
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek / Foto: MZ ČR

Deset vědeckých odborníků ocenil v úterý [7.6.] ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09] za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021. Uznání se dočkali vědci z onkologie, neurologie nebo i genetiky.

Ocenění získali vědci, jejichž projekty přispěly k rozvoji výzkumu v českém zdravotnictví. Vůbec nejvýše ocenění vědečtí pracovníci přinesli nové poznatky a mimořádné výsledky v oblasti nádorových chorob lymfomu, včetně nových léčebných postupů onemocnění. Ministr předal ocenění dále za přínos ve výzkumu anatomických a funkčních změn mozkového propojení po cévní mozkové příhodě.

„Je mi velkou ctí a potěšením, že mohu poprvé osobně předat řešitelům vybraných projektů prestižní ocenění za znamenité a mimořádné výsledky v aplikovaném zdravotnickém výzkumu a vývoji,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021
  • prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.  působící na 1. LF Univerzity Karlovy za projekt s názvem: Nové prognostické a predikativní ukazatele u pacientů s lymfomem z plášťových buněk při diagnóze a průběhu léčby.
  • prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. působící ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně za projekt: Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI.
  • prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. působící ve Fyziologickém ústavu AV ČR za projekt: Význam funkční a strukturální reorganizace mozkových sítí v patogenezi kognitivního deficitu a epilepsie po cévní mozkové příhodě.
  • RNDr. Hana Hansíková, CSc. působící na 1. LF Univerzity Karlovy za projekt: Molekulární mechanismy dědičných poruch glykosylace.
  • Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. působící v Ústavu experimentální medicíny AV ČR za projekt: Zkoumání získané chemorezistence pomocí profilování genů zahrnutých do opravy DNA u pacientů s rakovinou tlustého střeva.

Čestným uznáním pak ministr ocenil projekty, jež dosáhly výjimečných úspěchů v oblasti neurovývojových poruch coby abnormalit ve vývoji a fungování centrálního systému. Dále v oblasti poruch srdečního rytmu jakožto příčiny náhlé srdeční smrti v důsledku genetických mutací v genetické informaci pacienta.

Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021
  • prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc. působící na 2. LF Univerzity Karlovy za projekt: Analýza genetických variant asociovaných s mentální retardací a poruchami autistického spektra s využitím sekvenování nové generace.
  • doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. působící ve Fakultní nemocnici v Brně za projekt: Klinický význam a elektrofyziologické zhodnocení mutace C.926> T genu KCQ1 [P.T3O9I] jako možné „Founder Mutation“ syndromu dlouhého intervalu QT.
  • prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. působící na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity za projekt: Vývoj nového typovacího systému pro původce syfilis, treponema pallidum subsp. Pallidum, zaměřeného na proteomické rozdíly.
  • doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. působící v Revmatologickém ústavu za projekt: Role HSP90 [Heat Shock Protein 90] u vybraných revmatických onemocnění.
  • doc. MUDr. František Duška, Ph.D. působící na 3. LF Univerzity Karlovy za projekt: Funkční elektrickou stimulací asistovaná bicyklová ergometrie u kriticky nemocných: vztah mezi fyziologií svalu a dlouhodobým funkčním výsledkem léčby.

Ocenění za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 předal ministr vědcům v aule Tyršova domu [Michnům palác, Malá Strana, pozn. red.]. Šestnáct kandidátů, respektive projektů na ocenění navrhuje Agentura pro zdravotnický výzkum ČR. Z nich pak následně Vědecká rada a předsednictvo vybírá deset kandidátů pro udělení ocenění.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here