Lidé darují svá těla k výuce anatomie. Lékaři a medici jim děkují

0
9340
anatomie
Fotografie: Anatomický ústav 1. lékařské fakulty UK

Díky a úctu dárcům těl pro studium anatomie vyjádřili zástupci a studenti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy [1. LF UK] i letos tradičně ekumenickou bohoslužbou. Pitevní zkušenosti získané na lidském těle ani moderní technologie nenahradí.

Letos již po pětadvacáté uctili lékaři, studenti a další památku zemřelých, kteří darovali své tělo studiu anatomie. Bohoslužba se konala v malé posluchárně pražského Anatomického ústavu 1. LF UK ve čtvrtek 25. května.

„Rekviem za dárce těl pro studium anatomie sloužil bratr Zdeněk Susa za Českobratrskou církev evangelickou a bratr Josef Šplíchal za Církev římskokatolickou v malé posluchárně Anatomického ústavu 1. LF UK,“ přiblížila vzpomínku mluvčí 1. LF UK Veronika Ležáková.

Úvodní řeč pronesli přednosta Ústavu doc. Ondřej Naňka a prof. David Sedmera. Hudba zazněla v podání Harmonia Mozartiana Pragensis, dodala mluvčí fakulty.

Kdo a jak může v Česku darovat orgány

Každoroční ekumenickou bohoslužbou za dárce těl vyjadřuje Ústav vděčnost a úctu všem, kteří se rozhodli po smrti darovat tělo fakultě. Čímž pomáhají vědě, výzkumu a dalšímu vzdělávání zdravotníků. Bez pitev skutečného lidského těla by studenti, ale i lékaři v předatestační přípravě přišli o významné zkušenosti, dodává vedení Anatomického ústavu.

„Možnost prohlédnout a prostudovat anatomické vztahy na skutečném těle je pro ně nenahraditelná,“ tvrdí s tím, že ji plně nenahradí ani moderní animační technologie a 3D modely lidských těl.

Pitvy skutečných lidských těl podle vedení Anatomického ústavu přispívají ke kvalitní výuce budoucích lékařů. I při nich objevují nové typy léčby. Ne všichni medici a lékaři v zahraničí ale mají k takové formě výuky přístup, v některých zemích i Evropy ji zákony nepřipouští.

Darování těla pro studium anatomie

Dík všem dárcům těl věnovaným pro vědecké účely a výuku anatomie vyjadřuje plastika Olbrama Zoubka zvaná Thysia. K vidění je v pražském Anatomickém ústavu. Na desce pod ní se píše: “S hlubokou vděčností myslíme na ty, kteří svým velkorysým darem umožnili, aby anatomie byla místem, kde zemřelí učí živé.”

Věnovat své tělo po smrti Ústavu anatomie pro vědu a výzkum může každý občan České republiky starší 18 let. Vedení Ústavu se zájemcem sepíše smlouvu, v níž vyjádří souhlas se zařazením do registru dárců těl. A současně s použitím svého těla po smrti pro potřeby vědy a výzkumu.

Po úmrtí dárce Ústav převezme tělo a následně jej využije při výuce. I takto využitá lidská těla se nakonec pohřbívají. Již při sepisování smlouvy o darování si dárce volí, jak má být s jeho tělem naloženo. Buď anonymním rozptylem, nebo Ústav předává urnu s ostatky ve smlouvě určené osobě.

Do registru se zájemci přihlašují na e-mailu anat@lf1.cuni.cz. Na stejnou adresu mohou lidé rovněž zasílat doplňující dotazy.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here