V Británii recyklují injekční pera pro diabetiky

0
592
injekcni_pera_pro_diabetiky
Foto: McKesson Corporation, vlastník LloydsPharmacy / Foto pero: Alliance Healthcare / Foto židle: Novo Nordisk

Dánská Novo Nordisk nabízí v Británii v programu PenCycle recyklovatelná injekční pera pro diabetiky. Ta mohou diabetici vrátit do lékáren nebo je vhodit do předplacených boxů britské Royal Mail.

A to vždy poté, co naplní vratný box na dvanáct použitých per. Farmaceutická společnost tak chce zabránit, aby více než jeden milion plastikových per do roku 2022 skončilo na skládkách či ve spalovnách. Tento projekt je nyní ve zkušebním provozu ve třech regionech Velké Británie. Příští rok ho chce firma zavést na celém území země.

Schéma recyklace injekčních per, která používají diabetici, pacienti s potížemi s obezitou a poruchami růstu k aplikaci inzulinu a jiných léčivých látek, je vůbec první svého druhu ve Velké Británii. A důvod? V letech 2020 až 2021 tamní lékárny vydaly téměř 2,5 milionu těchto jednorázových injekčních per, které skončily na skládkách.

Schéma PenCycle běží od listopadu 2021

Program PenCycle zahájila firma Novo Nordisk 1. listopadu 2021. Program pacientům umožňuje vracet injekční pera pro diabetiky typu FlexPen a FlexTouch prostřednictvím spolupracujících lékáren nebo zasíláním přes předplacené schránky Royal Mail.

Do pilotního projektu se může přihlásit každá lékárna, která o to projeví zájem. Ta obdrží praktického průvodce a materiály pro informování pacientů a pomůcky, které si její zákazníci odnesou domů. Jde především o vratný box, do kterého se vejde po odejmutí jehel dvanáct per a který se po naplnění vrátí zpět do lékárny. Lékárna tyto boxy skladuje v recyklačním kontejneru, jež vyzvedává distributor léků Alliance Healthcare v dohodnutých intervalech.

Spolu s ním je do projektu zapojena lékárenská síť LloydsPharmacy [cca 1500 lékáren v Británii, pozn. red.], britská the National Pharmacy Association [NPA] a britská pošta Royal Mail. Na projektu se podílí také 13 klinik v oblasti Greater Manchester a Leicestershire a Rutland, ale také v Greater Glasgow a Clyde.

Nerecyklují se jen injekční pera pro diabetiky

Firma Novo Nordisk uvedla, že zatímco lékárny budou přijímat použitá injekční pera pro diabetiky, ona sama bude sbírat injekční pera pro aplikaci růstového hormonu, a to přímo v domácnostech. To proto, že růstový hormon je kontrolovaným lékem.

„Co se týče použitých injekčních per pro diabetiky, ta budou posílána do Dánska, kde má Novo Nordisk centrálu. Plast bude recyklovaný do dalších výrobků. Jako jsou třeba židle či žárovkové ampule,“ uvedl generální ředitel Novo Nordisk pro Velkou Británii Pinder Sahota.

Cílem firmy je už ve zkušebním provozu [do června 2022] zrecyklovat více než 150 tisíc injekčních per. Což představuje přes dvě tuny plastu, jenž se tak neocitne na britských skládkách.

„Koncem roku 2022 se očekává, že bude recyklováno 1,1 milionu per a v následujícím roce už více než tři miliony kusů. To ušetří více než 56 tun plastového odpadu,“ řekl.

Zdůraznil, že program PenCycle se opírá o síť místních lékáren. Lidé tak mají na výběr a použitá pera pohodlně recyklovat.

A spokojené jsou i lékárny

Laura Sims z představenstva asociace britských lékáren NPA vyjádřila potěšení z toho, že může pomoci svým členům podílet se na výhodách pilotního projektu a poradit jim, jak se ho zúčastnit.

„Místní lékárny vydají ročně více než miliardu léků na předpis, a mohou tak prostřednictvím recyklace významně přispět k ochraně životního prostředí,“ uvedla.

Kevin Birch, šéf maloobchodu v LloydsPharmacy, řekl, že omezení plastového odpadu ve zdravotnictví je pro jejich přístup zcela zásadní. Jsou proto potěšeni, že mohou podpořit takovou recyklační iniciativu, jakou je PenCycle.

„Naši zákazníci, kteří si přijdou pro další léky, nyní mohou pohodlně vracet prázdná inzulinová pera. Podílet se na recyklaci je pro ně snadné a dělají to pro životní prostředí rádi,“ dodal.

V Británii recyklují i inhalátory

Recyklační program PenCycle navazuje na jiný letošní recyklační program, který se týkal inhalátorů. Ten spustila letos v únoru firma Chiesi. Recyklaci inhalátorů zatím podporují pošty v Leicestershire a Rutlandu.

Zájemci v něm mohou zasílat zpět všechny druhy použitých inhalátorů. V projektu se recyklují hliníkové bombičky. Zatímco plastikové části se vracejí zpět do oběhu. Zbývající hnací plyn se vyjme a použije jinak, například v chladničkách nebo klimatizaci.

Avšak v červenci 2021, jak uvedli zástupci Chiesi, se z 227 vyzvaných lékáren do projektu připojilo pouze 141 z nich. Rozjezd Chiesi programu následoval po skončení projektu recyklace inhalátorů firmy GSK, který trval devět let.

Michal Achremenko

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here