Lázním musíme pomoci, říká Jan Kuchař ze SLM

0
2276
laznim
Starosta Fratiškových Lázní, předseda Sdružení lázeňských míst a člen sněmovního zdravotního výboru Jan Kuchař tvrdí, že mnohým lázním nezbyde nic jiného než omezení provozu. / Foto: STAN

„Lázním, ale vůbec celému segmentu zdravotnictví, by zcela jistě pomohlo razantní zvýšení úhrad,“ říká pro ZdraveZpravy.cz předseda Sdružení lázeňských míst ČR a člen sněmovního Výboru pro zdravotnictví Jan Kuchař [STAN].

Také ale dodává, že potřebné razantní zvýšení úhrad je vzhledem k aktuální kondici českých veřejných financí problematické. Přesto varuje, že pokud tuzemským lázním stát nepomůže, může se stát, že mnohé z nich již velice brzy zavřou. Což pocítí pacienti. V lázeňství, jak říká Jan Kuchař, který je i starosta města Františkovy Lázně, totiž nejde prostým otočením knoflíku snížit teploty ve všech provozech, a zvláště ne v těch léčebných.

V jaké finanční kondici se aktuálně nachází lázeňská zařízení, která zajišťují zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění?

Bohužel musím konstatovat, že lázeňská zařízení nezažívají dobré období. Po letech, kdy kvůli covidu byla dostupnost lázeňské péče omezována restriktivními opatřeními, což samo o sobě lázně dost poškodilo, se v současné době potýkáme s nedostatkem personálu a především krizí v energetice.

Jak moc je lázeňství náročné na energie?

Lázeňství je obecně odvětvím vysoce energeticky náročným. Rozhodně nelze prostým otočením knoflíku snížit teploty ve všech provozech. A zvláště ne v léčebných! Mnohá lázeňská zařízení snižují náklady všude, kde to jen jde, aby ustála současnou krizi, ale bohužel se zdá, že i tak budou muset některá z nich část ze svých provozů uzavřít.

Kterých pacientů se to hlavně dotkne?

Na otázku, kterých konkrétních pacientů či léčebných oborů se případné uzavření či omezení provozu může dotknout, se obecně odpovědět bohužel nedá. My všichni se společně se samotnými lázeňskými zařízeními snažíme v co největší míře eliminovat negativní dopady na jakékoli pacienty. Usilujeme o to, aby lázeňská péče zůstala zachována pro všechny, kdo ji potřebují. Proto je potřeba pokračovat v zasazování se o další kroky, které lázním pomohou.

O jakých krocích mluvíte?

Jako poslanec, člen sněmovního Výboru pro zdravotnictví a člověk, který žije v lázeňském městě se snažím vyjednávat s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem zdravotnictví o takových řešeních, která lázním skutečně pomohou. Jde například o zastropování cen energií. V případě lázní na 100 procent spotřeby. Jde o zvýšení úhrad za pacienty na komplexní či příspěvkové léčbě.

Lázně na pojišťovnu nejspíš skončí už v lednu

To, že některé lázně přechodně zavřou, připouští i Svaz léčebných lázní ČR. Hned ale dodává, že to v žádném případě neznamená, že by lázně odmítaly k léčbě vybranou skupinu pacientů, klienty zdravotních pojišťoven. Vaše slova na sněmovním zdravotním výboru, kde jste hovořil o špatné situaci lázní, dokonce označil za nepravdivá. Lázně prý poškozují. Co si o tom myslíte?

Vždyť i Svaz léčebných lázní svým prohlášením o uzavření některých provozů nepřímo připouští, že může dojít k nějakému snížení komfortu odbavení pacientů. Jak jsem ale už řekl, snažíme se o to, aby se takové věci neděly, hledáme řešení pro pomoc lázním.

Lázně odmítají pacienty na pojišťovnu již nyní

Z reakcí našich čtenářů vyplývá, že již nyní mají obtíže získat místo v lázních takzvaně na pojišťovnu. Je situace skutečně taková?

Ano, bohužel, zkušenosti těchto lidí vcelku přesně odrážejí situaci v lázeňství. Lázně byly zvláště v letní sezóně opravdu z několika příčin vytížené.

Z jakých příčin?

Jde především o důsledky opatření v covidové době. Jak víte, mnoho lékařských a operačních zákroků, které vyžadují následnou lázeňskou péči, se odkládalo a odsouvalo. Nyní se tyto zákroky realizují ve zvýšené míře. Tedy dochází ke komplikacím i v následné péči. Stejná situace se týkala a týká pacientů s chronickými nemocemi. I ti velmi často odkládali své pobyty v lázních. A samozřejmě, že některé lázně z ekonomických důvodů kombinují i různé druhy pobytů. A tak nejsou schopny nabídnout sto procent své kapacity jen pro pobyty pojištěnců.

Dá se výpadek léčebně rehabilitační péče v lázních nahradit?

Jsem přesvědčen, že komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče je jen velmi těžce nahraditelná. Navíc stále opakuji a říkám, že u lázní musíme vnímat minimálně dvě roviny. Tu, kdy dochází k léčení již vzniklých problémů a druhou takzvaně preventivní. Já osobně velmi podporuji i tu preventivní, protože investice do zdraví je jedna z nejlepších investic do budoucnosti celého národa.

