I v roce 2022 hradí pojišťovny dvě prohlídky u zubaře

0
12498
u_zubare
Ilustrační foto: Pixabay.com

Frekvence hrazených prohlídek u zubaře se v roce 2022 pro pojištěnce nijak nemění. Změny nastávají pouze ve vykazování ošetření u stomatologa zdravotní pojišťovně. Což samotný pojištěnec ale neřeší.

Preventivní prohlídku u zubního lékaře uhradí i letos zdravotní pojišťovny dospělým klientům stejně jako v minulých letech. Potvrdila to ve své tiskové zprávě Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR].

„Z hlediska nároku pojištěnce u zubních prohlídek od roku 2022 k žádné změně nedochází. Úhradová vyhláška MZ ČR pro rok 2022 přináší však změnu v tom, jak budou příslušné stomatologické výkony stomatologům hrazeny,“ ubezpečuje všechny pojištěnce VZP ČR.

Zubní lékař při prevenci zhodnotí i onkologická rizika

Obavy některých pojištěnců z omezení hrazených preventivních vyšetření u registrovaného stomatologa podle největší tuzemské zdravotní pojišťovny zřejmě pramení ze změny ve vykazování zdravotní péče pro pojišťovnu.

Hrazená vyšetření u zubaře zůstávají beze změny

Do konce roku 2021 zubní lékař své pacienty takzvaně na pojišťovnu preventivně vyšetřil jednou do roka [kódy 00901, resp. 009046, pozn. red.]. S výjimkou preventivních prohlídek těhotných žen, kterým ji pojišťovny hradí dvakrát v roce. Což upravuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] o preventivních prohlídkách.

Dále měli a v podstatě stále mají pojištěnci nárok na úhradu i takzvané druhé prohlídky u stomatologa. Tu do konce roku 2021 lékaři vykazovali kódy 00902, resp. 00947. Nešlo však o preventivní prohlídku, jak upozorňují zástupci VZP ČR.

Jednalo se o výkony s názvem Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku, které zahrnovaly kontrolu dentální hygieny, orientační vyšetření a motivaci pojištěnce a dále ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu atd.,“ tvrdí zástupci pojišťovny.

Zajistit zubaře je dle starostů i nadále nadlidský úkol

A na tyto prohlídky, tedy preventivní a druhou orientační prohlídku mají dospělí pojištěnci nárok i letos. Nicméně na základě úhradové vyhlášky, kterou každoročně vydává po dohodě mezi jednotlivými segmenty poskytovatelů zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami MZ ČR, je ošetření pod kódy 00902 a 00947 přesunuto do takzvané agregované úhrady.

Zubař dostane zaplaceno, i když pacient nepřijde

V praxi to znamená, že dospělí pojištěnci tak mají stále nárok, aby jim jejich registrující stomatolog v jednom kalendářním roce provedl takzvaně na pojišťovnu jak preventivní prohlídku, tak i druhé orientační vyšetření. Při něm zkontroluje dentální hygienu a provede drobná ošetření.

„Dosud platilo, že poskytnutou péči o registrovaného pojištěnce, tedy tzv. druhou prohlídku zdravotní pojišťovna uhradila stomatologovi jen tehdy, pokud pojištěnec skutečně přišel,“ vysvětlují zástupci VZP ČR.

Od ledna 2022 zdravotní pojišťovny ale uhradí zubnímu lékaři za každého registrovaného pojištěnce bez ohledu na jeho věk měsíční agregovanou platbu. A právě v ní už je zahrnuta případná takzvaná druhá prohlídka. Půjde o platbu skutečně za každého registrovaného pojištěnce. Tedy i takového, který v daném roce do ordinace na vyšetření vůbec nepřijde.

„Přímou úhradu od registrovaného pacienta za tzv. druhou prohlídku není možno vybírat,“ upozorňuje VZP ČR.

Bílé zubní plomby hradí pojišťovny jen dětem a ne vždy

A hrazená vyšetření se od ledna 2022 nemění ani pro děti a mládež do 18 let věku. Těm hradí pojišťovna preventivní vyšetření u stomatologa i nadále dvakrát do roka [stomatolog vykazuje kód 00901, resp. 00946]. A stejně tak pojišťovna uhradí dvě prevence do roka u zubaře těhotným ženám vykazované pod stejným kódem jako u nezletilých pojištěnců.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here