Pojišťovny přispějí na glukometr 1x za šest let

0
3570
glukometr
Foto: Pixabay.com

V Česku žije zhruba milion diabetiků. Zdravotní pojišťovny jim platí léčbu, léky i jim přispívají na zdravotní pomůcky. Ne vždy je ale jasné, jak a kdy pojišťovny diabetikům uhradí glukometr a diagnostické proužky na určení glukózy z krve. 

Úhrady z veřejného zdravotního pojištění a pravidla preskripce zdravotnických prostředků pro diabetiky stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění a jeho příloha číslo tři.

„Glukometr může v indikovaných případech předepsat pacientům léčeným perorálními antidiabetiky diabetolog, internista nebo všeobecný praktický lékař. Pacientům léčeným inzulinem diabetolog či internista a pacientům léčeným injekčními neinzulinovými antidiabetiky pouze diabetolog,“ vysvětluje podmínky preskripce mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR] Viktorie Plívová.

Ránu na noze zhojíme velice rychle, říká Miroslav Koliba

Zdravotnický prostředek následně pacientovi předá výdejna zdravotnických prostředků po předložení lékařem předepsaného „Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku”. Pojištěnec k tomu nepotřebuje souhlas revizního lékaře.

Podle pojišťoven není glukometr jako glukometr

Glukometrů se vyrábí více typů. Zákon o veřejném zdravotním pojištění u každého z nich přesně stanovuje množstevní a úhradový limit.

Glukometr s možností stahování hodnot do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení dat je ze zdravotního pojištění hrazen do výše 500 korun. A to na jeden kus nanejvýš jednou za šest let.

VZP ČR zvýšila příspěvky na diety i pro diabetiky

„Pro další typy glukometrů – glukometry pro stanovení ketolátek, glukometry s hlasovým výstupem, glukometry s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízením – platí taktéž množstevní limit jeden kus za šest let. Úhradový limit je 1 000 korun,“ upřesňuje mluvčí pojišťovny.

Jaký je postup u diagnostických proužků

Obdobný postup funguje pro diagnostické proužky na stanovení glukózy z krve, které předepisuje diabetolog. U pacientů léčených perorálními antidiabetiky je smí předepsat i internista a praktický lékař. Dospělým pacientům, kteří nejsou léčeni intenzifikovanou inzulinovou terapií, smí proužky předepsat mimo diabetologa ještě internista.

„Zdravotní pojišťovna hradí diagnostické proužky na stanovení glukózy z krve v množství, které závisí na závažnosti zdravotního stavu, vždy však maximálně do legislativou stanoveného limitu,“ vysvětluje Viktorie Plívová.

Zdravotní pomůcky pojišťovny hradí jen přes Poukaz

V praxi to znamená, že pacientům léčeným perorálními antidiabetiky pojišťovna uhradí 100 kusů diagnostických proužků za rok, a to na základě indikace diabetologa, praktického lékaře nebo internisty. Vše se vykazuje na číslo pojištěnce.

„V praxi to znamená, že pacient nemá nárok dostat poukaz na 100 kusů proužků od praktického lékaře a dalších 100 kusů od diabetologa,“ upozorňuje mluvčí VZP ČR.

Kdy přispějí pojišťovny na více proužků

Pacientům léčeným injekčními neinzulinovými antidiabetiky nebo inzulinem do dvou dávek denně či pacientům s nediabetickou hypoglykemií pojišťovna uhradí až 400 kusů diabetických proužků za rok. Diabetikům léčeným intenzifikovanou inzulinovou terapií, inzulinovou pumpou nebo perem, uhradí až 1 500 kusů za rok. Diabetikům do 18 let a těhotným diabetičkám pojišťovna zaplatí až 2 500 kusů za rok.

V Británii recyklují injekční pera pro diabetiky

VZP ČR – stejně jako ostatní zdravotní pojišťovny – diabetikům doporučuje podívat se podrobněji na to, co jim jejich pojišťovna nabízí z fondů prevence. Většina pojišťoven totiž nabízí příspěvky na další typy zdravotnických pomůcek. Jako jsou jehly k inzulinovým perům, na příslušenství k inzulinové pumpě, na port pro aplikaci inzulinu, na prostředky pro fixaci a lepší přilnavost senzorů a kanyl atd. V některých případech klientům pojišťovny nabízejí dokonce příspěvek na odborné pedikérské ošetření.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here