Předsudečné násilí poznalo 58 % zdravotně postižených

0
225
nasili
Ilustrační foto: Pixabay.com

S fyzickým násilím se v posledních pěti letech setkal každý šestý Čech. Vyplývá to z průzkumu Fundamental Rights Survey Agentury Evropské unie pro základní práva [FRA]. Alarmující jsou i statistiky násilí na lidech zdravotně postižených.

Česko se podle zástupců FRA potýká s vysokou mírou fyzického násilí. Během posledních pěti let se jeho obětí stalo 16 procent Čechů. To je druhá nejvyšší hodnota ve 29 sledovaných evropských zemích. V EU se přitom s fyzickým napadením v posledních pěti letech průměrně setkalo devět procent obyvatel. Česko tak tento průměr převyšuje téměř dvojnásobně.

Kolik lidí se stalo v zemích EU obětí fyzického násilí za posledních pět let

[Zdroj: FRA]

Za oběti fyzického násilí průzkum považuje osoby, které někdo v posledních pěti letech udeřil pěstí. Případně do nich strčil, škrtil je, tahal za vlasy nebo třeba kopal. Jedná se tudíž již o vážnější napadení.

Zástupci FRA uvedli, že v posledním roce v Česku došlo k fyzickému napadení dvanácti procent mužů. Což je nejvyšší podíl ve 29 sledovaných evropských zemích. Žen bylo v tomto období napadeno sedm procent. A i tady Česko evropské hodnoty převyšuje, konkrétně o dva procentní body.

Méně se s násilím setkávají i obyvatelé jižní Evropy a Balkánu. V posledním roce například fyzickému útoku čelila dvě procenta Italů či jedno procento Malťanů. Vyšších hodnot naopak vedle České republiky dosahuje třeba Finsko, Estonsko a Francie.

20 % Čechů se stalo obětí domácího násilí

U fyzického napadení není výjimka, když oběť útočníka již zná. Jen 27 procent obětí uvedlo, že na ně zaútočil někdo cizí. Shodně 27 procent napadených Čechů odpovědělo, že je napadl známý či kamarád. Ve 14 procent případů se dokonce jednalo o člena rodiny. Průzkum výzkumné agentury Ipsos odhalil, že se 20 procent Čechů již někdy stalo obětí domácího násilí. 64 procent z nich pak uvedlo, že šlo o fyzické násilí.

Výše trestů za znásilnění jsou v Česku skandální

Fyzickými útočníky většinou bývají muži, konkrétně v 73 procentech případů. Ženy pak útočily v deseti procentech incidentů. V Evropě v tomto směru vyniká Polsko, kde byla ve 39 procent případech fyzického násilí agresorem žena nebo skupina žen. Vysoký podíl útočnic připadá rovněž na Irsko a Spojené království.

Předsudečné násilí potvrdilo 58 zdravotně postižených

Další studie poukazují i na to, že v Česku sílí takzvané předsudečné násilí vůči určitým skupinám. To jsou případy, kdy agresor zaútočí na základě stereotypu či předsudku týkajícího se nezaměnitelných osobnostních rysů oběti. Sem nejčastěji patří barva pleti, národnost, etnický původ, věk, víra, zdravotní postižení nebo sexuální orientace. Obětí předsudečného násilí se však může stát kdokoliv.

„Struktura obětí předsudečného násilí se proměňuje spolu s tím, jak se vyvíjí společenské dění,“ vysvětluje Václav Walach, analytik právnické organizace In Iustitia.

Labrador Onnie vrací obětem násilí chuť do života

Úplně skryto často zůstává předsudečné násilí na lidech se zdravotním postižením. Podle výzkumu organizace In Iustitia se s ním přitom někdy během svého života setkalo 58 procent lidí se zdravotním hendikepem. Přímo fyzicky napadeno bylo aspoň jednou během svého života 20 procent z nich. Policii toto jednání nahlásilo jen minimum z napadených. Častým důvodem, proč se oběti neozvou, je, že nenávistné projevy berou jako normální část života.

Kyberšikana přerůstá ve fyzické útoky

K fyzickému napadání často dochází eskalací útoků na internetu a sociálních sítích. Jak uvádí vedoucí oddělení tisku Policie ČR Ondřej Moravčík, situace stran kyberšikany se dlouhodobě spíše zhoršuje.

„Kybernetická kriminalita trvale roste a skutečně existují případy, kdy verbální agresivita prostřednictvím sociálních sítí přeroste ve fyzické napadení,“ říká Moravčík.

Zdena Prokopová: Některé případy týrání končí zabitím

Jeho slova potvrzuje ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile Czech Republic Martin Orgoník. Podle něj se s kyberšikanou coby posíláním agresivních a výhružných zpráv či komentováním nebo sdílením ofenzivního obsahu o dané osobě setkal každý desátý Čech.

„Její obětí se ale stávají především mladí lidé, například u lidí ve věku 16 až 29 let byl kyberšikaně během posledních pěti let vystaven každý třetí. Jedná se přitom o třetí nejvyšší hodnotu v EU,“ uvedl.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here