ZP MV ČR: Primární péče se zlepší do pěti až deseti let

0
293
primarni
Foto: Pixabay.com

K přijímání pacientů do primární péče Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR [ZP MV ČR] lékaře finančně motivuje. Za nově registrovaného pojištěnce platí čtyři tisíce korun. Pomohla i loni zavedená pravidelná měsíční platba pro zubaře.

Dostupnost praktických lékařů pro děti a dorost, dospělé pacienty i zubních lékařů je dlouholetý problém ve všech krajích České republiky. Ordinací lékařů primární péče s volnou kapacitou, tedy těch, které přijímají do péče pacienty, ubývá, zatímco poptávka vzhledem k demografickému vývoji a většímu tlaku souvisejícímu i s uprchlickou krizí z Ukrajiny sílí. Byť je zajištění místní a časové dostupnosti zdravotní péče pro pojištěnce povinností smluvní zdravotní pojišťovny, ani ony nejsou často schopny, a to nejen v regionech, situaci vyřešit. Lékařům se totiž do ordinací mimo velká města nechce.

Naděje na zlepšení tady ale je, jak tvrdí zástupci ZP MV ČR. Ta se snaží posílit síť primární péče zvýšením finančních motivací pro smluvní lékaře. Od letoška například navýšila bonifikaci za každého nově registrovaného pojištěnce na čtyři tisíce korun pro praktické a zubní lékaře.

To, co se stalo ve stomatologii, je šílená ostuda, říká Milan Kubek

Podle mluvčí pojišťovny Jany Schillerové se tak od loňska zvýšila proregistrovanost klientů ve stomatologii. A to i díky takzvané agregované platbě zavedené právě od ledna roku 2022. Nová úhrada zajišťuje zubní ordinaci za každého registrovaného pojištěnce pravidelnou měsíční platbu bez ohledu na to, jestli pacient zdravotních služeb využije, či nikoliv.

„V současnosti evidujeme více než 1,1 milionu pojištěnců, kteří mají svého registrujícího zubního lékaře. Dalších zhruba 200 tisíc klientů registraci nemá,“ říká mluvčí pojišťovny, jejíž základna čítá více než 1,3 milionu klientů.

Část z dvou set tisíc neregistrovaných pojištěnců podle Schillerové pracuje v zahraničí a zubaře v Česku nepotřebuje. A další část smluvního lékaře nepožaduje, služby u zubního lékaře si hradí sama.

Dostupnost primární péče se zlepší do několika let

Ke zvýšení dostupnosti primární zdravotní péče by měla v budoucích letech přispět i vyšší podpora rezidenčních míst pro absolventy lékařských fakult. Pro letošek na ně Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] vyčlenilo 820 milionů korun.

Další možností, jak zvýšit volné kapacity především v primární stomatologii je podle ředitelky zdravotnického úseku ZP MV ČR Zdeňky Salcman Kučerové iniciování výběrových řízení na krajských úřadech. Ta jsou totiž podmínkou pro získání smlouvy se zdravotní pojišťovnou.

„Zájem o smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb se zdravotní pojišťovnou není ze strany zubních lékařů v určitých místech ČR takový, jaká je poptávka. […] Pokud zubní lékař nemá zájem o smlouvu se zdravotní pojišťovnou, ať už jsou důvody jakékoliv, jsou naše možnosti na získávání nových zubních lékařů do sítě limitované,” vysvětluje Salcman Kučerová.

Válek chce v terénu více pediatrů, plány představí letos

I přesto podle jejích slov pojišťovna stále hledá nové nástroje, jak lékaře k otevření nebo převzetí praxí v regionech s horší dostupností motivovat.

„Podpora místní dostupnosti hrazených zdravotních služeb není jen o finančních pobídkách. Jde o celospolečenský problém,“ upozorňuje.

Podle ní je zájem lékařů ordinovat ve městech s ohledem na vylidňování venkova často logický a někdy i nevyhnutelný. I s tímto fenoménem musí zdravotní pojišťovny, stát a municipality pracovat.

Mladé lékařky se venkovu vyhýbají, chybí jim zastoupení

Řešení v takové situaci spatřuje v podpoře dopravní obslužnosti, v zavádění sdílených a mobilních ordinací doplněné distančními konzultacemi. Za významné považuje rovněž zajištění návštěvních služeb zdravotníků v domácím prostředí klientů, a tedy i o kompetencích nelékařského zdravotnického personálu.

Podle ZP MV ČR při zavedení systémových opatření ve spolupráci s ostatními zdravotními pojišťovnami, státem, municipalitami a zástupci poskytovatelů zdravotních služeb dojde v pěti až deseti letech ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče v celém Česku.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here