Zdravotní pojišťovny odhadly letošní deficit na 12 miliard

0
404
miliard
Ilustrační foto: Pixabay.com

Výdaje zdravotních pojišťoven letos, jak vyplývá z aktuálních propočtů a plánu, porostou o procento rychleji než příjmy. Výsledek oborové pojišťovny očekávají v deficitu 12 miliard korun.

V aktuální zprávě to uvedli zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR [SZP ČR]. Podle nich jsou hlavní příčinou centrálně určované ceny, které podle nich jdou nad finanční možnosti pojišťoven. Pojišťovny je ale zároveň neovlivní.

„Jednání pro rok 2024 tak budou nejspíš velmi obtížná. A to kvůli tomu, že rezervy na pokrytí deficitu už budou vyčerpány,“ popisuje výchozí pozici pro jednání o úhradách na příští rok SZP ČR.

Ke konci listopadu odevzdaly všechny zdravotní pojišťovny své zdravotně pojistné plány na rok 2023. Podle zástupců SZP ČR obsahují i obavy z dopadů úhradové vyhlášky. Meziroční 7,5% růst příjmů v objemu 464 miliard korun totiž neodpovídá 8,5% navýšení výdajů. Ty činí 476 miliard korun. Rozdíl je již zmíněných 12 miliard korun.

„Současně se ukazuje, že stávající systém přerozdělení vytváří spolu s úhradovou vyhláškou výrazné rozdíly v hospodaření ve prospěch VZP ČR. Tyto rozdíly jednotlivé pojišťovny již nemohou dostatečně ovlivnit,“ tvrdí ve zprávě SZP ČR.

To, co pojišťovny vydají letos, bude chybět v roce 2024

Prezident SZP ČR Ladislav Friedrich uvedl, že očekávaný deficit letošního roku pojišťovny ještě uhradí ze zůstatků na fondech pojišťoven. Avšak pojišťovny se podle jeho slov „nebezpečně přiblíží hranici, kdy nebude z čeho dál čerpat“.

„Navíc deficit prakticky znemožní cenové dohody pro rok 2024. O nich by se mělo začít jednat už v březnu. Pojišťovny tak těžko podle aktuálních odhadů nabídnou víc než tři až čtyři procenta navýšení. Avšak poskytovatelé budou i kvůli inflaci nespíš očekávat výrazně víc,” vysvětluje šéf Svazu.

Zároveň se dotýká systémového nastavení výdajů a příjmů zdravotních pojišťoven. Vyhláškou deklarované úhrady podle něj zbytečně podporují celkový deficit.

„Znovu se potvrzuje, že centrálně určované ceny nad hranicí příjmů vedou k deficitům. A zároveň omezují možnosti zdravotních pojišťoven reagovat na konkrétní situaci jednotlivých poskytovatelů péče. To značí i smluvně intervenovat ve prospěch pacientů,“ říká.

Podle něj by bylo spravedlivé, pokud by každá ordinace a nemocnice měla přiměřený zisk. To je zisk odpovídající nutným nákladům a kvalitě služeb pro pacienty. Tomu však brání plošný cenový předpis.

SZP ČR varuje před dalšími konflikty

Zástupci SZP ČR zároveň uvedli, že už v polovině letošního roku se nejspíš opět dostanou do konfliktu s poskytovateli zdravotní péče. A znovu kvůli financím, tentokrát na rok příští. Podle Svazu už ale nebude, kde brát. Pojišťovny totiž budou podle něj bez rezerv.

„Jedním z důvodů je, že budou scházet i ty zdroje, které vyhláškou od 1.1.2023 začneme často zbytečně utrácet,“ znovu opakují.

Zdravotnictví stojí víc a víc peněz, ale nelepší se

Závěrem upozorňují, že i přes navyšující se peníze do systému zdravotnictví – od roku 2019 do roku 2022 o 50 a více procent na úhrady – se většina pojištěnců podle průzkumu SZP ČR stejně ale domnívá, že to českému zdravotnictví nikterak výrazně nepomohlo.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here