S nákazou HIV se v Česku léčí 308 běženců z Ukrajiny

0
1262
bezencu
Ilustrační foto: Pixabay.com

Od počátku války na Ukrajině do Česka přišlo 308 HIV pozitivních běženců. Nyní pokračují v léčbě. Incidence HIV je na Ukrajině asi šestnáctkrát vyšší než v Česku. Antiretrovirotika, jež účinně brání rozvoji infekce, hradí plně zdravotní pojišťovny.

O počtu příchozích ukrajinských běženců s potvrzenou HIV pozitivitou informovala ve zprávě o výskytu HIV a AIDS v květnu Národní referenční laboratoř [NRL] pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu [SZÚ]. Z celkem 308 HIV pozitivních osob bylo 228 žen a 80 mužů. Konkrétně v květnu jich do tuzemských HIV center, výjimečně pak do jiných zdravotnických zařízení, dorazilo 97.

„Naprostá většina z nich věděla o své HIV pozitivitě. Léčila se dosud na Ukrajině a důvodem návštěvy bylo zajištění kontinuity léčby HIV infekce,” uvádí NRL ve své zprávě.

Nákaza virem HIV je na Ukrajině násobně vyšší než v České republice. Na což počátkem letošního března upozornili v souvislosti s uprchlickou vlnou lékaři z České vakcinologické společnosti [ČVS ČLS JEP].

„Na Ukrajině je více než 16x vyšší incidence infekce HIV než v ČR (37,5/100 tisíc obyvatel versus 2,3/100 tisíc obyvatel v roce 2020),“ upozornili tehdy vakcinologové.

Antiretrovirotika na léčbu HIV jsou v Česku dostupná

Pacienti s potvrzenou pozitivitou na virus HIV se v Česku léčí ve specializovaných HIV centrech, kterých v zemi funguje celkem osm. Největší z nich je v Praze ve Fakultní Nemocnici Bulovka [FNB]. Tamní zdravotníci pečují o více než 1 700 pacientů s HIV. V těchto centrech se jim dostává účinné antiretrovirové léčby, která dokáže zabránit rozvoji infekce. Pokud jsou léky podány včas, nakažená osoba může prožít stejně dlouhý a kvalitní život jako osoba bez HIV. Léky spadají do plné úhrady od zdravotních pojišťoven.

„Vyšetření a konzultace s lékařem i antiretrovirová léčba, to znamená léčba HIV infekce, jsou plně hrazeny z prostředků zdravotního pojištění,“ potvrdil v nedávném rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz David Jilich z Kliniky infekčních, tropických a parazitárních nemocí FNB.

Infekci HIV vymýtit nedokážeme, říká David Jilich z NNB

Podle něj od roku 2015 platí celosvětový konsenzus, že léčba HIV má být podávána ihned po stanovení diagnózy všem lidem. Bez ohledu na věk, zdravotní stav či délku probíhajícího onemocnění. Což do té doby neplatilo.

Na účinnou antiretrovirovou léčbu plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění tak mají nárok i ukrajinští pacienti s diagnostikovaným HIV onemocněním. Společně s vízem strpěním totiž získávají stejný přístup ke zdravotní péči jako čeští pojištěnci.

U VZP ČR se zatím registrovalo 340 tisíc běženců

Všeobecná zdravotní pojišťovna [VZP ČR], která registruje většinu ukrajinských běženců, očekává, že výdaje na léčbu Ukrajinců letos dosáhnou 3,9 miliardy korun. Ke zdravotnímu pojištění se u ní dosud registrovalo 340 tisíc Ukrajinců. Z toho 125 000 jsou děti do 18 let.

Za celý loňský rok v Česku zdravotníci nově potvrdili nákazu virem HIV u 233 osob. To je o 18 případů méně než v roce 2020. Nejvíce nových případů připadalo na muže majících sex s muži. Šest případů infekce zachytil povinný screening dárců krve a plazmy.

HIV loni screening zachytil u šesti dárců krve a plazmy

Od začátku letošního roku přibylo v Česku do konce května 120 případů HIV u Čechů a osob s trvalým pobytem a dalších 12 u cizinců. V březnu se potvrdilo celkem 28 a mezi nimi pět cizinců, v dubnu 31 a cizinci tři, v květnu 37 a cizinci dva. Celkově v Česku byl od roku 1985, kdy se se sledováním nakažených začalo, diagnostikován virus HIV u 4 194 osob z Česka nebo u osob v zemi trvale žijících. Cizinců bylo 518, z východní Evropy 175 z nich.

–VRN/ČTK

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here