Dál roste nadužívání psychoaktivních léků u seniorů a žen

0
1081
psychoaktivnich_leku
Foto: Pixabay.com

Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí včera [15.11.] schválila Zprávu o nelegálních drogách v České republice 2023 a Zprávu o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2023.

Zprávy vydané Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti [NMS] jsou informačním zdrojem pro politiky, odborníky i veřejnost. Přinášejí aktuální odhady počtu lidí užívajících nelegální drogy a počtu osob v riziku závislosti na psychoaktivních lécích. Data střediska i letos potvrzují vysokou míru nadužívání sedativ a opioidních analgetik a přinášejí nově i data o užívání kratomu.

„Jsme jedinou zemí Evropy, kde monitorovací středisko shromažďuje informace o situaci a trendech v oblasti užívání legálních i nelegálních látek a závislostních produktů a jejich dopadech,“ upozornil národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil.

Situace v užívání nelegálních drog v Česku zůstává podle něj stabilní. Nejčastěji užívanou nelegální drogou v obecné populaci jsou stejně jako v minulých letech konopné látky. Ty v posledních 12 měsících užilo 7 až 10 procent dospělých. Odhadem 46,5 tisíce lidí užívá rizikově pervitin nebo opioidy. Z toho 37 tisíc pervitin a necelých 10 tisíc opioidy. Injekčně užívá drogy v Česku odhadem 42,7 tisíce lidí. Což představuje více než 90 procent osob užívajících drogy rizikově.

„Výskyt infekčních nemocí spojených s užíváním nelegálních drog a předávkování drogami je dlouhodobě nízký,“ uvádí zpráva NMS.

Užívání konopných látek klesá, užívání kratomu ale roste

Zprávy uvádějí klesající trend míry užívání konopných látek a dalších nelegálních drog mezi dětmi a dospívajícími. Avšak rozdíly v míře užívání konopných látek mezi chlapci a dívkami se postupně vyrovnávají.

Konopí pro samoléčbu někdy v životě užilo 21 až 24 procent a v posledních 12 měsících 9 až 10 procent populace starší 15 let. Po přepočtu na celou populaci jde o 800 až 900 tisíc osob, které v posledních 12 měsících užily konopí pro samoléčbu. Z toho přibližně 250 tisíc osob výhradně pro samoléčbu.

Zatímco míra rekreačního užívání konopí významně klesá s věkem respondentů, užívání konopí kvůli samoléčbě s věkem respondentů roste. Nejvyšší je ve věkových skupinách 55 až 64 a zejména 65+ let.

Zpráva o nelegálních drogách přináší data o užívání psychoaktivní látky kratom. Tato látka není v České republice zakázána ani nelegální, nespadá však do kategorie léků ani potravin. Zkušenosti s užitím stimulační látky kratom v životě uvedlo šest procent respondentů ve věku 15+ let [7 % mužů a 5 % žen].

Poslanci připravili regulaci pro kratom a CBD konopí

V posledních 12 měsících užila kratom tři procenta dospělé populace, nejčastěji lidé ve věku 25 až 29 let a 20 až 24 let. A i mezi dospívajícími roste míra užívání kratomu. Podle studie provedené v Praze v roce 2021 ho v posledních 12 měsících užily 2,0 procenta, v roce 2022 pak 4,4 procenta dospívajících.

Užívání psychoaktivních léků v Česku

V České republice je odhadem 740 tisíc až 1,2 milionu dospělých osob, které projevují známky problematického užívání psychoaktivních léků. Jedná se převážně o sedativa a hypnotika a o opioidní analgetika. Tyto látky jsou často získávány od více lékařů různých specializací [tzv. doctor-shopping].

„Užívání psychoaktivních léků je přibližně dvakrát častější u žen a s věkem se zvyšuje. Zatímco u mladších lidí převažuje užívání opioidních analgetik, ve věkové skupině nad 35 let je výraznější užívání sedativ a hypnotik,“ uvádí zpráva NMS.

Léky „na štěstí“ užívá 15,8 % Čechů. Hlavně ženy 65+

Přibližně 12 procent dospělých, kteří užívají psychoaktivní léky, je získalo jinak než na lékařský předpis. To znamená od známých, v lékárně bez předpisu nebo přes internet.

„Tématem, které se prolíná oběma zprávami, je téma užívání opioidních analgetik. Rozlišujeme dvě skupiny osob zneužívajících psychoaktivní léky. Na jedné straně jde o lidi trpící zdravotními problémy, u nichž primárním motivem je léčba těchto problémů. Avšak ztratili nad užíváním psychoaktivních léků na předpis kontrolu,“ vysvětluje vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová.

Nelegální trh s léky

Na druhé straně jde podle Chomynové o osoby závislé na návykových látkách. Jako je alkohol nebo nelegální drogy. Ty užívají psychoaktivní léky jako náhradu nebo doplněk svých primárních drog nebo ke zmírnění abstinenčních příznaků.

Preparáty používané pro léčbu závislosti na opioidech se na nelegální trh dostávají prostřednictvím lidí, kterým jsou předepisovány. Na nelegálním trhu se obchoduje především s léky obsahujícími buprenorfin.

Distribuci benzodiazepinů v ČR odhaduje Středisko na 43 milionů definovaných denních dávek. V přepočtu na jednoho obyvatele jde o 4,8 denní dávky benzodiazepinu ročně.

Fentanyl zabíjí už i v Česku. V USA zabije desítky tisíc lidí ročně

Spotřeba opioidních analgetik [morfin, hydromorfon, oxykodon dihydrokodein, fentanyl] dlouhodobě roste [54 mil. denních dávek v roce 2022]. Buprenorfinových preparátů pro substituční léčbu bylo v roce 2022 distribuováno více než 550 tisíc denních dávek.

Velmi rozšířeným alternativním zdrojem získávání psychoaktivních léků je jejich nákup na internetu. Online jsou dostupné také nové benzodiazepiny, látky ze skupiny benzodiazepinů, které nejsou registrovanými léky a nabízejí se jako nové psychoaktivní látky [designer benzodiazepiny].

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here