Až 30 % žen s nádorem prsu se nyní vyhne chemoterapii

0
1390
chemoterapii
Ilustrační foto: Pixabay.com

Díky nově zavedené laboratorní analýze, která zjistí aktivitu genů v nádoru prsu u žen, se až 30 procent z nich vyhne chemoterapii. Novinku přináší speciální test, k němuž získaly certifikaci laboratoře Masarykova onkologického ústavu [MOÚ].

Větší jistotu do léčebného programu u pacientek s karcinomem prsu v časném stadiu nově přináší genomické testování. Jde o biologickou analýzu nádoru, která zkoumá aktivitu specifických genů v něm. Po vyhodnocení lékař získá bližší informace o potenciálu růstu nádoru a jeho chování. To sehrává významnou roli při rozhodování o nastavení léčby u pacientek s diagnostikovaným karcinomem prsu.

„Ženám s rakovinou prsu, u nichž byl nádor zachycen v časném stadiu nebo je zasažen jen malý počet uzlin, může genomické testování zajistit výrazně vyšší kvalitu života při léčbě. Pacientky, které jsou vyhodnoceny jako ´low risk´, nemusí absolvovat chemoterapii. A s ní nepříjemné nežádoucí účinky,“ popisuje výhody testu ředitel MOÚ Marek Svoboda.

Díky nové metodě se tak podle odhadů lékařů a výsledků odborných studií až 30 procent pacientek s časně zachyceným karcinomem prsu nebo s menším počtem postižených uzlin vyhne náročným chemoterapiím.

Chemoterapii vyloučí, nebo potvrdí genomické vyšetření

Genomické vyšetření nádoru se provádí z primárně odebraného vzorku nádorové tkáně. Pacientka tak již nepodstupuje další výkon biopsie.

„Pro pacientku vyšetření znamená nulovou zátěž,“ říká primář Oddělení patologie MOÚ Pavel Fabian.

Podle něj není biologický materiál nijak náročný na skladování ani logistiku. Laboratoře MOÚ tak analýzu dokáží velmi rychle zajistit i pro zaslané vzorky ze všech zařízení v Česku, jež se léčbou rakoviny prsu zabývají. Laboratoře MOÚ letos na jaře získaly jako jediná laboratoř v Česku a jedna ze čtyř v Evropě certifikaci pro genomické testování. Loni, kdy se s testováním v Česku začalo, se vzorky tkání k vyšetření posílaly do centrální laboratoře společnosti Agendia v Amsterodamu, jež vlastní diagnostické know-how.

„Díky testování přímo v MOÚ budeme mít větší kontrolu nad vzorkem nádoru a samotným vyšetřením. Současně nebudeme muset zajišťovat časově náročný převoz do zahraničí. To nám velmi usnadní práci,“ říká k získání oprávnění primář Pavel Fabian.

Zhoubný nádor prsu ohrožuje i mladé ženy

Podle něj genomické testování zkoumá aktivitu specifických genů v nádoru. Tak zjišťuje, co řídí jeho růst a chování. Predikuje i pravděpodobnost návratu karcinomu. Tím vším lékařům pomáhá s rozhodnutím o nastavení onkologické léčby. Oproti tomu genetické testování zkoumá geny, se kterými se člověk rodí. A určuje tak, zda existuje dědičné riziko. Například riziko mutací v genu BRCA1/2, které způsobuje dědičné predispozice k rakovině a zvyšuje riziko vzniku zhoubného nádoru

Doporučení k testu ale nedostávají všechny pacientky

Genomický test lékaři nedoporučují všem pacientkám s časným nádorem prsu. Kritéria podle onkologů splňují pacientky, u nichž histologie nádoru jasně neurčí nutnost adjuvantní léčby chemoterapií či ji naopak nevyvrátí. To znamená, že k vyšetření se indikují pacientky, u nichž není jistota nutnosti podání vedle hormonální léčby i chemoterapeutickou léčby. S testováním musí pacientka také výslovně souhlasit. O vhodnosti genomického testování ošetřující lékař pacientku také předem informuje a poučí ji o podmínkách vyšetření. Samotné rozhodnutí pak závisí pouze na pacientce samotné. V této souvislosti je nutné upozornit, že pokud jí test vyhodnotí jako nízce rizikovou, pacientce se zavírají dveře pro podání chemoterapeutické léčby [u té konkrétní diagnózy, pozn. red.].

Výkon genomického testování se provádí maximálně jedenkrát za život. Pokud pacientka onemocní rakovinou v druhém prsu, pak je možnost výkon zopakovat. Loni u nás test absolvovalo 197 pacientek. A 45 procent z nich test vyhodnotil jako „low risk“, tedy v nízkém riziku. Tyto pacientky se tak zcela bezpečně vyhnuly chemoterapii.

Experti: Onkologii by prospěla svižnější modernizace

Genomické testování u nás provádí Komplexní onkologická centra [KOC]. Doporučit k němu ale může pacientku i její ošetřující onkolog mimo KOC. Pokud ženu s rakovinou prsu léčí její spádový onkolog, a je vhodná pro genomické testování, pak je postup následovný.

„Ošetřující onkolog kontaktuje jedno z Komplexních onkologických center v ČR a pacientku konzultuje s mamární komisí, která případně potvrdí provedení testování. Léčba pacientky pak probíhá nadále u ošetřujícího onkologa, kterému jsou výsledky testu dodány,“ popisuje primářka Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ Katarína Petráková.

Všem pacientkám, kterým genomové testování doporučí specialisté z multidisciplinárních týmů, hradí výkon v plné výši jejich smluvní zdravotní pojišťovna.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here