Děti v ČR se snad dočkají ochrany před pedofily

1
552
na_detech
Ilustrační foto: Pixabay.com

Nejpozději k lednu 2025 má v Česku začít fungovat takzvaný dětský certifikát. Jde o nástroj, který má zabránit pracovat s dětmi lidem odsouzeným za sexuální násilí na dětech. Do registru se propíší i dřívější delikventi a činy se nevymaží.

Na fungování registru, který by evidoval sexuální násilníky na dětech, již pracuje Ministerstvo spravedlnosti ČR [MS ČR].

„Pokud někdo spáchá sexuální trestný čin na dítěti, tak je potřeba snížit riziko, aby takovou trestnou činnost na dětech opakoval. Věřím, že opatřeními, která ministerstvo spravedlnosti připravuje, tomu zabráníme,” uvedl po jednání s dotčenými ministerstvy školství, zdravotnictví a práce počátkem října náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Úprava, na které se účastníci jednání shodli, je podle Stanislava rychle přijatelná a rychle proveditelná v rámci existujících informačních systémů. Na paragrafovém znění změn, které by do praxe dětský certifikát zavedly, již resort pracuje.

„Dělat nový informační systém a nový zákon by byl opravdu běh na dlouhou trať,“ upřesnil Stanislav s tím, že resort udělá všechno pro to, aby dětský certifikát nabyl účinnosti nejpozději 1. ledna 2025

„Budeme se snažit i dříve,” dodal.

Registr sexuálních násilníků na dětech bude do dvou let

Ministerstvo konkrétně pracuje na možnosti žádat o takzvaný dětský certifikát, jakýsi výpis z rejstříku trestů, do kterého se zapíší a propíší odsouzení za sexuální trestné činy spáchané na dětech. A to buď na základě nového ochranného opatření uloženého soudem. Anebo automaticky přímo ze zákona, kdy by šlo o průpis do nového druhu výstupu z Rejstříku trestů, dětského certifikátu. Prvně zmiňované řešení [ochranné opatření] se týká pouze případů, které mohou nastat v budoucnosti. Automatický průpis do rejstříku by se týkal i pachatelů odsouzených ještě před účinností novely zákona, tedy zpětně. To za zvlášť závažné trestné činy spáchané na dětech.

„V důsledku ochranného opatření budou informace o spáchání trestného činu pachatele zveřejňovány v novém druhu výstupu z rejstříku trestů i po uplynutí doby tzv. výmazu,“ doplňuje fungování dětského certifikátu mluvčí MS ČR Vladimír Řepka.

Poslanci napříč Sněmovnou odmítli Istanbulskou úmluvu

To po celou dobu, co pachatel představuje riziko pro práci s dětmi. Automaticky se do dětského certifikátu zapíší, respektive propíší zvlášť těžké trestné činy, jako je například znásilnění dítěte. O jejich zapsání tak nerozhodne soud. U méně závažných trestných činů vůči dětem pak soudy zápis pachateli uloží formou zmiňovaného ochranného opatření.

Sexuální násilí páchané na dětech zapíše dětský certifikát

Ministerstvo spravedlnosti původně prosazovalo variantu, která by do registru zahrnula jen nově odsouzené pachatele. V této souvislosti zástupci resortu tvrdili, že zpětné účinnosti nelze v trestním právu dosáhnout. Dále navrhovalo, aby o každém zápisu do registru rozhodoval soud. Část poslanců ale požadovala, aby zápis byl po pravomocném odsouzení za vybrané trestné činy automatický. A dále, aby registr obsahoval i pachatele z minulosti. Ministerstvo na jejich požadavky nakonec přistoupilo.

„Nepůjdeme prostředky trestního práva. Přišli jsme s tím, že by to bylo sdělení informace, které by se promítlo do práva správního. To znamená do bezúhonnosti v rámci sektorových právních předpisů,” vysvětlil náměstek Stanislav.

Parafilici najdou pomoc i na webech „pro dospělé“

Další postup pak podle něj určí samotný přístup příslušných resortů.

„My jako ministerstvo spravedlnosti zajistíme, aby se zpětně dostaly k informaci, že byl někdo odsouzen za vytipovaný zvlášť závažný trestný čin. Na nich bude, jak s tou informací naloží,” upřesnil.

Stejně tak si jednotlivé resorty určí, jak dalece budou bezúhonnost pachatelů do minulosti sledovat. Zda to bude 10 let, 15 let nebo 20 let. Současné nastavení rejstříku trestů to umožní.

O tom, jak, kdy, za jakou dobu a za jakých podmínek budou moci rodiče dětí nebo vzdělávací a jiné organizace pracující s dětmi o dětský certifikát k dané osobě žádat, sdělí ministerstvo podrobněji v budoucnu.

VRN

1 komentář

  1. Ten titulek si laskavě opravte podle doporučení pro novináře Projektu Parafilik Národního ústavu duševního zdraví: “Zvažte, zda zmíníte parafilii přímo v úvodu či titulku, a jaké bude potom celkové vyznění zprávy. Mnoho čtenářů čte pouze tuto část článku a z ní si následně vytváří svůj názor. Vyhněte se proto přehnané senzačnosti, která by mohla stigmatizaci podporovat.” [redakčně upraveno]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here