ČLnK na sjezdu zvýšila členství i řekla, co chce od vlády

0
598
clenstvi
Foto: ČLnK

Delegáti České lékárnické komory na svém XXX. sjezdu [6.11.] projednali návrhy, jež chtějí prosadit u nově zvolených poslanců a vlády. A zvýšili povinné členství v Komoře ze tří na čtyři tisíce korun.

Stejně jako dosud budou i u nově zvolených členů Poslanecké sněmovny PČR a nové vlády zástupci České lékárnické komory [ČLnK] odmítat zavedení zásilkového výdeje léčivých přípravků na předpis. Naopak usilovat budou o zavedení systému, který by jim dovolil vydávat léčiva v domácním prostředí pacienta. Ovšem pouze při zachování plnohodnotné lékárenské péče. Jak zdůrazňují delegáti v tiskové zprávě k XXX. sjezdu ČLnK.

Zásilkový výdej léků na předpis ve sněmovně neprošel

Na sjezdu se zástupci českých lékárníků zabývali i změnami v systému odměňování lékárenské péče a distribuci léčivých přípravků do jednotlivých lékáren.

„Sjezd vyzývá ministerstvo zdravotnictví k úpravě cenového předpisu tak, aby reflektoval průměrný růst úhrad v ostatních segmentech poskytovatelů zdravotní péče podle úhradové vyhlášky pro rok 2022,“ uvádí v tiskové zprávě ČLnK.

Dohodovací řízení lékárníků vázne na signálním výkonu

Současně apeluje, aby Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL] lépe kontroloval výrobce a distributory léčivých přípravků v jejich plynulých závozech do všech lékáren.

Po zdravotních pojišťovnách pak ČLnK požaduje zavčasu zveřejňovat ujednání s držiteli rozhodnutí o registraci léčiv o smluvních cenách. A to v dostatečném předstihu před nabytím účinnosti ujednání. A ve strojově čitelné podobě, jak upozorňují lékárníci. Současně by podle nich měly zdravotní pojišťovny myslet na to, že taková ujednání [snižující nejvyšší možnou cenu, pozn. red.] ovlivňují ceny léčiv již dodaných přípravků na trh. Tedy po nabytí účinnosti nové smlouvy.

Zvýšení členství v ČLnK a nákup nového sídla

Delegáti ČLnK na svém XXX. sjezdu schválili zvýšení ročního členství v ČLnK ze stávajících tří tisíc korun nově na čtyři tisíce korun. A schvalovali také zprávy o hospodaření Komory za roky 2019 a 2020.

„Sjezd schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku s dosaženou ztrátou k 31. 12. 2019 ve výši 3 931 503,23 Kč. A rozhodl, že tato ztráta bude vypořádána následovně: ztráta ve výši 3 931 503,23 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let,“ píší delegáti ve své zprávě.

Na sjezdu odsouhlasili také loňskou účetní závěrku. Podle ní uzavřela ČLnK své hospodaření k 31.12.2020 ziskem ve výši 2 758 046,01 Kč. Výsledek hospodaření se podle rozhodnutí Komory převede v plné výši do nerozděleného zisku minulých let.

ČLnK zůstává ke spolku Vaši Lékárníci CZ stručná

Rozpočet pro aktuální rok 2021 plánuje ČLnK s výnosy ve výši 31,29 mil. Kč. Náklady pak mají dosáhnout částky 30,96 mil. Kč. V příštím roce 2022 má ČLnK hospodařit s rozpočtovanými výnosy ve výši 39,59 mil. korun, náklady mají dosáhnout 37,67 mil. korun.

Na sjezdu účastníci schválili záměr koupě svého nového sídla. Ovšem za předpokladu prodeje toho stávajícího na adrese Rozárčina 1422/9 na Praze 4. Přičemž rozdíl cen obou nemovitostí nesmí přesáhnout částku sedm milionů korun.

A v plánu má ČLnK i další změny

Podle zprávy ze sjezdu delegátů ČLnK chtějí lékárníci dále prosadit změny vyhlášky o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků tak, aby bylo možné evidovat návykové látky a přípravky elektronicky v lékárenském informačním systému. A zároveň v rozsahu odpovídajícím evidenci v opiátové knize.

Komora bude iniciovat jednání se SÚKL ve věci zdravotnických prostředků tak, aby prostředky vázané na výdej na lékařský předpis měly svůj SÚKL kód. A byly označeny v registru zdravotnické prostředky jako vázané na předpis.

Zástupci ČLnK se shodli i na tom, že budou prosazovat zavedení jednotných doplatků na léky. Což je vůbec jedna z jejich hlavních priorit. A dále chtějí jednat s výrobci o nastavení stejných podmínek pro nákupy léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění pro všechny typy lékáren. A to jak s ohledem na dostupnost, tak i cenu. Komora pak chce připravit a realizovat výběrové řízení na tvorbu nových webových stránek ČLnK.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here