NRL pro chřipku a nechřipková RVO povede Limberková

0
682
limberkova
Ilustrační foto: Pixabay.com

Vedení Národní referenční laboratoře [NRL] pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Státního zdravotního ústavu [SZÚ] se od září ujala Radomíra Limberková. 

O novém vedení informovali zástupci Státního zdravotního ústavu [SZÚ]. Radomíra Limberková je podle SZÚ dlouholetá pracovnice Ústavu, a tedy i zkušená odbornice. Zastává ještě pozici vedoucí Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz a vedoucí Národní referenční laboratoře pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19.

„Její manažerské schopnosti jsou praxí dlouhodobě prověřeny a její jmenování vedoucí NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění zaručuje hladký a kontinuální chod celé laboratoře i bezproblémové pokračování všech pracovních agend NRL,“ uvádí k novému vedení zástupci SZÚ.

Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení, vede desítky národních referenčních laboratoří. Jejich seznam je zde. Mezi ně patří i zmiňovaná Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění.

Limberková nevzešla z výběrového řízení

Pozice vedoucí NRL pro chřipku a nechřipková onemocnění byla po úmrtí MUDr. Martiny Havlíčkové, CSc. dlouhou dobu neobsazena. Do doby jmenování nové vedoucí pověřil Ústav vedením NRL RNDr. Helenu Jiřincovou.

Na obsazení místa vyhlásil Ústav výběrové řízení, do kterého se však nikdo nepřihlásil. Další řešení vedení části NRL navíc podle SZÚ prodloužila pandemie covidu, kdy se pracovníci Ústavu zabývali hlavně detekcemi variant viru a s tím spojenou agendou.

„Proto vedení SZÚ odložilo dořešení této personální otázky až na klidnější období. Následně k 1. 9. letošního roku jmenovalo novou vedoucí,“ vysvětlují zástupci SZÚ.

Podle nich ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková osobním dopisem vyjádřila uznání a poděkovala RNDr. Heleně Jiřincové za její dosavadní práci v oblasti molekulární biologie. A především na sledování vývoje variant viru SARS-CoV-2. Helena Jiřincová nadále pokračuje v odborné práci v rámci NRL SZÚ.

SZÚ vede desítky referenčních laboratoří

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR. Statutárním orgánem Ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví. SZÚ sídlí v Praze.

Blíží se podzim, načase je zvážit očkování proti chřipce

SZÚ připravuje podklady pro národní zdravotní politiku a pro ochranu a podporu zdraví. Dále zajišťuje metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví. Vypracovává dokumenty k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví. Zabývá se i postgraduálním vzděláváním v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a zdravotní výchovou obyvatelstva.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here