Stát uvolnil peníze na budovy pro sociální služby

0
793
sluzby
Domov seniorů Háje, jehož architektem je Vlado Milunić [3. 3. 1941 – 17. 9. 2022] / Foto: Studio VM

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [MMR] vyhlásilo dvě výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu [IROP]. Ty podpoří pořízení, výstavbu a úpravy budov pro sociální služby.

Pro příjemce máme připraveno přes jednu miliardu korun,“ uvádí ve své zprávě MMR.

A to konkrétně ve 14. výzvě – IROP. Ta podpoří projekty na území takzvaně méně rozvinutých regionů. Její alokace činí 900 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj [EFRR]. A dále v 15. výzvě – IROP, jež podpoří projekty na území přechodových regionů částkou přes 300 milionů korun.

Praha kvůli uprchlíkům nezvládá udržet sociální služby

„Peníze jsou určené na pořízení budov a vybavení, výstavbu nových budov a na stavební úpravy. Tím zlepšíme podmínky pro poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb. Výzvou podpoříme i zkvalitnění materiálně technické základny nových a stávajících sociálních služeb,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš [Piráti].

O čem konkrétně je 14. výzva

Hlavní cíl 14. výzvy je sociálnější a inkluzivnější EU. Priorita je zlepšení kvality, dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví.

Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb,“ zní specifický cíl 14. výzvy.

V areálu Nemocnice České Budějovice budou sociální služby

Podporovanou aktivitou je infrastruktura sociálních služeb. K cílovým skupinám výzvy patří: Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením; osoby s postižením; osoby s chronickým a duševním onemocněním; osoby se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu, které potřebují vysokou míru podpory, a jejich osoby blízké; rodiny s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé sociální situaci; mladé dospělé osoby opouštějící ústavní nebo náhradní rodinnou péči; oběti domácího a genderově podmíněného násilí a osoby tímto násilím ohrožené; osoby v bytové nouzi; senioři; ohrožené děti; uprchlíci, migranti; národnostní skupiny [zejména Romové] a bezdomovci.

Podporu získají pouze projekty na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.

O čem je 15. výzva a další výzvy pro sociální služby

Následující výzva [15. výzva IROP] má prakticky totožné parametry jako 14. výzva. Liší se výší alokace a tím, že lze podpořit projekty jen na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Přípustné místo realizace jsou i obce zařazené do Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+.

Sociální služby letos od státu získají 23,6 mld. Kč

Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+ je nástroj vládní politiky určený k podpoře vyšších a základních územně samosprávných celků včetně jejich sdružení a jejich klíčových partnerů. Implementaci KPSV 2021+ řídí MMR s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Úřadem vlády ČR.

Podle MMR na výše uvedené výzvy IROP naváží další dvě integrované územní investice [ITI] a komunitně vedený místní rozvoj [CLLD]. Zaměří se na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb. Pro žadatele z méně rozvinutých regionů je připraveno 937 mil. Kč z EFRR a pro žadatele z přechodových regionů 629 mil. Kč. Další připravovanou výzvou je 49. výzva pro komunitně vedený místní rozvoj [CLLD] s částkou 1 036 mil. Kč.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here