Rakovina slinivky patří mezi nejčastější zabijáky. Dá se jí i předejít

1
49439
slinivky
Foto: Pixabay.com

Ročně zhoubným nádorem slinivky břišní v Česku onemocní 2 500 až tři tisíce pacientů. Výskyt nemoci těsně provází její úmrtnost. To znamená, že většina pacientů na rakovinu slinivky umírá. Vzniku nádoru se ale dá i předcházet.

„Je to velmi závažná diagnóza, kde jsou ty výsledky stále bohužel neradostné,“ hodnotí pokroky v léčbě zhoubného nádoru slinivky břišní prof. Luboš Petruželka, přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] v Praze.

Míra pětiletého přežití při odhalení nádoru na slinivce se pohybuje kolem pěti procent. To znamená, že úmrtnost na karcinom docela těsně provází jeho incidenci. A ani budoucnost v oblasti léčby karcinomu slinivky nevidí profesor příliš dobře.

„Neočekává se žádný velký průlom v léčbě,“ říká.

To značí, že zatímco nyní se karcinom slinivky břišní řadí na čtvrtou příčku příčin úmrtí na onkologická onemocnění, tak v roce 2030 se při současném trendu mortalita, tedy úmrtnosti na něj, dostane na 2. příčku. A zatímco například u zhoubného nádoru kolorekta nebo prsu se výsledky léčby zlepšují, tak u karcinomu slinivky tomu tak není. Jedním z důvodů je to, že nádor na slinivce o sobě dlouhou dobu nedává vědět. Pacienti nepociťují žádné nápadné příznaky. Lékaři nález na slinivce pak objevují v 70 procentech případů v jeho čtvrtém, tedy posledním stadiu onemocnění. To jsou šance na úspěch v léčbě mizivé, téměř žádné.

„Počet nově diagnostikovaných pacientů se zhoubným nádorem na slinivce v České republice každoročně narůstá, každý rok je to o 2 až 2,5 procenta,“ říká k výskytu nemoci prof. Petruželka s tím, že míra pětiletého přežití vychází u tohoto nádoru nejhůře ze všech onkologických nemocí.

„Rakovina slinivky patří mezi nejčastější zabijáky,“ dodává.

Nádor na slinivce se šíří už v jeho prvním stadiu

Mimo to, že se nádor diagnostikuje u většiny pacientů v jeho posledním a jen těžko léčitelném stadiu, k vysoké úmrtnosti dochází i kvůli tomu, že nádor odolává většině léčebným metodám, se kterými medicína přichází. A tak základní metodou léčby s nejlepšími výsledky zůstává odstranění nádoru. Ale opět: Problém je v tom, že jelikož se na nádor přichází v pozdějších stadiích, tak rakovinné buňky už se v té době rozšířily do ostatních, a to nejen okolních orgánů.

A jak upozorňuje Soňa Argalácsová z Onkologické kliniky – Radioterapie 1. LF UK a VFN v Praze, nádor často proniká už v prvním stadiu nemoci do dalších orgánů.

„Základní místo v léčbě karcinomu pankreatu má chirurgie,“ říká k léčbě radioložka.

Pacientů s diagnózou karcinom pankreatu stále přibývá

Chemoterapie patří mezi jakousi doplňující léčbu, díky které se podaří snížit nálož rakovinných buněk v těle. Pomocí radioterapie se pak snaží onkologové, respektive radiologové nádor lokálně ohraničit nebo zmenšit ještě před samotnou resekcí.

„Radioterapie není metoda, která karcinom pankreatu vyléčí,“ ale upozorňuje Argalácsová.

Pacienti se operují spíš výjimečně

K chirurgickému odstranění nádoru na slinivce přistupují lékaři jen ve 20 až 30 procentech případů. V 60 procentech případů už nádor hodně prorostl do ostatních orgánů v těle a chirurgové ho proto nemohou operativně odstranit.

Naději v léčbě zhoubného nádoru slinivky břišní vidí onkologové v cílené neboli terčové léčbě, kdy se zjistí patologie nádoru. Podle jejích výsledků se pak pacientovi naordinuje přesně zacílená léčba.

„Léčba by měla vycházet z genomické podstaty nádoru,“ potvrzuje prof. Petruželka s tím, že imunoterapie vykazuje v léčbě rakoviny slinivky jen slabé výsledky.

„Ten nádor je studený, je málo imunogenní. To znamená, že imunoterapie má v jeho léčbě malý význam,“ říká profesor.

Česko otevřelo další screening, tentokrát rakoviny slinivky břišní

K zlepšení situace podle lékařů snad povede i diskutovaný screening slinivky břišní. Ten by se týkal osob, v jejichž rodinách se tento nádor vyskytl. Dále by se v něm lékaři zaměřili na pacienty s chronickou pankreatitidou a s pozitivní mutací genů BRCA1 a BRCA2. I ti jsou podle odborných studií ve vyšším riziku vzniku rakoviny slinivky. Tyto skupiny lidí by byly při zavedení zmiňovaného screeningu pod dohledem lékařů a preventivně se v čase na karcinom slinivky vyšetřovali.

Nejlepší je zhoubný nádor slinivky nemít

Za zásadní ve snížení výskytu zhoubného nádoru slinivky břišní lékaři považují prevenci a odpovědnost každého člověka za své zdraví. Vědecké studie totiž jasně dokládají, že na vzniku tohoto nádoru se z velké části podílí nezdravý životní styl. Podle prof. Petruželky se dá čtyřem z deseti zhoubných nádorů na slinivce předejít zdravým žitím. Nepopiratelně k rozvoji nádoru přispívá kouření, absence pohybu a stres.

„Současná populace je zatížena stresem a stres nejde změřit. Je to možná právě stres, který se podílí na nárůstu incidence rakoviny slinivky břišní,“ říká prof. Petruželka.

A dále. Silní kuřáci mají až 2,5krát vyšší riziko, že se u nich rozvine rakoviny slinivky. Obecně jsou pak kuřáci podle vědeckých studií ve dvojnásobném riziku této rakoviny.

„I to může snížit mortalitu, zatím se to ale ve společnosti nijak neprojevilo,“ říká profesor.

Každý čtvrtý občan EU umírá na rakovinu

Riziko přitom podle doc. Michala Vočka z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze roste s počtem vykouřených cigaret. Dobrou zprávou alespoň je, že toto riziko klesá u těch lidí, kteří s kouřením přestanou. Již po dvou letech od poslední cigarety zhruba o 50 procent a po deseti a více letech je riziko rozvoje nádoru, jako by daný člověk vůbec nekouřil.

Ke vzniku nádoru podle doc. Vočka přispívá i nadměrná konzumace červeného masa, masných výrobků a přidaných cukrů. A upozorňuje, že všechny vědecké studie se shodují v tom, že lidé, kteří se pravidelně hýbou, onemocní nádorem slinivky podstatně méně často než lidé, kteří se pohybu vyhýbají.

Veronika Táchová

1 komentář

  1. Vláda a oligarchy jsou spokojeni s tím to stavem, ani to nevypadá na nějaký progres do budoucna poněvadž jsme jako společnost starneme a potřebujeme víc čerpat ze státního rozpočtu což není žádoucí stav. Proto stres i bude v našich životech hrát prim. A proto pro nás méně šťastné( pro 80%) bude výhodnější umřít co nejdříve. Asi tak.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here