Předoperační interní vyšetření platí zhruba měsíc

0
1193
interni_predoperacni_vysetreni
Ilustrační foto: Pixabay.com

Interní předoperační vyšetření platí většinou jeden měsíc u dospělých a dva týdny u dětí. Výjimkou ale není i kratší doba platnosti předoperačního výkonu. Například při změně zdravotního stavu od posledního vyšetření.

Nejeden pacient si před operací klade otázku, proč musí podstoupit předoperační vyšetření, když pravidelně dochází k lékaři. Nutné to ale je. Interní předoperační vyšetření přináší pro chirurga a anesteziologa důležité informace o pacientovi a jeho aktuálním zdravotním stavu.

„Na základě výsledků interního předoperačního vyšetření se anesteziolog rozhodne, zda pacientův stav dovoluje, aby danou operaci podstoupil,“ vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR] Viktorie Plívová.

Upozorňuje, že každý plánovaný, elektivní, operační zákrok v celkové anestézii vyžaduje předoperační vyšetření. Díky němu lékaři vyloučí infekce či jiná onemocnění, které by pro pacienta představovaly vyšší riziko komplikací při operaci.

Požadavky na interní předoperační vyšetření

Žádanku o interní předoperační vyšetření pacientovi vyplní a vystaví lékař provádějící operaci. Obsah předoperačního vyšetření určuje zdravotní stav pacienta, závažnost, rozsah a naléhavost plánovaného výkonu, ale třeba i volba anesteziologické techniky.

„To znamená, že na žádance o interní předoperační vyšetření jsou uvedena všechna vyšetření, která jsou vyžadována,“ říká mluvčí VZP ČR Viktorie Plívová.

Předoperační vyšetření provádí všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo internista. Lékař, který provádí předoperační vyšetření, se ale nevyjadřuje, zda je pacient schopen operační výkon podstoupit.

„Konečné rozhodnutí vyslovuje anesteziolog a chirurg provádějící operaci. A to na základě výsledků předoperačních vyšetření,“ doplňuje Plívová.

Reakce proti covidu je přehnaná, myslí si Lukáš Pollert

Anesteziolog a chirurg ve svém rozhodování podle ní navíc zohledňují i rozsah a závažnost operačního výkonu, způsob anestézie a riziko případných komplikací vzniklých při operaci nebo po ní.

Jak vypadá předoperační vyšetření

Při předoperačním vyšetření praktik nebo internista s pacientem projde jeho aktuální zdravotní stav a anamnézu. Pohledem, pohmatem, poslechem a také poklepem provede fyzikální vyšetření. Dále pacienta zkontroluje elektrokardiogramem [EKG].

„Součástí je také laboratorní vyšetření krve a moči, vyšetření krevní srážlivosti,“ dodává mluvčí pojišťovny.

Další potřebná vyšetření se pak podle ní provedenou individuálně podle požadavků chirurga a anesteziologa. Praktický lékař nebo internista následně pacientovi vystaví zprávu o interním předoperačním vyšetření, včetně výsledků všech provedených výkonů.

„Všechna vyšetření a odběry je nutné provést ve smluvních zdravotnických zařízeních. To znamená u poskytovatele zdravotních služeb, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta,“ zdůrazňuje Plívova.

A důvod je podle ní nasnadě. Veškerá vyšetření, která jsou pacientovi indikována, jsou jen v těchto zařízeních hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here