Doložení prevence letos podmíní příspěvky od VZP ČR

0
9785
prevence
Foto: Pixabay.com

S novým rokem přišel i čas na zdravotní prohlídky. To nejen kvůli prevenci, ale i finančním úsporám. Na dentální hygienu či rehabilitace přispěje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR] nově jen těm, kdo prevence dodržují a doloží.

Některé příspěvky z fondu prevence VZP ČR letos nově podmiňuje účastí na preventivních vyšetřeních. Konkrétně 500 korun na dentální hygienu pojišťovna zašle pouze těm klientům, kteří v posledních dvou letech, respektive 24 měsících absolvovali u praktického lékaře všeobecnou preventivní prohlídku.

„Jedna z cest, jak upravit stávající strukturu výdajů, se jeví podpora prevence. Každá koruna, kterou do ní dnes investujeme, se nám za pár let násobně vrátí. Proto i tuto úpravu fondu prevence vnímám jako první krok na dlouhé cestě. Chceme jít cestou pozitivní motivace klientů, podporovat je v péči o zdraví,“ vysvětlil důvody pro zavedení nároku na některé příspěvky z fondu prevence pouze pro pojištěnce dodržující prohlídky u praktika ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek.

Příspěvek na dentální hygienu pojišťovna ale nezašle klientům s nárokem na něj automaticky. Každý si o něj musí požádat sám. I tady přichází další novinka. A sice, že o příspěvek si pojištěnci žádají pouze elektronicky prostřednictvím aplikace Moje VZP.

Příspěvek na dentální hygienu se nevztahuje na:
  • Částečnou dentální hygienu od stomatologa v rámci hrazené zdravotní služby.
  • Zákroky, výrobky a materiál v rámci ošetření u stomatologa.
  • Nákup přípravků pro dentální hygienu, jako jsou zubní a mezizubní kartáčky, zubní pasty, ústní vody aj.
  • Na bělení zubů.

Příspěvek na dentální hygienu, tedy ošetření nebo instruktáž mohou od pojišťovny dostat i děti starší jednoho roku. U nich nebude zdravotní pojišťovna zjišťovat, jestli splnily podmínku preventivní kontroly u pediatra v posledních 24 měsících. Výjimka platí nejdéle do jejich 18 let věku. Po dosažení plnoletosti, kdy obvykle pacient přechází k praktikovi pro dospělé, už pojišťovna požaduje splnění podmínky. A stejně jako dospělí pojištěnci musí i ti mladší, tedy jejich zákonní zástupci, o příspěvek na dentální hygienu žádat výhradně elektronicky přes zmiňovanou aplikaci Moje VZP. Výše příspěvku je i pro děti a mladistvé 500 korun.

Doklad o zaplacení dentální hygieny s datem úhrady od ledna 2023 musí pojištěnci do aplikace nahrát nejpozději do 15. prosince 2023.

Tisíc korun na rehabilitaci výměnou za screening

Obdobným způsobem dostanou letos pojištěnci VZP ČR starší 18 let i tisícikorunový příspěvek na rehabilitační aktivity. Pojišťovna jej přizná pouze těm pojištěncům, kteří v posledních čtyřiadvaceti měsících před podáním žádosti o příspěvek zašli alespoň na jeden ze čtyř celonárodních screeningových programů. Nejlépe pak i na vícero z nich.

Konkrétně jde o preventivní vyšetření karcinomu kolorekta, karcinomu prsu a děložního hrda u žen a karcinomu plic u mužů i žen. A stejně jako o příspěvek na dentální hygienu žádají zájemci i o příspěvek na rehabilitace pouze elektronicky. Požádat o příspěvek mohou lidé nejpozději do 15. prosince 2023.

EU dá peníze na další onkologické screeningy

Aplikace Moje VZP umožní podat žádost o příspěvek pouze v případě, že v přehledu úhrad zdravotní péče už je zaevidované potřebné vyšetření, tedy některý ze screeningových programů. V tomto ohledu je proto třeba počítat s tím, že lékaři a nemocnice vykazují poskytnutou zdravotní péči se zpožděním, které se běžně pohybuje i kolem třech měsíců. I s tím musí pojištěnci při plánovaní zdravotních prohlídek počítat.

Tisícikorunový příspěvek z fondu prevence uzná pojišťovna oproti doložení dokladu o zaplacení rehabilitační nebo rekondiční aktivity lázeňského typu, které nespadají do úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Může jít například o masáže, saunování, plavání, pobyt v solné jeskyni, kryokomoře nebo kneippovy chodníky.

Zdravotní prevence a příspěvky 2023

Od nového roku se u VZP ČR zvyšují i příspěvky v programu Maminka a Novorozenec a více peněz je připraveno na pohybové aktivity dětí. Ženy před porodem a po něm čerpají až 3 500 korun. A rodiče větších dětí mohou dostat na jejich pohybové aktivity letos až jeden tisíc korun, to je o dvě stě korun více oproti loňskému roku.

VZP ČR bude letos ve ztrátě. A ve ztrátě bude i příští rok

Pacienti s cukrovkou letos mohou žádat o tři tisíce korun na odborné podiatrické služby, jinak řečeno na preventivní ošetření takzvané diabetické nohy. A i v letošní nabídce prevence zůstávají příspěvky na očkování, jejichž výše se odvíjí od dané vakcinace a toho, jestli jde o dítě či dospělou osobu.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here