1. LF UK přivítá zájemce o studium 8. ledna opět online

0
1073
studium
Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka [uprostřed] se studenty 1. LF UK / Foto: 1. LF UK

Zájemci o studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy [1. LF UK] se mohou v sobotu 8. 1. seznámit s fungováním fakulty. I jak se připravit na přijímací řízení. Den otevřených dveří ale bude i letos jen online.

Zájemci o studium na 1. LF UK se v sobotu 8. ledna v živém streamu, z přednášek nebo virtuálních prohlídek dozvědí, jak se připravit na přijímací řízení. Dále i to, jak dnes vypadá moderní výuka medicíny a zjistí třeba i to, co znamená simulační medicína. Avšak bohužel – letos stejně jako loni bude den otevřených dveří distanční formou, tedy online.

Den otevřených dveří na 1. LF UK bude 9. ledna 2021

„Kvalitní učitelský sbor, obrovská klinická základna a špičkové vybavení umožňuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy udržovat tradičně vysokou úroveň vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotníků,“ říká děkan 1. LF UK profesor Martin Vokurka.

Termíny přijímacích zkoušek na 1. LF UK
  • Termín podání elektronické přihlášky: do 28. února 2022
  • Bakalářské a navazující magisterské programy: 15. června 2022
  • Magisterské programy [Všeobecné a Zubní lékařství]: 16. června 2022
  • Náhradní termín: 24. června 2022

Bude to právě děkan Vokurka, kdo hned na úvod v 10:00 představí fakultu při jejím otevřeném dni. K přijímacímu řízení a studiu na fakultě poté promluví proděkanky prof. Jana Dušková, a doc. Andrea Burgetová.

Následovat budou přednášky, které uchazeče seznámí se studiem všeobecného a zubního lékařství, dále i všech nelékařských zdravotnických oborů, jež se na fakultě vyučují. Jde o ergoterapii, fyzioterapii, nutriční terapii, porodní asistenci a adiktologii.

Zájemci mohou kdykoli během dne otevřených dveří i po něm zhlédnout videoprezentace jednotlivých oborů i ukázky výuky některých předmětů. Při streamu na fakultním youtube kanále budou navíc moci pokládat dotazy, které jim zástupci fakulty včetně studentů postupně zodpoví.

Náklady na jednoho medika šplhají k 750 tisícům korun

1. LF UK je největší lékařská fakulta v České republice. Aktuálně na ní studuje čtyři tisíce studentů. V minulých letech se jejich počty díky státní dotaci o něco navýšily. Důvod byl hlavně vysoký věkový průměr lékařů v zemi. Fakulta má 78 ústavů a kliniky v několika pražských nemocnicích.

Teoretická výuka na fakultě se podle Martina Vokurky organizuje ve skupinách po 25 studentech. Praktické dovednosti se pak učí v menších skupinách.

„Výukové prostory a vybavení se neustále modernizují, takže jsou využívány efektivně a nedochází k jejich přeplňování. Většina přednášek je navíc k dispozici ze záznamu, díky čemuž je možné si téma v klidu zopakovat,“ přibližuje děkan.

Nové simulační centrum urgentní medicíny bude v PNB

Vzdělávání lékařů, zvláště pak zubních lékařů patří k těm nejnákladnějším vysokoškolským programům vůbec. Za šest, respektive pět let studia se podle něj náklady za jednoho studenta vyšplhají ke tři čtvrtě milionu korun. A financování vzdělávání je třeba dále posilovat, upozorňuje Vokurka.

Státní příspěvky a dotace na vědeckou činnost tvoří 70 procent příjmů fakulty. Zhruba 20 procent jsou příjmy ze školného, které hradí zahraniční studenti anglických studijních programů všeobecného a zubního lékařství. Těch je ve všech ročnících celkem 700.

Lékařská fakulta v Plzni otevře příští rok nový kampus

„Přínos zahraničních studentů má několik rovin. Umožňuje nám investovat do výuky a jejího zlepšení, z čehož mají prospěch všichni studenti. Posiluje se také mezinárodní charakter fakulty a její renomé,“ vysvětluje prof. Vokurka a dodává, že výuka anglických studentů probíhá částečně v jiném čase.

S výukou českých studentů tak ani nekoliduje. V klinických ročnících navíc vykonává řada z nich nemocniční stáže v zahraničí, čímž se snižuje zátěž na fakultních klinikách.

K simulátorům se dostávají už studenti 1. ročníků

Své praktické dovednosti získávají studenti na klinikách stejně jako na simulátorech v Centru medicínských simulací při Fyziologickém ústavu 1. LF UK. A se simulátory pracují už studenti prvních ročníků, což není příliš obvyklé.

Celosvětově klesá počet příležitostí, kdy medici mohou u lůžek nacvičovat práci lékaře. Například proto, že se zkracuje doba hospitalizace, nebo proto, že výkony jsou složitější než dřív. Řada stavů je řešena ambulantně a v nemocnici se vyskytuje vzácněji. Častěji než dříve se stává, že pacienti nedávají souhlas k přítomnosti mediků,“ vysvětluje vedoucí lékař Centra medicínských simulací 1. LF UK MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D.

V Centru si studenti nacvičují výkony, jako jsou například odběry krve [foto vpravo, zdroj: 1. LF UK], cévkování. Ale dokonce i lumbální punkci, resuscitaci nebo vedení porodu.

„Pacientské simulátory, chcete-li figuríny, mají mimiku, pohyby, věrné provedení kůže a vlasů, lze je ošetřovat jako skutečné pacienty. Studenti s nimi mohou pracovat samostatně, dostávají se do riskantních situací, mohou provádět výkony, které ještě nemají bezpečně zvládnuté,“ popisuje Mlček.

Dodává, že simulace rozvíjí 1. LF UK už více než deset let. Využívá přitom celkem 11 učeben, kde má osm pacientských simulátorů i další pomocné modely.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here