1. LF UK přijala prvních devět mediček z Ukrajiny

7
4114
z_Ukrajiny
Ilustrační foto: UNHCR

První medičky, které utekly z Ukrajiny před ruskou válkou, začnou studovat na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy [1. LF UK]. Ta jim umožnila „stážovat“ na fakultě jako takzvaným „free movers“ již v aktuálním semestru.

Zatím jde o prvních devět mediček z ukrajinských univerzit. Ty se dle kapacit a jejich jazykových schopností zařadí buď do českého, nebo anglického studijního programu.

„Jako lékařská fakulta vnímáme kritickou situaci ukrajinských studentek a studentů lékařství na ukrajinských univerzitách. Těm, kteří přicházejí do naší země, bychom dle možností chtěli umožnit pokračovat aspoň v části výuky,“ uvedl děkan 1. LF UK profesor Martin Vokurka.

Stáže fakulta ukrajinským medičkám garantuje do konce letního semestru. V jejich rámci studenti z Ukrajiny navštíví jak vybrané teoretické ústavy, tak některá klinická výuková pracoviště. Zároveň se dle vyjádření fakulty budou učit česky, aby se případně přihlásili k řádnému studiu v přijímacím řízení do studia v akademickém roce 2023/2024. Když uspějí, fakulta jim některé předměty uzná, aby rychleji postoupili do vyšších ročníků.

Teorii, praxi i češtinu. To nabízí Program Free Movers

Program „Free Movers“ by měl pokračovat i v následujícím zimním semestru. Jeho organizace závisí na situaci na Ukrajině. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvolní na podporu ukrajinských studentů prostředky ve výši 150 milionů korun. Univerzita Karlova nabízí studentům kromě stipendijní podpory také ubytování na kolejích a stravu.

Zájem o zdravotnické obory na českých školách roste

Na 1. LF UK v současnosti studuje 50 ukrajinských studentek a studentů v běžných studijních programech a dalších 150 se letos ke studiu na největší české lékařské fakultě hlásí [z celkových letošních 6 000 uchazečů]. Kromě psychologické pomoci, kterou pro ně fakulta připravila ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí [VFN] v Praze, si mohou studenti 1. LF UK zažádat o stipendijní podporu z důvodů přímých i nepřímých následků války na Ukrajině.

1. LF UK chystá další pomoc pro studenty z Ukrajiny

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka upřesnil, že jeho fakulta hodlá ukrajinské studenty medicíny podporovat dlouhodobě.

„V delším časovém horizontu připravíme pomoc nejen jednotlivým studentům, ale ukrajinskému lékařskému školství obecně. To bude například spolupráce v oblasti distanční výuky. Jsme si vědomi, že mnozí z ukrajinských mediků pomáhají a budou pomáhat doma na Ukrajině. I u nich myslíme nejen na první týdny, ale na dlouhodobou pomoc,“ uvedl.

Pro zahraniční studenty ohrožené nedemokratickými režimy, kteří jsou zapsáni ke studiu na Karlově univerzitě nebo se na studium připravují, je určeno stipendium Václava Havla. Tato podpora univerzita ale neuděluje plošně. Žádosti procházejí individuálním posouzením.

1. LF UK je největší lékařská fakulta v Česku

1. LF UK je největší lékařská fakulta v Česku. Aktuálně na ní studují čtyři tisíce studentů. V minulých letech se jejich počty díky státní dotaci o něco navýšily. Fakulta má 78 ústavů a kliniky v několika pražských nemocnicích. Teoretická výuka se na fakultě organizuje ve skupinách po 25 studentech. Praktické dovednosti se učí v menších skupinách.

Vzdělávání lékařů, zvláště pak zubních lékařů, patří k nejnákladnějším vysokoškolským programům vůbec. Za šest, respektive pět let studia se, jak nedávno uvedl děkan 1. LF UK Martin Vokurka, náklady za jednoho studenta vyšplhají ke tři čtvrtě milionu korun.

1. LF UK přivítá zájemce o studium 8. ledna opět online

Státní příspěvky a dotace na vědeckou činnost tvoří 70 procent příjmů fakulty. Zhruba 20 procent jsou příjmy ze školného, které hradí zahraniční studenti anglických studijních programů všeobecného a zubního lékařství. Těch je ve všech ročnících celkem 700.

–DNA–

7 KOMENTÁŘE

  1. V žádném případě bych na sebe nenechala sáhnout žádným Ukrajincem! Natož aby mne v době hospitalizace, otravovali cizinci medici, vyrazila bych s nimi dveře!

  2. Zcela s Vámi souhlasím, krásná a spravedlivá odpověď, tady demokracie neexistuje, jelikož jste mě vymazaly před chvíli, ani vlastní názor člověk nemůže mít…

  3. You should write an article of how English speaking students are dissatisfied with the 1LF system. Make a survey/investigation about it

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here