Stát nově definuje zdravotní dokumentaci i telemedicínské služby

0
611
telemedicinske
Foto: Meddi Hub

Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] stanovuje v novele zákona o zdravotních službách nové podmínky pro elektronické vedení zdravotní dokumentace. Zároveň definuje telemedicínské služby a podmínky jejich používání.

Návrh novely zákona, který prošel třetím připomínkovým řízením, nyní zamířil ke schválení do Poslanecké sněmovny. Byť neprošel procesem Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace [RIA], tak pokud ho Sněmovna schválí, začne platit od července letošního roku.

„Návrh novelizuje úpravu vedení zdravotnické dokumentace, zejména v elektronické podobě. Dále zpřesňuje úpravu Národního zdravotnického informačního systému a zavádí definici pro telemedicínské služby a základní rámec jejich používání,” uvedlo ministerstvo.

Zákon definuje, že součástí elektronické zdravotnické dokumentace je identifikace pacienta. Je to jeho anamnéza a zdravotní stav, soupis poskytnutých zdravotních služeb a medikace. Dále se v ní pak uvádějí souhlasy, či nesouhlasy s některými zdravotními službami, radiologické snímky, laboratorní výsledky a další záznamy. Podrobná pravidla nakonec stanoví ministerstvo navazující vyhláškou.

Úprava elektronické zdravotnické dokumentace

Nutnost změny zákona se podle ministerstva zdravotnictví ukázala při přípravě vyhlášky o zdravotnické dokumentaci. Chyběla totiž její jednoznačná definice. Poskytovatelé zdravotních služeb díky zákonu získají možnost vést dokumentaci v čistě elektronické podobě. Což podle resortu povede v každém případě k neutrálnímu nebo pozitivnímu dopadu na jejich rozpočet a současně zvýší kvalitu služeb pro lékaře i pacienty.

Zdravotnictví potřebuje apizaci, říká Jiří Pecina

Ministerstvo uvádí, že zpracovatel elektronické zdravotnické dokumentace pacienta musí podle zákona dbát na ochranu osobních údajů a bezpečnost při jejím sdílení.

„Zákon […] zavádí povinnost poskytovatele zavést pravidla pro vedení zdravotnické dokumentace obsahující i vhodná technickoorganizační opatření k ochraně osobních údajů,” píše se v dokumentu.

Novou možností pak má být pacientský souhrn, tedy výpis z dokumentace, který by měl být za určitých podmínek možný sdílet v rámci Evropské unie.

EHDS nemá smysl uspěchat, říká Thomas Brookland z EFPIA

Návrh mění i pravidla toho, kdo může do dokumentace nahlížet. Nahlížet do ní budou smět kromě zdravotníků i zaměstnanci Kanceláře ombudsmana nebo zástupci lékařské, lékárnické nebo stomatologické komory. Naopak tato možnost skončí pro soudní znalce, kteří vypracovávají posudek pro jinou osobu, než je pacient.

Telemedicínské zdravotní služby

Návrh novely zákona definuje i telemedicínské zdravotní služby. Podle něj zdravotní služby mohou být poskytovány na dálku za použití telekomunikačních a informačních technologií jen za podmínek stanovených zákonem. To značí, že poskytovatelé splní technické požadavky na kvalitu a bezpečnost komunikace. Telemedicínské služby poskytují i mimo zdravotnické zařízení, pokud:

  • Jejich poskytování bez účasti pacienta spočívá pouze v použití telekomunikačních a informačních technologií. Případně i za pomoci vzdáleného přístupu.
  • Jejich poskytování spočívá jen v tom, že jsou vzdáleně nebo za pomoci zdravotnického prostředku získány údaje o zdravotním stavu pacienta či další významné údaje související s jeho zdravotním stavem. Tyto informace jsou automaticky zasílány poskytovateli.

Prováděcí právní předpis stanoví podrobné podmínky poskytování telemedicínských zdravotních služeb včetně technických požadavků na kvalitu a bezpečnost komunikace.

–ČTK/DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here