FN Olomouc obnovila dlouhé roky zanedbaný pramen

0
1014
FN
Foto a ilustrace: FN Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc obnovila dlouhé roky zchátralý Společenský pramen z počátku 19. století, který se nachází v jejím areálu. Pramen se nyní stal součástí odpočinkové zóny pod Dětskou klinikou FN Olomouc.

Zóna pod Dětskou klinikou FN Olomouc slouží jak pacientům a návštěvníkům nemocnice, tak široké veřejnosti. Pramen leží v okrajové části areálu nemocnice, kam je volný přístup z ulice Brněnská. Podle Národního památkového ústavu [NPÚ] portál Společenského pramene reprezentuje drobnou krajinářskou architekturu z počátku 19. století.

„Jde o významný klasicizující krajinotvorný prvek potlačený recentními antropogenními zásahy v okolí v posledních 100 letech. Dokládá existenci někdejší poutní cesty a někdejšího občerstvovacího a odpočinkového místa pro poutníky a náhodné kolemjdoucí,“ popisuje pramen Památkový katalog NPÚ.

Ředitel FN Olomouc Roman Havlík říká, že obnovou pramene vzniklo příjemné místo k odpočinku, které se váže na historii Olomouce. Ostatně pramen byl v minulých letech znám i pod názvem Gesellschaftlichquelle [Společenský pramen]. Olomouc totiž bývala po dlouhá staletí převážně německy mluvícím městem. Do roku 1918 tvořila spolu s několika vesnicemi německý jazykový ostrov v českém prostředí. Poměry se ale změnily už po roce 1918 připojením okolních, převážně českých obcí k městu. Definitivně se pak národnostní poměry v českém městě změnily po konci 2. světové války.

Obnova pramene byla součástí větší rekonstrukce

Zprovoznění Společenského pramene patřilo k rozsáhlým úpravám lokality pod Dětskou klinikou FN Olomouc. Nemocnice v rámci stavební akce v hodnotě 12,87 milionu Kč rozšířila parkoviště P2 o 63 parkovacích míst. Také zřídila nové u budovy YE s 24 parkovacími místy a upravila přístupový chodník od tramvajové zastávky.

„Přestože vodní portál není předmětem památkové ochrany, byli jsme přesvědčeni, že si zchátralý objekt vzhledem k jeho historické a kulturní hodnotě zaslouží renovaci. Hledali jsme proto cestu, jak záchranu zafinancovat. Těší nás, že se toho ujala Veolia, se kterou spolupracujeme dlouhodobě,“ vysvětluje Roman Havlík.

Firma nechala zpracovat projekt a její energetická divize zajistila stavební část spočívající v přemístění a renovaci portálu. Důraz kladla na použití původních kamenů a zachování původního vzhledu. Vodárenská divize skupiny pak realizovala napojení na pitnou vodu.

„Mezi priority patří spolupráce s regiony, kde působíme. V tomto případě šlo o pomoc našemu obchodnímu partnerovi s jeho nápadem a zároveň podpořit projekt veřejného zájmu. Dílo se podařilo a věřím, že bude dělat radost všem návštěvníkům,“ řekl ředitel Veolia Energie Reda Rahma.

Rekonstrukce pramene vyšla na zhruba 600 tisíc korun. Veolia ji zafinancovala prostřednictvím svého Nadačního fondu pro životní prostředí. Originální pítko vedení společnosti předalo k obnovenému užívání v pátek 3. června.

FN Olomouc je v Olomouckém kraji vůbec největší

Fakultní nemocnice Olomouc je největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v ČR. Je jedna z devíti fakultních nemocnic spadajících pod Ministerstvo zdravotnictví ČR. Její historie druhého největšího zaměstnavatele v Olomouckém kraji sahá až do roku 1896.

Fakultní nemocnice Olomouc v číslech
Počet pracovišť 68
Počet lůžek 1 193
Počet zaměstnanců 4 276
Ambulantně ošetřených pacientů za rok 937 786
Hospitalizovaných pacientů za rok 48 205
Průměrná ošetřovací doba ve dnech 5,50
Počet provedených operací za rok 19 774

[Zdroj: FN Olomouc, data k 2020]

Fakultní nemocnice Olomouc patří ke špičkovým centrům v mnoha oborech medicíny. Významně působí i v oblasti vědy a výzkumu a vzdělávání budoucích zdravotníků. Nemocnice je součástí národní sítě komplexních onkologických, hematoonkologických, traumatologických, kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních center.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here