Světový den dárců krve láká k darování, v ČR krev chybí

0
805
krev
Dárce krve na Hematologicko – transfuzním oddělení KNTB ve Zlíně / Foto: KNTB

Na úterý 14. června připadá Světový den dárců krve. Nemocnice při té příležitosti upozorňují na nedostatek krve v Česku a malé zásoby pro mimořádné situace. Navíc přichází sezóna dovolených a klíšťat, kdy krev obvykle daruje méně lidí.

Světový den dárců krve vyhlásila Světová zdravotnická organizace [WHO] prvně v roce 2005. Zvolila právě 14. červen, kdy se v tento den roku 1868 narodil objevitel Rh faktoru Karl Landsteiner. I letos zdravotníci upozorňují na nutnost darování krve. Bez něj by byla záchrana nemocných a zraněných osob mnohdy nemožná. Motto letošního ročníku Světového dne dárců krve zní: „Buďte solidární, darujte krev a zachraňte životy!“

„Krev je stále nenahraditelná tekutina a dárci krve tak zachránili mnoho životů,“ říká ke Světovému dni dárců krve primářka Hematologicko – transfuzního oddělení Krajské nemocnice T. Bati [KNTB] ve Zlíně Jana Pelková.

Současně vyjadřuje dík všem dárcům krve a vyzývá všechny zájemce, kteří o dárcovství třeba jen uvažují, aby neváhali a svou krev darovali. Odběr trvá jen několik málo minut a nebolí. Po odběru dostanou dobrovolníci drobné občerstvení, příspěvek na dopravu a potvrzení pro uplatnění daňové úlevy v ročním zúčtování daní. To dostávají dárci v kterémkoli zdravotnickém zařízení, tedy nejen ve zlínské nemocnici.

„A zároveň bych chtěla vyzvat váhající zájemce nebo mladé lidi, aby přišli. Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk od 18 do 60 let,“ připomíná primářka.

Konkrétně na jejím oddělení zdravotníci loni odebrali krev 13 970 dárcům, z toho bylo 2 490 prvodárců. Letos, od ledna do května, to bylo 4 403 dárců, z toho 305 prvodárců.

VFN v Praze nabízí dovoz na odběr zdarma

Světový den dárců krve využívá ke zvýšení počtů dárců i pražská Všeobecná fakultní nemocnice [VFN]. Pravidelným dárcům i prvodárcům nabízí v tento den [14.6.] odvoz na odběr krve zdarma. K tomu dostanou pamětní certifikát a drobné občerstvení. Totiž i ve VFN nejsou zásoby krve 100%. A obavy zdravotníku navíc zvyšuje přicházející letní období, kdy ubývá dárců a přibývá úrazů a dopravních nehod.

V registru spravují zdravotníci tamního Fakultního transfuzního oddělení téměř deset tisíc pravidelných dárců. Jeho primářka Daniela Dušková by ale přivítala minimálně dalších pět až osm tisíc nových pravidelných dárců krve.

„Takový počet by zajistil dostatečné a stabilní zásoby krevních přípravků nejen pro naši nemocnici, ale i pro další zařízení, kam VFN krev dodává. Bez dostatečných zásob krve, včetně rezerv pro mimořádné situace, se naprostá většina zdravotnických systémů zatím rozhodně neobejde,“ upozorňuje primářka.

Aktuálně nemocnice potřebuje doplnit zásoby krevních skupin 0 a A, Rh [D] negativní. Kvůli dovoleným v létě počet dárců ještě ubývá. Naopak ale přibývá úrazů a s tím spojená větší potřeba krve, opakuje primářka. Při autonehodách a dalších velkých úrazech může člověk akutně potřebovat i stovky transfuzních jednotek, tedy pomoc od stovek dárců.

„Pro naše stálé dárce krve, ale i pro ty, kteří se rozhodli zapojit do dárcovství poprvé, připravila VFN na 14. června pamětní certifikáty, kávu a koláčky zdarma,“ upozorňuje Martina Voráčková z tiskového oddělení VFN.

Pro pražské dárce pak letos nemocnice navíc nabízí dovoz na odběr krve zdarma.

Český registr dárců ročně přijme 30 tisíc prvodárců

V tuzemských nemocničních transfúzních zařízeních registrují zdravotníci přibližně 250 tisíc pravidelných dárců krve. Ročně přibude asi 30 tisíc nových dárců. Celkový počet dárců krve by u nás měl být dle doporučení odborníků alespoň 300 000. Počet prvodárců má činit cca 35 tisíc ročně. Jedině tak se pokryje přirozený úbytek, obvykle kvůli věkovému omezení či nemoci tradičních dárců.

„Stávající počet dárců je ještě dostatečný pro pokrytí potřeb pacientů, ale chybí rezervy pro případ mimořádného výdeje,“ shrnuje zásoby krve v České republice prezident Českého červeného kříže Marek Jukl.

Plné krve je nedostatek, krevní plazmy nadbytek! Proč?

Registry dárců plné krve a krevních složek mají podle doporučení Světové zdravotnické organizace zahrnovat jeden až pět procent celkové populace dané země. Konkrétní číslo se pak odvíjí od věkové struktury populace země, dostupnosti léčebných možností nebo i výskytu nemocí v zemi. V Česku by mělo být podle doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP [STL] pro zajištění národní soběstačnosti v registru dárců plné krve a krevních složek 300 tisíc evidovaných dárců. To odpovídá zhruba třem procentům populace.

Odměna za darovanou krev

Akt darování krve je v legislativě České republiky uveden v několika obecně závazných právních předpisech. Darování krve a jejích složek je považováno za úkon ve veřejném zájmu, na který je nutno brát zvláštní zřetel.

Darování krve je sice bezplatné, ale ne tak docela. Dárce krve a jejích složek má nárok na pracovní volno v den darování, a to s náhradou mzdy. V případě, že mu krev nemohla být odebrána, pak má nárok na volno s náhradou mzdy po dobu cesty na a z darování krve. Dále si může odečíst tři tisíce korun od základu daně za každý odběr krve. To znamená, že za každý jeden odběr dostane od finančního úřadu zpátky na daních 450 korun.

Darování krve podporují i zdravotní pojišťovny, které se snaží dárce motivovat příspěvky v různé formě. Například na pohybové aktivity, preventivní očkování, stomatologickou péči, brýlové čočky, rehabilitační služby. Často i na dentální hygienu, slevu na cestovní pojištění či vitamíny a potravinové doplňky.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here