EU dá peníze na další onkologické screeningy

0
577
screeningy
Foto: Pixabay.com

Na preventivní screeningy rakoviny vyčlenila EU přes 100 milionů eur [cca 2,5 mld. Kč]. EU posílí vyšetření rakoviny prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku. Nově by měly země EU zavést screening plic, prostaty a žaludku.

Rozšíření preventivních onkologických screeningů v unijních zemích je součástí Evropského plánu boje proti rakovině. Ten má do roku 2025 oslovit alespoň 90 procent obyvatel žijících v EU, jimž jsou vyšetření určena.

„V posledních dvou letech si pandemie covidu vybrala daň z hlediska prevence, odhalování a diagnostiky rakoviny. Čím dříve je rakovina odhalena, tím lépe lze zmírnit obtíže díky rozšíření možností léčby a záchraně životů,“ uvedl k podpoře onkologických screeningů v zemích EU místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas.

Téma jednotné unijní léčby chronických nemocí se vrací

Na zavedení nových a rozšíření stávajících onkologických screeningů vyčlenila EU 38,5 milionu eur [cca 949,5 mld. Kč] z programu „EU pro zdraví“. Dalších 60 milionů eur [cca 1,5 mld. Kč] půjde do národních onkologických plánů z programu Horizon Evropa.

„Další prostředky na onkologický screening by měly jít z programu „EU pro zdraví 2023“, z evropských regionálních fondů, fondů soudržnosti a sociálních fondů,“ doplňují zástupci EK.

Stávající unijní strategie zaměřená na boj proti onkologickým onemocněním funguje přes 20 let. Nově ji proto nahrazuje Evropský plán boje proti rakovině, který zavádí nový přístup k onkologickému screeningu. Jeho hlavním cílem je zvýšit využívání screeningu rakoviny prsu, tlustého střeva a konečníku a rakoviny děložního čípku. A to tak, aby se nejpozději do roku 2025 k vyšetřením dostalo, respektive je národní zdravotní systémy nabídly alespoň 90 procentům svých obyvatel, pro které jsou vyšetření určena.

Kromě toho mají unijní země zavedené screeningy rozšířit na další druhy rakoviny,
zejména na rakovinu prostaty, plic a žaludku.

Co konkrétně doporučuje EK v boji s rakovinou

Při posilování národních onkologických screeningů se mají unijní země podle doporučení EK zvláště zaměřit na to, aby se k nim dostali i lidé ze slabších socioekonomických skupin, osoby se zdravotním postižením a osob žijících ve venkovských nebo odlehlých oblastech.

„Je rovněž důležité zajistit odpovídající a včasné diagnostické postupy, léčbu, psychologickou podporu a následnou péči,“ zdůrazňují zástupci EK.

Doporučení EK pro nové screeningy
  • Rozšiřuje cílovou skupinu screeningu rakoviny prsu na ženy ve věku 45 až 74 let. Ve srovnání se současnou věkovou skupinou 50 až 69 let [v některých zemích EU].
  • Doporučuje, aby se testování na lidský papilomavirus [HPV] provádělo u žen ve věku od 30 do 65 let každých 5 a více let s cílem odhalit rakovinu děložního čípku, a to s přihlédnutím ke stavu očkování proti HPV.
  • Vyzývá k provádění triážových testů na rakovinu tlustého střeva a konečníku u osob ve věku 50 až 74 let prostřednictvím fekálního imunochemického testování s cílem určit možné odeslání osoby k následné kolonoskopii/endoskopii

Experti: Onkologii by prospěla svižnější modernizace

Doporučení rozšiřuje organizované screeningy na tři další druhy rakoviny
  • Vyšetření na rakovinu plic u současných těžkých a bývalých kuřáků ve věku 50 až 75 let.
  • Vyšetřování na rakovinu prostaty u mužů do 70 let na základě testování prostatického specifického antigenu a následné vyšetření magnetickou rezonancí [MRI].
  • Screening na Helicobacter pylori a sledování prekancerózních lézí žaludku v oblastech s vysokým výskytem rakoviny žaludku a úmrtností na ni.

Součástí doporučení je pravidelné sledování screeningových programů včetně odlišností
prostřednictvím Evropského systému informací o rakovině a Registru nerovností v oblasti onkologických onemocnění.

Onkologických pacientů v EU přibývá

V roce 2020 v EU zdravotníci rakovinu diagnostikovali přibližně u 2,7 milionu lidí. Podle odhadů každý druhý unijní občan za svůj život onemocní rakovinou. Což dopadá do kvality jeho života. Pouze polovina pacientů s rakovinou přežije.

Předchozí doporučení Rady z roku 2003 stanovilo doporučení pro onkologický screening a vybízelo státy EU k zavedení plošných screeningových programů. To prospělo zlepšování onkologického screeningu. Stejně jako při zajištění dostupnosti k vyšetřením.

Brno hostí akci k plánu EU na boj s rakovinou

V posledních 20 letech byly v členských státech validovány a zavedeny i nové screeningové testy, protokoly a důkazy, jež podporují rozšíření doporučení týkajících se screeningu i na
jiné typy rakoviny.

Současný Evropský plán boje proti rakovině představila EK v únoru 2021 a Komise jej považuje za hlavní prioritu v oblasti zdravotní politiky EU.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here