Dohodovací řízení a lázně

Jak jste spokojen s výsledky dohodovacího řízení se zdravotními pojišťovnami pro rok 2023 pro segment lázeňství? Lázně spolu s následnou péčí dostaly více než ostatní segmenty. Navýšení pro ně není osm, ale deset procent…

Na jednu stranu jsem moc rád, že se k lázeňství přistoupilo jako k segmentu, který je v potřebě pomoci a podpory jedním z nejpotřebnějších. Ale i tak bych byl rád, aby se jednání nezastavila. Inflace je aktuálně na 18 procentech a ceny vstupů opravdu výrazně rostou.

Znamená to tedy další peníze pro lázně? Kde je chcete vzít?

Pokouším se s Ministerstvem průmyslu o obchodu ČR jednat o podpoře, ale narážíme zde na problém veřejné podpory. Z hlediska principu rovnosti trhu se komplikovaně směrují peníze státu či samospráv na podporu určitého segmentu podnikatelského sektoru. Proto řešíme, jaké možnosti nabízejí výjimky… Ale to bohužel není úplně snadno realizovatelné.

Značí to, že zastropování cen energií ze strany vlády současné problémy neřeší?  

Zastropování cen energií vnímám jako jeden z velmi podstatných a potřebných podpůrných kroků, které lázním pomohou. Přesto je třeba hledat komplexní řešení, které lázeňství, naše rodinné zlato, ochrání. Napomůže mu vyrovnat se i s vysokou inflací, nedostatkem personálu a tak podobně. Jen tak umožníme i dalším generacím čerpat z tohoto jedinečného spojení unikátních léčivých zdrojů a moderních terapeutických metod.

Ano rozumím, stále ale jsem u té kruciální otázky, jak to “zařídit”? Co by lázním a jejich pacientům nejvíce pomohlo?

Zcela jistě by pomohlo razantní zvýšení úhrad. A to nejen pro lázeňství, ale v celém segmentu zdravotnictví. Což je ale bohužel s ohledem na stav našich veřejných financí problematické.

Lázně na pojišťovnu

Kolik pojištěnců ročně projde lázeňskou léčbou takzvaně na zdravotní pojišťovnu?

Údaje o počtu pacientů, kteří projdou lázeňskou léčbou, máme dobře zmapované díky Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS]. Podle dat ÚZIS loni do českých a moravských lázní přijelo za účelem lázeňské léčebné rehabilitační péče úhrnem 219 916 klientů. Na náklady veřejného zdravotního pojištění [KLP + PLP celkem] bylo léčeno 38 procent pacientů, konkrétně 83 504 osob. Tuzemští samoplátci tvořili 48 procent pacientů a cizinci 14 procent celkového počtu léčených klientů v lázních. Jako doprovod hrazený zdravotní pojišťovnou pobývalo v lázních 4 415 osob.

Dají se tato čísla srovnávat s čísly před covidem?

Vůbec ne. V posledním necovidovém roce 2019 to bylo úhrnem 366 512 klientů. Zde je vidět, s jak dramatickým poklesem se musely lázně poprat. Na náklady veřejného zdravotního pojištění [KLP + PLP celkem] bylo v roce 2019 léčeno 31 procent [114 006) osob]. A to je skoro o 30 procent méně.

Lázně odmítají zájemce o pobyty se slevovými vouchery

Pokud se lázně dostanou kvůli zdražování a “vysokým vládním stropům cen energií” do ještě větších problémů, jak se to projeví v nemocnicích?

V nemocnicích by se to mohlo projevit, že někteří pacienti by kvůli nedostatku následné lázeňské péče museli zůstávat v nemocnicích déle. Nemocnice by tedy nemohly realizovat tolik lékařských úkonů.

Máte za to, že nemocnice problémy lázní vnímají jako „své problémy“? Cítíte od nich podporu?

Mám za to, že nemocnice nejsou odtrženy od světa a že jejich rozhled nad krajinou českého zdravotnictví nekončí u jejich bran. Vnímají jak prevenci, lékařské výkony i následnou péči jako propojený celek. Jsem za to rád. Nedávno mne například v tomto velmi potěšila slova paní doktorky Věry Adámkové [ANO] na poslaneckém zdravotním výboru. Tato uznávaná kardioložka vnímá potřebnost a nutnost lázní v systému zdravotní péče. Věřím, že takto to vnímá i valná většina dalších lékařů.

Daniel Tácha

Jan Kuchař je starosta města Františkovy Lázně. Zároveň je poslancem za STAN. Ve sněmovně zasedá ve Výboru pro zdravotnictví a Rozpočtovém výboru. Lázeňství je jeho koníčkem. Předsedá Sdružení lázeňských míst ČR. Působí v dozorčí radě Výzkumného ústavu balneologického. Balneologie je nauka o léčivých vodách, lázních a účincích na lidský organismus, zvláště s přihlédnutím k terapeutickým účelům. Je členem Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here