Iktové centrum Nemocnice Sokolov získalo zlatý status

0
590
Sokolov
Foto: Nemocnice Sokolov

Iktové centrum Nemocnice Sokolov [NS] získalo již podruhé významné mezinárodní ocenění ESO Angels Awards. To udělují European Stroke Organisation [ESO] a iniciativa Angels za vynikající péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou.

Ocenění se uděluje za vybrané časové období na základě daných kritérií hodnotících kvalitu poskytované akutní péče. To je například čas od příjezdu pacienta po zahájení rekanalizační léčby nebo četnost provádění rutinního screeningu poruch polykání. Podle celkového skóre plnění těchto kritérií získávají zdravotnická pracoviště zlatý, platinový nebo nejvyšší, tedy diamantový status. Nemocnice Sokolov získala zlaté ocenění již druhý rok za sebou.

„Tohoto významného ocenění si velmi vážíme. […] Je to ocenění celého týmu Iktového centra. Svědčí o jeho velkém pracovním nasazení a precizním odborném přístupu k iktové péči,“ říká vedoucí lékař Iktového centra sokolovské nemocnice Aleš Novák.

Dodává, že je to velký úspěch, když evropská organizace pro léčbu cévních mozkových příhod uzná vysokou kvalitu péče. Zkušený tým pod jeho vedením ošetřil jen loni v rámci Karlovarského kraje téměř 400 pacientů s cévní mozkovou příhodou.

Rehabilitační oddělení Nemocnice Sokolov

Součást komplexní léčby pacientů po cévní mozkové příhodě je v sokolovské nemocnici také lůžkové rehabilitační oddělení. Tým primářky Michaely Balatkové zajišťuje akutní rehabilitační péči v několika krocích. To je rehabilitace pasivní hybnosti, postupný nácvik volní hybnosti, nácvik vertikalizace, chůze, postupný nácvik izolovaných pohybů a zajištění soběstačnosti a sebeobslužnosti.

Iktové centrum je součástí sítě iktových center v ČR a neurologické oddělení s iktovým centrem Nemocnice Sokolov má v Karlovarském kraji důležité místo,“ říká zdravotní ředitel skupiny Penta Hospitals CZ Jiří Štefan.

Podle něj bohužel počet pacientů každým rokem roste. Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí na světě.

Cévní mozková příhoda a její příznaky

Jedná se většinou o nedokrvení určité části mozku, jehož následkem dochází k odumření mozkových buněk. Třetina lidí na toto onemocnění zemře, další třetina si s sebou nese trvalé následky. Důležité je co nejdříve rozpoznat příznaky. Může jít o pokles ústního koutku, ochrnutí končetin [zpravidla na jedné straně těla], potíže s mluvením, poruchu rovnováhy či problémy s viděním.

Příznaky cévní mozkové příhody odhaluje metoda FAST

V případě příznaků je nutné co nejrychleji přivolat rychlou záchrannou pomoc. Právě včasná první pomoc může postiženému zachránit nejen život, ale také schopnost pohybu a mluvení. Rychlost od příjezdu pacienta na zdravotnické pracoviště po poskytnutí specializované terapie je pak velmi důležitá pro úspěšnost léčby a další prognózu pacienta.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here