Iktové centrum v Jihlavě získalo ESO Stroke Unit

0
530
iktove_centrum
Interní jednotka intenzivní péče Nemocnice Jihlava / Foto: Nemocnice Jihlava

Iktové centrum Nemocnice Jihlava získalo prestižní certifikaci ESO Stroke Unit. Získalo ji poté, kdy potvrdilo hodnocení ESO Angels Award. Pacientům nemocnice to garantuje stejnou péči jako ve špičkových evropských nemocnicích.

European Stroke Organization [ESO] je celoevropskou nevládní organizací sdružující lékaře, vědce a další odborníky, kteří se zabývají cévními mozkovými chorobami. Za cíl si klade snižování zdravotní a sociální zátěže pacientů po mrtvici.

„ESO usiluje o zlepšování kvality léčby pacientů s ikty, stanovuje standardní postupy péče a věnuje se i vzdělávání zdravotníků,“ říká mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová s tím, že nemocnice ročně ošetří asi 500 pacientů s cévní mozkovou příhodou [CMP].

Dle jejích slov prestižní evropský certifikát organizace uděluje na základě velmi pečlivého a přísného posouzení personálního a materiálního vybavení, organizace diagnostické a léčebné péče a po splnění dalších sledovaných ukazatelů.

Jihlavské iktové centrum už má i platinové ESO

Iktové centrum v Jihlavě v minulých letech získalo ocenění ESO Angels Award. To se dělí do několika stupňů. Zlatý, platinový a nejvyšší je diamantový. Na ten iktové centrum jihlavské nemocnice již dosáhlo. Nyní se ještě posunulo, když získalo ESO Stroke Unit.

„Pro evropskou certifikaci ESO Stroke Unit je nezbytné splnění velmi přísných požadavků na odborný personál, organizaci péče a mezioborovou spolupráci, standardy postupů akutní diagnostiky a léčby pacientů se všemi typy mozkových příhod,“ vysvětluje primář jihlavské nemocnice Ondřej Škoda.

Iktové centrum Nemocnice Sokolov získalo zlatý status

Při svém hodnocení ESO sleduje i ukazatele kvality péče o pacienty za uplynulé období. Nemocnice tak do mezinárodního registru pravidelně zasílá požadované údaje.

„Jsou to například počty pacientů, kteří mají intravenózní trombolýzu, podrobné údaje o jejich léčbě, včetně času od přijetí do podání léku a hodnocen je také jejich výsledný zdravotní stav,“ popisuje primář Škoda, který působí na Neurologickém oddělení.

Dalšími údaji, které procházejí kontrolou, jsou počty pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Dále pak provedení definovaných vyšetření jako CT a angiografie, cévní ultrazvukové a kardiologické vyšetření.

„Zaznamenáváme také další péči o pacienty, především zavedená preventivní léčebná opatření, aby nedocházelo k opakovaným příhodám. Nově sledujeme i rehabilitace po mozkové příhodě,“ dodává primář nemocnice.

V Jihlavě jako v Curychu

Získaná certifikace ESO podle zástupců nemocnice znamená, že diagnostické a léčebné postupy na Vysočině jsou srovnatelné s evropskou i světovou špičkou. K tomu podle nich má potřebné technické vybavení a personální zajištění. Spolupracuje s dalšími odbornostmi jako jsou radiologičtí, kardiologičtí nebo rehabilitační specialisté.

„Jsme rádi, že péče u nás je srovnatelná se švýcarskými, skandinávskými nebo německými kolegy. Je potřeba říct, že obecně úroveň českých iktových center je vysoká ve srovnání se zbytkem Evropy i světa,“ říká Ondřej Škoda.

Nemocnice Jihlava otevřela urodynamickou ambulanci

Dodejme, že iktová centra jsou speciální oddělení, která jsou zřizována na neurologických odděleních, obvykle se čtyřmi až osmi lůžky. Základem jejich úspěchu v péči o pacienty s je speciálně vyškolený tým. Díky své infrastruktuře iktová centra nabízejí nejvhodnější prostředí pro úspěšnou léčbu. Jsou v nich i pečlivě monitorovány neurologické funkce a funkce životně důležitých .

A dále: Nemocnice Jihlava poskytuje ambulantní a lůžkovou základní péči, taktéž specializovanou diagnostickou a léčebnou péče, preventivní péči a lékárenské služby. Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here