Mírně přibývá studentů mediků, kteří chtějí zůstat v ČR

0
522
studentu
Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka [uprostřed] se studenty 1. LF UK / Foto: 1. LF UK

88 % českých studentů medicíny chce zůstat po ukončení studia v Česku. Ještě v roce 2019 to bylo 82 % studentů. A roste i počet studentů jiného občanství se zájmem o práci v Česku. Těch je 61 %. V roce 2019 jich bylo 50 %.

Vyplývá to z Barometru mezi studenty HealthCare Institute [HCI]. Průzkum zkoumal i preference studentů medicíny na Slovensku. Tam má zájem o práci doma 78 procent mediků. Ještě v roce 2019 jich bylo 77 procent. Naopak jen 13 procent studentů jiného občanství plánuje na Slovensku pracovat po skončení studia.

„V rámci volby oboru pro budoucí výkon lékařské profese v tuzemsku jsou nejžádanějšími obory všeobecné praktické lékařství, dětské lékařství a vnitřní lékařství. U studentů, kteří preferují vycestovat za prací do zahraničí, jsou nejžádanějšími obory anesteziologie a intenzivní medicína, vnitřní lékařství a chirurgie,“ uvádí zakladatel HCI Daniel Vavřina.

Studenti chtějí nejčastěji vykonávat svou profesi v nemocnicích. V České republice míří medici do nemocnic fakultních [48 %] i krajských/městských [47 %]. Oproti tomu na Slovensku chce převážná většina mediků po ukončení studia pracovat ve fakultní nemocnici [63 %]. Pouze 26 procent studentů míří do slovenských krajských/městských nemocnic.

Nejvíce studentů míří do fakultních nemocnic

Při studiu čeští [54 %] i slovenští [60 %] studenti upřednostňují praxe v univerzitní/fakultní nemocnici. Nejčastěji se tak rozhodují z důvodu širokého spektra pacientů, výkonů a možností včetně odbornosti pracoviště. O praxi v krajské/městské nemocnici je v Česku téměř 2x vyšší zájem [41 %] oproti Slovenské republice [23 %].

Faktory pro výběr budoucí praxe studentů medicíny v Česku a na Slovensku
[Zdroj: HCI]

Až 51 procent mediků považuje aktivní podporu při výkonu praxe nad rámec studia ze strany fakulty za nedostatečnou. To uvedlo 51 procent studentů v České republice a 65 procent studentů na Slovensku. V tomto ohledu by v průměru 89 procent mediků v Česku i na Slovensku uvítalo zavedení tematických seminářů, kde by se dozvěděli informace pro jejich budoucí praxi.

Studenti, kteří plánují lékařskou profesi v zahraničí, nejčastěji preferují dlouhodobé pobyty v rozsahu jedenáct a více let. Nejčastějšími důvody studentů obou zemí pro práci v cizině jsou lepší platové a životní podmínky.

O průzkumu HealthCare Institute

Výše uvedené závěry vyplynuly z výsledků 6. ročníku mezinárodního průzkumu mezi studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských fakult na Slovensku. Výzkum HCI realizoval na podzim roku 2021. Celkově se do něj zapojilo 1 035 respondentů z českých lékařských fakult a 754 respondentů ze slovenských lékařských fakult.

„Výsledky dalšího ročníku průzkumu mezi mediky přinášejí jednoznačně pozitivní prognózu do budoucna. Převážná většina studentů po dokončení studia chce zůstat pracovat v České republice. […] Ukazuje se, že ani lepší platové a životní podmínky či zkušenosti ze zahraničí, které jsou dlouhodobě hlavními důvody pro odchod vykonávat lékařskou profesi do zahraničí, již nejsou tak nedosažitelné i v tuzemsku,“ okomentoval výsledky průzkumu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09].

Podle jeho slov to ukazuje, že české zdravotnictví je již nyní na vysoké úrovni a studentům má co nabídnout.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here