Zájemce o studium přivítá 1. LF UK v sobotu 7. 1. 2023

0
344
1.LF_UK
Foto: 1. LF UK

Sedmého ledna otevře – tak jako skoro každý rok – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy své dveře zájemcům o studium na ní. 7. leden připadá na sobotu a program dne otevřených dveří na 1. LF UK startuje v 09:30.

V 9:30 zazní úvodní slovo děkana a vedení 1. LF UK. Od 10 hodin začnou komentované prohlídky jednotlivých pracovišť a učeben. Ty poběží až do 13 hodin.

„Jsem velmi rád, že po covidové pauze se letos budeme moci se zájemci o studium setkat osobně,“ říká děkan 1. lékařské fakulty UK profesor Martin Vokurka a dodává: „Setkání bývají mnohdy inspirující a fakulta nabízí všem motivovaným uchazečkám a uchazečům spoustu možností v rámci studia i mimo něj.“

Termín pro podání elektronické přihlášky k přijímacím zkouškám platí do 28.2. 2023. Více informací o přijímacím řízení je zde.

Termíny přijímacích zkoušek na 1. LF UK
  • Bakalářské a navazující magisterské programy: 7. června 2023
  • Magisterské programy [Všeobecné a Zubní lékařství]: 5. června 2023
  • Náhradní termín: 16. června 2023

Na dni otevřených dveří fakulta zájemcům o studium nabídne komentované prohlídky fakultních pracovišť, setkání se zástupci fakulty, pedagogy i studenty a studentskými spolky. Zájemci o studium se dozví, jak vypadá výuka, co obnáší přijímací řízení i jaký je studentský život na lékařské fakultě. Uskuteční se i chat se studijními referentkami a studenty, kteří zodpoví dotazy ohledně studia na fakultě. Na fakultním YouTube kanálu pak budou umístěna informační videa ke všem studijním oborům.

Proč studovat na 1. LF UK

Podle zástupců fakulty je mnoho důvodů, proč si zvolit studium právě na 1. lékařské fakultě. Vyučují na ní skvělí pedagogové, mnoho z nich je ve vedení prestižních tuzemských a zahraničních odborných vědeckých společností. Ve vedení klinik a ústavů českých nemocnic nebo v redakčních radách renomovaných časopisů. Patří k domácí, ale i světové špičce.

„Máme i mnoho mladých a motivovaných vyučujících, kteří přináší inovativní metody vzdělávání. Velkým benefitem pro studenty je také to, že naše fakulta má nejširší klinickou základnu ze všech lékařských fakult v České republice, například s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze sdílíme 36 pracovišť,“ popisuje děkan 1. LF UK.

Prodáváme českou chytrost, říká Jaromír Zahrádka z i&i Biotech Fund

„Vybudovali jsme také unikátní Centrum medicínských simulací, které patří k nejlépe vybaveným výukovým pracovištím svého druhu v České republice, a především je plně zapojeno do výuky vlastně od jejího počátku. Tento způsob učení studenty lépe připraví na klinickou praxi,“ upřesňuje.

Specializované učebny simulačního centra, které si zájemci o studium budou moci prohlédnout, umožňují nacvičovat péči od základních výkonů až po komplexní postupy v akutních či život ohrožujících stavech.

Nelékařské obory se těší stále větší oblibě

Podle zástupců 1. LF UK v posledních letech roste zájem o nelékařské obory, meziročně se na ně hlásí stále více studentů. V loňském roce byla překonána hranice dvou tisíc podaných přihlášek. Zájemci o nelékařské studijní programy mohou na 1. LF UK studovat adiktologii, ergoterapii, nutriční terapii, porodní asistenci, fyzioterapii nebo všeobecné ošetřovatelství. Právě všeobecné ošetřovatelství je nejnověji otevřeným oborem. Ve třech letech připraví pro praxi kvalifikované sestry s vysokoškolským, bakalářským titulem.

1. LF UK otevře nový obor – Všeobecné ošetřovatelství

Absolventky a absolventi získají bohaté teoretické i praktické znalosti. Praktická výuka je zásadní. Studenti si během ní osvojí ošetřovatelské postupy, schopnost plánovat, poskytovat i vyhodnocovat zdravotní péči a jednat se zdravými i nemocnými klienty. Zájemci o tento obor se mohou těšit na komentované prohlídky, při kterých se podívají do učeben a uvidí i ukázky nácviku reálných situací, které ošetřovatelé běžně řeší.

Zájemci o ergoterapii a fyzioterapii

Zajímavý program nabídnou na den otevřených dveří i další nelékařské studijní programy,  a sice ergoterapie a fyzioterapie. Uchazeči o studium, kteří se zajímají o rehabilitaci, chtěli by se stát ergoterapeutem nebo fyzioterapeutem, se mohou přijít podívat přímo na Kliniku rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN nebo se zúčastnit online prostřednictvím MS Teams. Od vyučujících, studentů i absolventů se dozví, co obnáší studium ergoterapie i fyzioterapie.

Po celou dobu akce bude prostor pro dotazy. Zájemci si dále budou moci prohlédnout prostory kliniky, kde probíhá výuka a zároveň ergoterapie i fyzioterapie s pacienty po poškození mozku. Dozví se také, jak ergoterapeuti pomáhají lidem žít život naplno i přes různé zdravotní problémy. Budou si moci prohlédnout nejrůznější kompenzační pomůcky, vyzkoušet jízdu na mechanickém vozíku, oškrábat brambory pouze jednou rukou ve cvičné kuchyňce, procvičit si smysly nebo si vyzkoušet některé robotické přístroje.

„Myslím, že uchazeči o studium se mají během dne otevřených dveří opravdu na co těšit – a my se těšíme na ně,“ uzavírá děkan 1. LF UK profesor Vokurka.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here