Ukrajinci se mají očkovat rychle a zdarma, tvrdí ČVS

1
2012
ockovat
Foto: Pixabay.com

Uprchlíci se mají v Česku očkovat podle českého očkovacího kalendáře zdarma a co nejdříve. Výjimka jsou ti, kteří vakcinaci doloží očkovacím průkazem. Ve svém stanovisku to doporučují zástupci českých vakcinologů.

Na sílící migrační vlnu ukrajinských uprchlíků zareagovali i odborníci z České vakcinologické společnosti [ČVS]. Vydali doporučení, ve kterém vyzývají k očkování dětí, adolescentů i dospělých, jež do Česka přišli kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. A to podle českého očkovacího kalendáře.

Tuberkulóza není na Ukrajině žádná vzácnost

Své doporučení k rychlému naočkování uprchlíků zdůvodňují především významně nižší proočkovaností v některých oblastech Ukrajiny. A současně vysokou podhlášeností případů nákaz infekčními nemocemi ukrajinským úřadům.

„Na základě údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) má Ukrajina čtvrtou nejvyšší incidenci tuberkulózy v zemích evropského regionu WHO. V roce 2020 bylo na Ukrajině diagnostikováno více jak 17 tisíc nových případů,“ uvádí zástupci ČVS.

Cizinci v Česku jsou k TBC náchylní i kvůli slabší imunitě

A nejde jen o tuberkulózu. Vysoké riziko představují také spalničky. V letech 2017 až 2019 v zemi proběhla rozsáhlá epidemie spalniček, kdy se nákaza potvrdila u více než 100 tisíc osob. Desítky nakažených v té době na spalničky zemřelo. Ukrajinské obyvatelstvo taktéž dlouhodobě vykazuje i vyšší incidenci HIV infekce.

„Na Ukrajině je více než 16x vyšší incidence infekce HIV než v ČR (37,5/100 tisíc obyvatel versus 2,3/100 tisíc obyvatel v roce 2020),“ upozorňují vakcinologové.

Vážné riziko podle nich představuje také infekce hepatitidou B a C. Loni se v zemi navíc potvrdily dokonce dva případy nákazy virem poliomyelitidy, jež způsobuje dětskou obrnu.

Ukrajina má nižší proočkovanost než Česko

Vakcinologové se ve svém doporučení k očkování či doočkování válečných uprchlíků odvolávají i na ve srovnání s Českem nižší proočkovanost na Ukrajině.

„V roce 2020 byla hlášena proočkovanost 81 % proti záškrtu, tetanu, černému kašli, 82 % proti spalničkám zarděnkám, příušnicím a 80 % (rok 2021) proti poliomyelitidě,“ vyjmenovávají vakcinologové.

Očkování se nedá podceňovat, ukazují data z minulosti

Byť se tato čísla mohou zdát na první pohled poměrně vysoká, není tomu tak. Podle doporučení WHO by měla pro dosažení kolektivní imunity dosahovat proočkovanost proti spalničkám 95 procent. U dětské obrny pak stačí 80 procent. Čím více je daná nemoc nakažlivá, tím větší je hodnota kolektivní imunity.

„Nicméně proočkovanost v některých oblastech Ukrajiny může být významně nižší. Zejména v Ivanofrankivské, Zakarpatské, Lvovské, Záporožské, Chersonské, Oděské, Kyjevské, Charkovské a Rovenské oblasti,“ dodávají vakcinologové ve svém doporučení.

ČVS doporučuje očkovat rychle a bezplatně

Ve svém stanovisku zástupci ČVS doporučují bezplatně očkovat děti, adolescenty i dospělé uprchlíky podle doporučení platných pro Českou republiku. A dále nabádají i k podání nepovinných očkování hrazených z veřejného zdravotního pojištění v závislosti na věku očkované osoby.

WHO: Na Ukrajině hrozí epidemie spalniček, TBC i obrny

Osoby bez očkovacího průkazu nebo jeho náhrady [fotografie, kopie, pozn. red.] u nás zdravotníci mají dle vakcinologů očkovat, jako nenaočkované.

Mezi povinná očkování na Ukrajině patří:
  • Očkování proti tuberkulóze jednou dávkou BCG vakcínou v novorozeneckém věku.
  • Vakcinace proti záškrtu, tetanu, černému kašli, poliomyelitidě a nákazám způsobených Haemophilus influenzae typ b vakcínami obsaženými v kombinovaných vakcínách a proti virové hepatitidě typu B.
  • Očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím MMR vakcínou ve 12 měsících a 6 letech.

„Pokud rodiče nebo jiný doprovod dítěte nedoloží dokumentaci o jeho očkování, bude k němu přistupováno jako k neočkovanému a očkování bude zahájeno během této první zdravotní prohlídky,“ uvádí vakcinologové.

V některých případech podle nich mohou zdravotníci na dodatečné doložení očkovací dokumentace vyčkat, maximálně ale čtyři týdny.

Při doložení očkovacího kalendáře česká strana podle ČVS veškeré podané vakcíny uzná. Pokračovat se pak bude podle takzvaných záchytných schémat s doplněním do schématu platného pro Českou republiku. Děti bez očkovací dokumentace se naočkují podle v Česku platného očkovacího kalendáře.

Ukrajinské děti se v Česku naočkují ve zrychleném cyklu

Před podáním očkování se neprovádí žádné laboratorní vyšetření. Ani se neověřuje imunitní stav očkovaného vyšetřením na protilátky.

„Ve zdravotní dokumentaci dítěte bude proveden záznam o kontrole očkovacího průkazu a provedené vakcinaci. Dítěti bez dokumentace bude vystaven nový očkovací průkaz,“ dodávají vakcinologové ve svém stanovisku.

Veronika Táchová

1 komentář

  1. neočkovali se doma a raději každou neděli chodili do kostela…tak proč by se měli nechat direktivně očkovat v ČR….v Rakousku tuto povinnost už zrušili

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here