Pojišťovny žádají změny v přerozdělování peněz na péči

0
533
pojistovny
Ilustrační foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Loni v listopadu zdravotní pojišťovny odevzdaly zdravotně pojistné plány na rok 2023. Podle zástupců Svazu zdravotních pojišťoven [SZP ČR] jejich odhadované příjmy nekorespondují s očekávanými výdaji. To ale není jediný problém.

SZP ČR v aktuální zprávě o letošním hospodaření zdravotních pojišťoven uvedl, že letošní meziroční 7,5% růst příjmů v objemu 464 miliard korun neodpovídá 8,5% navýšení výdajů ve výši 476 miliard korun. Deficit pojišťoven tak odhadl na 12 miliard korun.

„Současně se ukazuje, že stávající systém přerozdělení vytváří spolu s úhradovou vyhláškou výrazné rozdíly v hospodaření ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Tyto rozdíly jednotlivé pojišťovny již nemohou dostatečně ovlivnit,“ uvádí zároveň ve zprávě SZP ČR.

Redakce ZdraveZpravy.cz proto k tématu položila několik doplňujících otázek prezidentovi Svazu Ladislavu Friedrichovi.

O jakém systému přerozdělování peněz mezi pojišťovny přesně mluvíte?

Veškeré peníze pro úhradu zdravotní péče se přerozdělují mezi zdravotní pojišťovny podle předpokládaného zdravotního rizika. Tedy podle věku a pohlaví a podle medikací k rizikovým chorobám a dále podle nákladovosti závažných chorob.

Ano, to je zaběhlá praxe. V čem je tedy problém?

V tomto systému se oceňuje nákladnost jinak, než jak skutečně pojišťovny péči hradí. Systém není správně nastavený. Máme příslib, že od poloviny roku 2023 by se tento mechanismus měl upravit.

Jak konkrétně systém přerozdělování spolu s úhradovou vyhláškou “pracuje” ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR]?

Na straně úhradové vyhlášky jde o navyšování cen v systému DRG. Ten nutí zaměstnanecké pojišťovny zvyšovat dříve dohodnuté nižší úhrady oproti VZP ČR.

Dá se v penězích vyčíslit onen prospěch pro VZP ČR na úkor ostatních pojišťoven?

Předpokládáme, že u chybného ohodnocování nákladů jde v cenách roku 2022 zhruba o 1,2 miliardy korun ve prospěch VZP ČR. Další položkou je zřejmě platba za uprchlíky s nižší než plánovanou nákladovostí a za uprchlíky, kteří již možná v ČR ani nejsou. Spolu se sbližováním sazeb DRG se to projevuje celkově rychlejším růstem nákladů cca o jedno až dvě procenta z celkových nákladů.

Jak byste si představoval změnu nastavení systému?

Korekce oceňování je připravena a věříme, že k ní dojde od 2. poloviny roku 2023. Přesnější evidence uprchlíků by rovněž měla nastat pro druhé pololetí 2023, přestože i nadále platí, že přidělené finance na péči jsou zřejmě vyšší než skutečné náklady. Sjednocování cen považujeme obecně za chybné, protože sjednocení úhrad systém prodražuje a vytváří nežádoucí výhody pro zařízení s objektivně nižšími náklady a umožňuje “přežít” i zařízením se zbytečně vysokými náklady. Řešením je významné omezení vlivu úhradové vyhlášky a hledání individuálních smluvních cen.

Co je zapotřebí, aby došlo k vámi požadovaným změnám?

Část změn je řešitelná, diskutuje se a je v kompetenci ministerstva zdravotnictví. Část by musela být řešena zákonem s omezením kompetencí k vydávání úhradových vyhlášek. Opakovaně to navrhujeme.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here